Integration

Här kan du få tips och idéer om hur man kan jobba med integration i församlingen.

Afghaner som konverterar till kristen tro

Med hjälp av den här texten går jag igenom en bakgrund till varför så många afghaner lämnar Afghanistan, vad som leder fram till en konvertering, hur man blir kristen, dödsstraff och hur den afghanska lagen ser på konvertering, hur den svenska asyllagen ser ut, samt gör till sist en slutsats om hur man bör se på afghaner som konverterar till kristen tro i Sverige.

10 steg till att bli kristen

Här kan du ladda hem materialet ”Hur man blir kristen i 10 steg” på svenska, engelska och farsi.

Timrå-modellen

Hur Timrå Pingst jobbar i 7 korta punkter.

Converting to Christianity in Nepal

Min C-uppsats från Örebro Missionsskola om vad det innebär för nepalesiska hinduer att konvertera till kristen tro. I denna studie finns mycket lärdomar om vad som får en människa att konvertera.

Diverse blogginlägg om integration