Förberedelse inför intervju om konversion hos Migrationsverket

Christian MölkBlogg, Integration, Konvertitfrågan Leave a Comment

Här är en lång lista på frågor som Migrationsverket kan ställa vid en intervju angående konversion, varvat med Bibelord och viss kunskap som jag av erfarenhet tycker är bra att känna till.

Vad domstolen bedömer

 1. Har du gjort sannolikt att du konverterat från islam till kristendomen på grund av en genuin, personlig, religiös övertygelse?
 2. Kommer du att leva som kristen även om du återvänder till ditt hemland?
 3. Kan du tillskrivas en kristen tro?
 4. Har dina kristna aktiviteter kommit till myndigheternas eller andras kännedom?
 5. Migrationsverket bryr sig inte om du är kristen eller inte, utan om du behöver ”skydd”.
 6. Om du inte är äkta ”genuin” kristen, då kan du gå tillbaka till islam om du återvänder till hemlandet, och då behöver du inte skydd.

Religionsutövning i hemlandet

 1. Vilka möjligheter finns att utöva religion i hemlandet?
 2. Har sökanden i hemlandet haft och gett uttryck för sin religiösa övertygelse?
 3. Vad hade din tidigare religion för betydelse i ditt vardagsliv?

Villkoren i hemlandet innan du lämnade landet

 1. Var du muslim i hemlandet?
 2. Vad betydde religionen för dig i hemlandet?
 3. Hur har du utövat din tidigare tro?
 4. Hur påverkade islam ditt liv?
 5. Har du familj i hemlandet?
 6. Vad är ditt förhållande till din familj?
 7. Är din familj religiös?
 8. Hur skulle du karakterisera din familj?
 9. Liberal eller konservativ?
 10. När började du dra dig tillbaka från islam?
 11. Beskriv när du ansåg dig vara en kristen?
 12. Vad gjorde du i hemlandet för att lämna islam?
 13. Talade du med någon i hemlandet om att inte vara muslim?
 14. Talade du med någon i hemlandet om kristendomen?
 15. Känner du till någon annan som har konverterat från islam till kristendomen?

Konvertering

 1. Hur blev du kristen?
 2. Varför blev du kristen?
 3. När märkte du att du var intresserad av kristendomen?
 4. Hur var din första kontakt med kristendomen?
 5. Vad betyder kristendomen för dig?
 6. Hur påverkar kristendomen ditt liv?
 7. Hur kom du i kontakt med en svensk kyrka?
 8. Var det många människor på ditt dop?
 9. Vilken undervisning med pastorn eller prästen hade du innan du döptes?

Praktiska erfarenheter av den nya religionen

 1. Hur sökandens religiösa övertygelse uttrycks i Sverige
 2. Sökandens religiösa erfarenheter
 3. Hur sökandens tillbedjan genomförs
 4. Deltagande i aktiviteter i kyrkan, församlingen eller i samhället? Vilken omfattning? Utövas någon form av missionerande verksamhet i Sverige? Hur går i så fall denna till?
 5. Intressant är att få kännedom om sökandes dop. Ev. konfirmation? Undervisning inför dop och konfirmation? Hur omfattande var denna? På vilket språk?
 6. Deltagande i gudstjänst? Hur ofta? Förstår sökande språket under gudstjänsten – om inte hur tillgodoser han/hon sig budskapet? Utövar sökande sin tro på annat sätt?
 7. Vid vilka speciella tillfällen/högtider har han/hon deltagit i kyrkan/församlingen?
 8. Sökandes information om deltagande i olika högtider och sökandes upplevelser vid dessa högtider är väsentlig. På vilket sätt skiljer sig dessa från högtider inom den tidigare religionen?
 9. Genomgångna riter utöver dop och konfirmation inom den nya religionen?
 10. Eventuella erfarenheter av övriga riter inom kyrkan/församlingen?

Kunskaper om den nya religionen

 1. Kunskapsfrågorna anpassas efter personens deltagande i riter och högtider
 2. Den som åberopar sig vilja missionera vid ett återvändande till hemlandet bör ha större kännedom om detaljerna i sin religion.
 3. Den sökande får beskriva likheter och skillnader mellan tidigare tro och den nu antagna tron
 4. Sökandes uppfattning om religionernas huvudpersoner (Jesus samt Mohammed) och religionernas budskap diskuteras.

Centrala Bibelord i den kristna tron

älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.(Johannes 3:16)

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.(Romarbrevet 10:9–10)

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.(Lukas 10:27)

19därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”(Matteus 28:19–20)

De 10 budorden (2 Mos 20:1–17)

 1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
 2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
 3. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.
 4. Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
 5. Du skall inte mörda.
 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
 7. Du skall inte stjäla.
 8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
 9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
 10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Viktiga högtider

Jul

 • 24 december
 • Jesus föddes i Betlehem
 • Gud blev människa
 • Lukas 2

Påsk

 • April
 • Judisk högtid
 • Skärtorsdag: Jesus instiftade nattvarden
 • Långfredag: Jesus dog
 • Påskdagen: Jesus uppstod
 • Matteus 26:26-29

Pingst

 • Maj
 • 50 dagar efter Påsk
 • Gud gav oss den helige Ande
 • Församlingen föddes
 • Apostlagärningarna 2

Viktiga ceremonier / riter

Frälsning

 • När man första gången bekänner sin tro på Jesus som sin Herre och Frälsare och blir kristen
 • Romarbrevet 10:9-10

Dop

 • När man visar offentligt för alla att man har blivit kristen
 • Apostlagärningarna 2:37-41

Nattvard

 • Vin och bröd
 • Vin symboliserar Jesu blod på korset
 • Bröd symboliserar Jesu kropp
 • Påminnelse om Jesu död och återkomst
 • 1 Korintierbrevet 11:23-26

Treenigheten

Fadern

 • Gud Fadern
 • Skaparen

Sonen

 • Gud Sonen
 • Frälsaren
 • Jesus Kristus

Anden

 • Gud Anden
 • Den helige Ande

Bibeln

Gamla Testamentet

 • Lagen: Moseböckerna
 • Israels historia: Samuelsboken / Kungaboken
 • Vishet: Psaltaren, Ordspråksboken
 • Profeterna: Jesaja, Jeremia, Hesekiel

Nya testamentet

 • Evangelierna: Matteus, Markus, Lukas, Johannes
 • Apostlagärningarna
 • Breven: Romarbrevet, Korinth, Galaterbrevet, Efesierbrevet
 • Pastoralbreven: Timoteus, Titus
 • Uppenbarelseboken

Viktiga personer

Gamla testamentet

 • Adam och Eva: Första människorna
 • Abraham och Sara: Guds förbund
 • Isak och Ismael
 • Jakob / Israel: Israels stamfader
 • Josef och Juda
 • Mose: Israels räddare
 • Josua: Intog Kanaans land / Israel
 • Kung David: Israels andra kung
 • Kung Salomo: Vis
 • Daniel: Ledare i Babylon
 • Profeten Elia

Nya testamentet

 • Josef och Maria: Jesus föräldrar
 • Johannes Döparen
 • Petrus, Johannes och Jakob: Jesus närmaste lärjungar
 • Judas: Lärjunge som förrådde Jesus
 • Pontius Pilatus: Romersk ståthållare
 • Paulus: Apostel och missionär

Vem är Jesus?

 • Jesus är Guds Son
 • Jesus föräldrar är Josef och Maria
 • Jesus föddes i Betlehem
 • Jesus växte upp i Nasaret
 • Jesus bodde i Kapernaum
 • Jesus började predika när han var 30 år
 • Jesus dog på korset i Jerusalem 3 år senare
 • Jesus predikade evangeliet, botade sjuka, drev ut demoner, kritiserade fariseerna, umgicks med syndare.
 • Jesus lärjungar hette Simon Petrus, Jakob och Johannes, Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, Taddeus, Simon seloten och Judas Iskariot.
 • Jesus uppstod efter tre dagar och åkte upp till himlen efter 40 dagar
 • Jesus gav oss den helige Ande

Samfund och kyrkor

Katolska kyrkan

 • Påve
 • Rom
 • Maria
 • Helgon
 • Tradition

Ortodoxa kyrkan

 • Grekland
 • Ryssland
 • Etiopien
 • Eritrea
 • Egypten
 • Syrien

Svenska kyrkan

 • Präst
 • Domkyrkan
 • Många kyrkor i Sverige
 • Barndop
 • Protestant

Frikyrkan

 • Pingstkyrkan
 • Equmeniakyrkan
 • Frälsningsarmén
 • Vuxendop
 • Pastor
 • Bibeln

Finns det några regler i kristendomen?

Kärlek.

Finns det någon helig plats?

För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20)

Förändring inom personen

 1. När/var/hur den sökande kom i kontakt med den nya tron?
 2. Vad har lett sökanden i den nya tron?
 3. Vad var avgörande för bekännelsen till en ny tro? Varför kan detta inte hittas i den tidigare religionen?
 4. Hur upplever sökande sin trosuppfattning? Hur påverkar trosuppfattningen honom/henne som individ? Varför kan detta inte hittas i den tidigare religionen?
 5. Betydelsen av religionen i hans/hennes vardagsliv?
 6. Har den nya tron förändrat personens vardagliga handlingar?
 7. Vilka värden ger den nya religionen individen? Personliga värden, kulturella värden?
 8. Finns eventuell ovilja mot den tidigare tron? Beskriv denna ovilja noggrant. Är det den tidigare religionen i sig personen motsätter sig eller endast hur den tolkas?

Reflektion

 1. När bestämde du dig för att byta religion?
 2. Beskriv vilka frågor och tankar du hade?
 3. Var det svårt att byta religion?
 4. Vad kände du när du fick reda på att du inte var muslim längre?
 5. Har du sagt till din familj att du inte är muslim längre?
 6. Har du reflekterat över vad/om det kan få några konsekvenser för dig eller din familj efter att du konverterat?
 7. Vad trodde du att din familj skulle säga om din konversion?
 8. Vad tror du att grannarna skulle säga om de visste att du hade konverterat?
 9. Hur kan du utöva din religion som kristen i ditt hemland?
 10. Vem kan du kontakta för att komma in på ett kristet nätverk i ditt hemland?
 11. Om du reser till ditt hemland som kristen, kommer du att ha möjlighet att gifta dig med en muslim?
 12. Kan du tänka dig att gifta dig med en kristen?
 13. Om klaganden redan är gift, men partnern inte har konverterat
 14. Har du tänkt igenom vilka konsekvenser det kan få för din partner?
 15. Varför har din partner inte konverterat?
 16. Pratar du kristendomen med din partner?
 17. Vad tycker din partner om din konvertering?
 18. Diskuterade du konverteringen med din partner innan du konverterade? Varför/varför inte?

Aktiviteter

 1. Vilka religiösa aktiviteter hade du i hemlandet?
 2. Vilka religiösa aktiviteter har du i Sverige?
 3. Är du ansluten till en kyrka i Sverige?
 4. Hur ofta går du i kyrkan?
 5. Deltar du i andra aktiviteter som organiseras av kyrkan?
 6. Har du några speciella uppgifter i församlingen?
 7. Känner du till många kristna i Sverige?
 8. Känner du till många muslimer i Sverige?
 9. Vet dina vänner i hemlandet att du är kristen?
 10. Vet dina vänner i Sverige att du är kristen?
 11. Känner du några kristna i hemlandet?
 12. Har du varit i kontakt med kristna i hemlandet?
 13. Hur skulle du utöva din religion om du var tvungen att resa tillbaka till hemlandet?
 14. Vad betyder det att missionera?
 15. Hur viktigt är det för dig att omvända andra människor?
 16. Har du omvänt någon annan till kristendomen i Sverige?
 17. Om du måste resa tillbaka till hemlandet, vill du försöka omvända människor i samhället?
 18. Beskriv hur du omvänder en person?

Hur andra uppfattar den sökande

 1. Är den sökande öppen med sin nya religion?
 2. Har den sökande berättat för andra landsmän i Sverige, familjen i Sverige och i hemlandet?
 3. Hur har dessa i så fall reagerat?
 4. Hur kommer det märkas att personen har en tro vid ett återvändande?
 5. Vilka handlingar anser individen kommer att avslöja hans eller hennes nya tro?
 6. Kommer den sökande att missionera?
 7. Vad innebär det för dig att talibanerna har tagit över makten i Afghanistan?
 8. Om du skulle återvända till Afghanistan idag, vad skulle hända med dig då?
 9. Hur skulle de veta att du bytt religion?
 10. Vad händer när du landar på Kabuls flygplats?
 11. Vad skulle det innebära för dig som kristen att leva i ett religiöst samhälle styrt av talibanerna?
 12. Skulle du kunna anpassa dig till talibanernas samhälle?
 13. Skulle du kunna bära afghanska kläder och odla skägg för att smälta in?
 14. Berätta varför du inte kan dölja din religion och se ut som alla andra?
 15. Vad skulle det innebära för dig som person om du skulle gömma din tro?

Att tänka på innan man konverterar

 1. Kunna ta till sig tron på ett språk man förstår
 2. Att nämna ens funderingar över att byta tro redan i början av proceduren
 3. Att genomgå en period av studier och aktiviteter i församlingen innan man döper sig
 4. Att fundera över skillnaderna mellan den gamla och nya tron
 5. Att tänka sig in i hur man skulle bete sig som konvertit om man skulle utvisas till hemlandet och kunna redogöra för detta
 6. Om man tänker missionera förväntas djupare kunskaper om den nya tron
 7. Att redogöra för all offentliggörande av sin nya tro – tidningar, internet, radio, TV
 8. Att redogöra för hur man utövar sin nya tro offentligt och privat

Trovärdighetsproblem

 1. Att döpa sig snabbt utan att ha fått mycket undervisning
 2. Att snabbt konvertera i anslutning till ett avslagsbeslut eller inför ett överklagande
 3. Att konvertera efter lagakraftvunnet beslut och snabbt därefter lämna in en VUT ansökan
 4. Att ha vaga kunskaper om centrala delar och riter i den nya tron
 5. Att enbart betona de sociala och känslomässiga upplevelserna i församlingen
 6. Att delta i gudstjänster utan att förstå svenska och inte få en förklaring till vad som händer
 7. Att ändra tidsuppgifterna om när man funderade först på den nya tron
 8. Att lämna in intyg som innehåller motsägelser om vägen till tro jämfört med vad man själv har uppgett
 9. Att redogöra för att man har berättat om sin nya tro för landsmän och inte fått uppleva någon kritik
 10. Att redogöra för familjen i hemlandet om sin nya tro utan att det väcker avståndstagande
 11. Att inte ändra alls på sitt tidigare beteende
 12. Att inte kunna ta fram speciella delar i Bibeln som har tilltalat en på ett särskilt sätt

Bekymra dig inte för vad du ska säga

“När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den helige Ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga.” (Luk 12:11–12)

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.