Vad säger Bibeln om helvetet?

Christian Mölk Bibelsamtal 1 Comment

BibelsamtalDet hebreiska ordet ”Sheol” och det grekiska ordet ”Hades” används i Gamla respektive Nya Testamentet för att beskriva ”dödsriket”, dit alla människor hamnar efter döden i väntan på domedagen och uppståndelsen. I Nya Testamentet används ordet ”Gehenna” för att syfta på helvetet efter domedagen. Gehenna är ett annat ord för ”Hinnom-dalen”, där Israel ibland ägnade sig åt fruktansvärda barnoffer till avguden Molok. Uttrycket ”eldsjön” syftar på den slutgiltiga platsen Djävulen, hans änglar och alla människor som inte får evigt liv genom tro på Jesus hamnar. Eldsjön beskrivs som en plats av yttersta mörker, en brinnande ugn där man gråter och skär tänder, en evig eld, plåga och pina. De som hamnar i helvetet drabbas av evigt fördärv, separeras helt från Gud och beskrivs som ogräs som brinner upp i eld.

Bibelord

22 För en eld är tänd av min vrede, den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand.” (5 Mos 32:22)

40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.” (Matt 13:40–42)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Pet 3:7)

Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.” (2 Krön 28:3)

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt 10:28)

7b Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess 1:7b–10)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46)

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.” (Upp 20:1–3)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Upp 21:8)

Samtalsfrågor

  1. Varför finns helvetet?
  2. Vilka hamnar i helvetet?
  3. Vart hamnar själen efter döden?
  4. Kommer människor som hamnar i helvetet plågas i all evighet eller kommer de att gå miste om det eviga livet och därmed dö likt ogräs som bränns upp i eld?
  5. Om den första döden innebär att man dör kroppsligt, innebär då den andra döden att man även dör själsligt?

Fler intressanta bibelord

Luk 16:19–31, Joh 8:21, 2 Pet 2:17, Matt 16:18, Upp 1:18, Jud 7

Share this Post

Comments 1

  1. Kan det vara så att man skrämmer bort människor med att betona helvetet och domedagen. Jesus räddade hela mänskligheten när han dog på korset. Stanley Sjöberg betonade att det är förlegat att inte inse befrielsen från denna mörka tro. Vi ska förkunna det glada budskapet inte komma med en tro som fanns i GT och som Jesus i NT vann seger över. Det behövs ett befriande budskap, inget annat. Det är ologiskt och bakbinder kristendomen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.