Vad säger Bibeln om helvetet?

Christian MölkBibelsamtal 20 Comments

BibelsamtalDet hebreiska ordet ”Sheol” och det grekiska ordet ”Hades” används i Gamla respektive Nya Testamentet för att beskriva ”dödsriket”, dit alla människor hamnar efter döden i väntan på domedagen och uppståndelsen. I Nya Testamentet används ordet ”Gehenna” för att syfta på helvetet efter domedagen. Gehenna är ett annat ord för ”Hinnom-dalen”, där Israel ibland ägnade sig åt fruktansvärda barnoffer till avguden Molok. Uttrycket ”eldsjön” syftar på den slutgiltiga platsen Djävulen, hans änglar och alla människor som inte får evigt liv genom tro på Jesus hamnar. Eldsjön beskrivs som en plats av yttersta mörker, en brinnande ugn där man gråter och skär tänder, en evig eld, plåga och pina. De som hamnar i helvetet drabbas av evigt fördärv, separeras helt från Gud och beskrivs som ogräs som brinner upp i eld.

Bibelord

22 För en eld är tänd av min vrede, den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand.” (5 Mos 32:22)

40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. 41 Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt 42 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.” (Matt 13:40–42)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.” (2 Pet 3:7)

Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn.” (2 Krön 28:3)

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt 10:28)

7b Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 10 när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er.” (2 Tess 1:7b–10)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

46 Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46)

1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.” (Upp 20:1–3)

10 Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet.” (Upp 20:10)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” (Upp 21:8)

Samtalsfrågor

 1. Varför finns helvetet?
 2. Vilka hamnar i helvetet?
 3. Vart hamnar själen efter döden?
 4. Kommer människor som hamnar i helvetet plågas i all evighet eller kommer de att gå miste om det eviga livet och därmed dö likt ogräs som bränns upp i eld?
 5. Om den första döden innebär att man dör kroppsligt, innebär då den andra döden att man även dör själsligt?

Fler intressanta bibelord

Luk 16:19–31, Joh 8:21, 2 Pet 2:17, Matt 16:18, Upp 1:18, Jud 7

Dela

Comments 20

 1. Kan det vara så att man skrämmer bort människor med att betona helvetet och domedagen. Jesus räddade hela mänskligheten när han dog på korset. Stanley Sjöberg betonade att det är förlegat att inte inse befrielsen från denna mörka tro. Vi ska förkunna det glada budskapet inte komma med en tro som fanns i GT och som Jesus i NT vann seger över. Det behövs ett befriande budskap, inget annat. Det är ologiskt och bakbinder kristendomen.

  1. Tyvär man önskar ju det, men Jesus gav befrielse från helvetet för dem som tror på honom och tar emot honom som sin herre. Man måste göra ett aktivt val i detta livet. Alltså förlåtelse finns tillgänglig pga hans död, men man måste ta emot det. Det finns inte många i bibeln som varnar mer om helvetet än Jesus själv.

   1. Hej
    Ursäkta men var står det att vi skall till helvetet?
    Vi är skapade till avbild av vår kärleksfulle Gud ! Han som sände sin son Jesus Kristus för att vi ska få förlåtelse . Vi älskar för att han älskade oss först! Han är kärlek ! Han skulle aldrig låta sina olydiga” barn ”
    Brinna o pinas i ett helvete för evigt! Däremot evig sömn, där de döda inte vet något.

    Jesus är Guds son !

  2. Vissa behöver bli skrämda.
   Den här läran om att förtappelsen icke existerar är en lära för obotfärdiga och självgoda.
   Bibeln varnar för att människor i den yttersta tiden vill anamma läror som kliar i öronen.

  3. Vet inte vad du menar med ordet betona. Men om du menar att helvetet inte ska vara det vi pratar mest om och det vår predikan kretsar kring. Att skrämma in människor till “frälsning”. Om det är det du menar så håller jag helt med!
   Om du däremot menar att vi inte ska nämna det eller inte nämna det som en betydande del i den kristna tron så håller jag inte med alls!
   Självklart ska vi predika evangelium, de goda nyheterna. Det är det vår tro kretsar kring, budskapet om Jesu död och uppståndelse!
   Men hur kan det någonsin vara goda nyheter om man inte inser vad synden är, vad den gör och vad den leder till. Jesus dog för att vi skulle slippa straffet.

 2. Vilket dravel. Detta är endast skrivet för att lura av änkan sin sista skärv. YNKLIGT!!!

 3. Jag undrar om helvetet inte är ett frånvarande av Gud. När alla ska se Jesus komma tillbaka o då inte tar emot honom, det blir ett helveye för dom människorna. Då blir det en ångest utan like, som brinner som en eld i deras hjärtan. Det är bara en tanke jag har.
  Ingen vet ju egentligen

 4. Några tankar o reflektioner kring vår Gud som är kärlek.
  Hur logiskt är det att han skulle straffa sina skapade avbilder – dvs oss människor – genom att låta oss pinas i en evigt brinnande eld?
  Om vi tar ett exempel:
  En kvinna som levt ett liv i ”vardagliga synder” och enligt vårt synsätt inget grovt eller så, blir utsatt för olika former av våld i sitt äktenskap och blir dessutom utsatt för gruppvåldtäkt, misshandel och mordförsök. När denna människa ställs inför Gud på Domedagen så blir hon alltså dömd till evig plåga i eld – för att hon inte blivit frälst?
  Hennes gärningsman däremot – som gjort alla dessa hemskheter mot denna kvinna och flera andra – finner Jesus och blir omvänd – han får entrébilljetten till Himlen. Låter inte detta lite konstigt, med en Gud som är kärlek och har skapat oss alla till sin avbild?

  Angående homosexuellas dom. Varför har Gud skapat oss med erogena zoner på ställen som i stolgången (rumpan)? Vid sexuellt umgänge mellan en man o kvinna är ju inte detta någonting som är nödvändigt – så varför är vi då försedda med detta? Är det inte för att just bögar också skall kunna få ta del av den sexuella njutningen?
  Homosexuella är ju också människor, skapade till Guds avbilder. Bara en tanke.

  1. Det finns många många frestelser i detta livet, och det är väl det som är grejen att man har Bibeln som guide och avstår från
   alla frestelser. Allt är ett test i detta korta liv. Älskar du Gud tillräckligt mycket så att du ger upp ditt egna liv för honom, och följer hans ord och bud?

  2. Angående helvetet:

   Jag skulle vilja påstå att “nästan” alla människor på denna planeten älskar Gud’s attribut

   – Älskar ni solen och ljuset?
   – Älskar ni mat?
   -älskar ni vatten?
   – Älskar ni gemenskap med andra människor?
   – Älskar ni ett evigt liv?
   – Älskar ni naturen runt omkring oss?
   – Älskar ni kärlek?
   – älskar ni Godhet?

   Helvetet innebär att vi väljer bort Gud och hans attribut. När Gud tar bort:

   – ljuset då blir det mörker istället
   – mat då blir det hunger istället
   -vatten då blir det en extrem törst
   – gemenskapen då återstår ensamhet
   – evigt liv blir evig död
   -naturen vad blir det kvar då….
   – kärlek då blir det hat kvar
   -godhet då blir det ondska kvar

   Det är detta som är helvetet, avsaknaden av Guds attribut, Gud skickar ingen till
   helvetet det är vi själva som gör det, genom att helt enkelt välja bort Gud.

   Den brinnande elden är Guds vrede för att man valde bort honom

   Lyssna gärna på “23 minutes in hell” på youtube en man som var där i 23minuter
   han har åkt runt i 10år och berättat sin historia. Det är allvar…..

 5. Människan är född syndare pga Adams synd, lagen kom för att tydliggöra människans dilemma. Vi har en naturlig fallenhet till destruktiva beteenden.
  Vi ljuger, själ, begår otukt och äktenskapsbrott (tänker på en kvinna/man med lust), blir vred och är upproriska. Vi skall vi en dag ställas till rätta för våra gärningar, även för varje fåfängligt ord vi talat. Därför sände Gud sin Son för att vi inte skulle förbli under Guds vrede över synden. Gud är både en kärleksfull far och en helig Gud. Synden skadar människor.
  Alla människor ÄR inte Guds barn, utan vi måste födas på nytt så att vi får en ny natur. Inte som Adams som älskar synd, utan som Kristus, få ett rent hjärta och bli klädda i hans rättfärdighet och avsky det som Gud klassar som synd. Det är i hjärtat synden sitter och det är hjärtat som behöver förvandlas. Vidare måste vi vända om för att få ärva Guds rike, vilket sker när vi får syndanöd för att Gud uppenbarar vår synd för oss och vi förstår att vi kommer förklaras skyldig i Guds domstol. Detta kan vi inte göra i oss själva. Det är en Guds gåva som man tar emot genom tro pga den helige Andes verk. Det vi kan göra är att läsa bibeln och höra predikan enligt Guds ord. Ty tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord…(nu får det räcka!)

 6. Fortfarande undrar jag vad rättvisan är om det finns någon över huvudtaget.. för det första , om Gud är GOD & ALLSMÄKTIG på samma gång , varför utrotar han inte ondskan? Varför tillåter han hela detta experiment pågå? Han vet ju redan allt , så om han älskar sin skapelse så mycket varför låter han vissa hamna i fördärv i all evighet? Varför är vi så viktiga? Profeterna och Jesus kom för mänskligheten men vem kom för djuren? Varför har inte djuren samma värde som människan enligt Gud? Ett lamm och en ko är syndfria de äter bara gräs och gör ingen illa till skillnad från människan som bara skapar konflikter och kaos. Men ”vi” människor som är syndare har ”rätt” till att döda ett djur som dessutom är mer heliga än oss för att ”vi” ska få mat i magen no ”sence to me” .. varför skulle Gud vilja att vi dödar hans skapelse för lite mat och dessutom den finaste skapelsen för att mätta oss själva våra egna begär.. jag förstår det inte , och vad är det som är meningen med att en tillfällighet som livet ska avgöra en evighet? Hur kan Gud vara perfekt om hans skapelse är förlorad? Jaha , så Gud straffade sig själv genom att göra sig till människa och göra sig illa genom den ondska Gud skapade för att vi ska bli förlåtna? Varför inte bara göra sig av med allt lidande istället för att döda folk i noas ark genom en syndaflod? Om Gud skapar alla olika vet han ju nånstans att alla inte kommer tänka och tycka som honom? Så vad är skillnaden mellan Gud och alla tyranner som levt på jorden och skapat pina åt mänskligheten om den största av oss alla kommer bränna hela världen som han har skapat tillslut. Och varför låter Gud satan styra en värld som Gud skapat? Satan får ju inte göra nått utan guds tillåtelse så Gud ”den allsmäktige” tillåter alltså en fallen ängel härska i denna världen eftersom han är prinsen här? Hur blir man ”perfekt” som fadern om det står att ”vårat kött är synd” och varför är det synd att spela på lotto om hela experimentet bibeln är ett spel som går ut på att ”vinna eller förlora”? Varför är det en synd att lusta efter en kvinna när han har skapat oss på det sättet? Hur vet vi ens att bibeln är till för människor när vi inte ens vet om han talade till oss då det står skrivet ”ni är inte av den här världen”. Varför är Guds dom evig om synden endast är tillfällig. Varför förtjänar vi pina i all evighet? Om vi inte valde livet , om Gud har skapat oss , har vi då någon fri vilja eller är det han som ger oss kraften att välja? Om inte , varför låter han oss göra det?

 7. Det finns en himmel att vinna och ett helvete att undfly! Han som verkligen är kärleken själv vill alltså varna människor för att de ska komma dit. Liknelsen om den rike mannen och Lasarus. Lukas 16:19-31. Jesus har genom sin död burit vår synd. Vi kan alltså gå fria från att komma till denna plats. Detta är evangelium – det glada budskapet. Johannes 3:16.

 8. Mycket tyder på att Gud visste om syndafallet, Gud vet ju allt o är större än djävulen. Gud skapade oss och ger oss troligen flera chanser, alla har ju inte heller hört evangeliet.
  Bibeln måste läsas utifrån grundtexten.

 9. Hej

  Billy Graham har gett ut en tidskrift vad är helvetet mycket bra har läst den själv kan rekommenderas

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.