Världsflyktingdagen

Den 20 juni infaller den årliga internationella Världsflyktingdagen för att hedra och uppmärksamma flyktingar runt om i världen. Vi i Pingströrelsen vill hylla styrkan och modet hos människor som har tvingats fly från sitt hemland för att undkomma konflikt eller förföljelse.

I mitten av 2022 uppskattade UNCHR att 103 miljoner människor befann sig på flykt. Och siffran förväntas stiga. Världsbanken spår att 216 miljoner människor riskerar att leva som internflyktingar i sina egna länder till följd av klimatförändringar år 2050. Människor i utsatthet kommer bli allt fler.

För oss har flyktingar en särskild plats i hjärtat. Inte bara för att Gud har gett oss som kristna i uppdrag att älska våra medmänniskor och välkomna flyktingar med generös gästfrihet, utan också för att det nästan är svårt att hitta en person i Bibeln som inte har varit flykting eller främling någon gång under sitt liv.

I Bibeln kan vi se att Gud skapade människan med uppdraget att gå ut och ”uppfylla jorden” – att migrera och flytta till andra delar av världen. Senare talar Bibeln om att stamfadern Abraham levde som flykting och främling när han uppmanades av Gud att resa till ett nytt land. När det blir global hungersnöd välkomnar Abrahams ättling Josef drabbade klimatflyktingar från andra länder till Egypten och förser dem med mat och bistånd. Detta är ett av exemplen i Bibeln på hur Gud räddar och upprättar flyktingar. Gud instruerar sitt folk att älska främlingen ”som sig själv” och räkna främlingen ”som infödd hos er”. Även i Nya testamentet i Bibeln ser vi att Guds kärlek till främlingen och flyktingen fortsätter. Inte minst genom Jesus liv som börjar sitt liv som en flykting i Egypten. Kyrkans uppdrag är att bjuda in flyktingen i gemenskapen och integrera alla folk, oavsett härkomst, som älskade syskon i Guds familj.

För oss inom Pingst är detta en hjärtefråga. Ända sedan starten på pingströrelsen i Sverige har vi engagerat oss för människor som har det svårt på olika sätt. Det har bland annat handlat om människor som är missbrukare, fattiga, flyktingar, sjuka eller de som sitter fängslade. Vi har öppnat våra kyrkor, startat språkcaféer, beroendevård, besökt fängelser, integrerat flyktingar både i församlingen och samhället och bidragit till utveckling såväl i Sverige som runt om i världen. Vi vill ställa oss på de utsattas sida och tillsammans med dem bygga ett bättre samhälle för alla.

Vi har lärt oss mycket av de medmänniskor som kommit till oss som flyktingar. Deras erfarenheter stärker oss och vår gemenskap. Vi ska arbeta för att människor i vår omvärld inte ska tvingas på flykt. Men de flyktingar som ändå kommer till Sverige behöver få ett generöst välkomnande och bli en del av vårt samhälle fullt ut. Att tvingas fly är en tragedi, men vi kan alla vara med och vända en människas liv från mörker till ljus och från hopplöshet till hopp om en bättre framtid.

Tips på sätt att uppmärksamma Världsflyktingdagen:

  • Dela grafik, berättelser och goda exempel på integration i sociala medier den 20 juni
  • Gör en tema-gudstjänst någon av söndagarna före eller efter 20 juni
  • Predika om flyktingar (Här kan du ladda hem Predikoinspiration)

Grafik producerad av Pingst som du är fri att använda: