Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Christian MölkBlogg, Integration, Konvertitfrågan Leave a Comment

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer som konverterat till eller studerade kristendomen rapporterade att de mottagit hot, inklusive dödshot, från familjemedlemmar. Kristna rapporterade att de fortsatte att tillbe bara privat och i små grupper, hemma eller på ouppmärksammade platser för tillbedjan, för att undvika diskriminering och förföljelse.”[1]

Lifos-rapporten visar också att konvertiter riskerar att få sina äktenskap annullerade, att avvisas av sina familjer och samhällen, förlora sin anställning och dödsstraff. Enligt pressrapporter skulle kristna konvertiter betraktas som avfällingar och föremål för avrättning under strikta tolkningar av sharia, vilket hade skett under den islamiska republikens tid och under talibanerna 1996 till 2001, då avfällingar dömdes till döden. [2]

International Christian Concern redogjorde för flera specifika hot mot kristna. I ett fall efter talibanernas maktövertagande i mitten av augusti 2021, hotade en islamisk extremist att kidnappa en kristen mans döttrar och gifta bort dem till medlemmar av talibanerna. I en annan rapporterade en kristen man att han fick ett brev från talibanerna där han sa att hans hus tillhörde talibanerna. Enligt International Christian Concern fanns det också rapporter om att talibanerna hade varnat kristna att avstå från att samlas, att talibanerna gick från dörr till dörr för att identifiera kristna och att talibanerna ringde kristna och sa: ”Vi kommer för er.” [3]

Enligt internationella källor lever kristna i konstant rädsla för att bli utsatta och var ovilliga att avslöja sin religiösa identitet för någon. Enligt vissa källor rapporterade konvertiter och individer som studerar kristendomen att de mottagit hot, inklusive dödshot, från familjemedlemmar som motsatte sig deras intresse för kristendomen. De sa att rädslan för våldsamt samhälleligt förtryck hade ökat ytterligare sedan talibanernas maktövertagande. Enligt kristna fortsatte medlemmar i deras grupper att bara tillbe privat för att undvika samhällelig diskriminering och förföljelse, inklusive trakasserier från grannar och arbetskamrater. De sa också att efter talibanernas maktövertagande i augusti 2021 var släktingar och grannar som var medvetna om deras identitet mer benägna att behandla dem hårt eller rapportera dem till talibanerna, vare sig det var av självbevarelsedrift eller för att de sympatiserade med talibanerna. [4]

Före talibanernas maktövertagande rapporterade kristna företrädare att den allmänna opinionen, såsom den uttrycktes i sociala medier och på andra ställen, förblev fientlig mot konvertiter till kristendomen och mot idén om kristen proselytisering. De rapporterade om påtryckningar och hot, till stor del från familjen, att avsäga sig kristendomen och återvända till islam. De sa att kristna fortsatte att tillbe ensamma eller i små församlingar, ibland 10 eller färre personer, i privata hem på grund av rädsla för samhällelig diskriminering och förföljelse. Datum, tider och platser för dessa gudstjänster ändrades ofta för att undvika upptäckt. Det fortsatte att inte finnas några offentliga kristna kyrkor. Efter talibanernas maktövertagande beskrev kristna talibanernas räder mot kristna konvertiters hem även efter att de hade flytt landet eller flyttat ut. Kristna källor uppgav att talibanernas maktövertagande uppmuntrade intoleranta släktingar att hota dem med våld och informera om konvertiter om de skulle fortsätta att utöva kristendomen. [5]


[1] Lifos rapport “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan”, sid 3–4, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46501

[2] Lifos rapport “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan”, sid 13, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46501

[3] Lifos rapport “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan”, sid 13, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46501

[4] Lifos rapport “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan”, sid 21, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46501

[5] Lifos rapport “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan”, sid 22, https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46501

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.