Politisk hearing i Pingst Härnösand

Christian MölkBlogg, Integration Leave a Comment

Idag hade vi en politisk hearing i Pingst Härnösand! Vi hade bjudit in alla riksdagspartier i syfte att ställa frågor utifrån vårt kristna perspektiv. Vi vill som pingstförsamling stå på de svaga och utsattas sida och vara en röst för de som varken har en röst eller rösträtt. Vi ställde därför frågor om hur våra Härnösands-politiker vill hjälpa flyktingar, tiggare och missbrukare. Så fort inspelningen är färdigredigerad så kommer jag att lägga ut den så att alla kan se och själv skapa sig en uppfattning om vilket parti man vill rösta på i valet.

Men den fråga där jag själv personligen upplevde att det brände till lite extra var min fråga om konvertiter. Jag inledde med att förklara att vi är en församling med människor från hela världen. Nästan hälften är födda utomlands. Många har blivit kristna här i Härnösand och döpt sig i vår dopgrav. Många av dessa kommer från Afghanistan och Iran.

Enligt den svenska lagen om religionsfrihet (Europakonventionen, artikel 9) har var och en förbehållslöst en “frihet att byta religion eller tro”. Utöver denna rätt till religionsfrihet så ska man också enligt den svenska Utlänningslagen kapitel 4 paragraf 1 klassas som ”flykting” om man ”känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning” eller enligt paragraf 2 klassas som ”alternativt skyddsbehövande” om ”det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden”. Enligt den internationella organisationen Open Doors undersökning Watch List 2018 så är Afghanistan det land där förföljelsen mot kristna är näst mest i hela världen och Iran är på tionde plats.

Men trots detta så har flera av våra medlemmar, som tror på Jesus och är döpta i vår dopgrav, fått besked från Migrationsverket om att de ska utvisas till just dessa länder; Afghanistan och Iran. Min fråga till politikerna blev: “Vad anser ni om att bekännande kristna utvisas av Sverige till länder där kristna förföljs och mördas?”

Alla politiker verkade rörande överens om att detta var fel och att det inte får ske. Men frågan är ju vad vi gör för att stoppa det?

Först riktade jag mig till Christina Höj Larsen, eftersom hon är Vänsterpartiets talesperson för flykting- och migrationspolitiska frågor. Hon ansåg, om jag förstod det rätt, att vi behöver utvidga/förtydliga paragraf 2 ”alternativt skyddsbehövande”. Vi behöver alltså göra en lagändring för att få stopp på denna orättfärdighet. Även Kristdemokraternas Roland Nordin ansåg att vi behövde göra något liknande och slog ett slag för begreppet “särskilt ömmande omständigheter”.

Så min fråga är då till alla politiker som råkar läsa detta: “Vilken politiker har modet att stå upp för de utan rösträtt och vilket parti vill verka för en förändring av Utlänningslagen så att Migrationsverket slutar att döma konvertiter till utvisning?”

Det parti som på ett trovärdigt sätt tar upp kampen för de svaga och utsatta vill jag rösta på. Så som ni behandlar mina bröder och systrar i Kristus, så behandlar ni även oss som kämpar för deras mänskliga rättigheter.

 

03:45 Presentation

25:48 Asyl och migration

43:40 Integration och mångfald

1:04:40 Hur kan vi hjälpa tiggare

1:16:07 Alkoholpolitik

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.