10 steg till att bli en kristen

Christian Mölk10 steg, Integration 2 Comments

Introduktion

Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsnings- och dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av stegen går man vidare till nästa steg.

Antalet lektioner beror på personens tidigare kunskap och erfarenhet, men minst två lektioner rekommenderas. Förslagsvis tar man de s­ex första rubrikerna ”1 – Skapad till Guds avbild” till ”6 – Förlåten” första lektionen och resterande rubriker ”7 – Dop” till ”10 – Uppfylld av Guds Ande” andra lektionen.

Under rubriken ”Frälsning” finns det ett förslag på frälsningsbön som man kan läsa och personen som vill bli frälst läser efter. Om man ber denna bön med en ärlig och uppriktig tro på Jesus i sitt hjärta så blir man frälst. Denna del av lektionen kan därför bli en väldigt starkt andlig upplevelse. Innan man går vidare till nästa rubrik rekommenderas förbön för den som precis har blivit frälst.

Om man har förstått alla 10 stegen och bett frälsningsbön är man redo att döpas. Men detta är bara starten på det kristna livet så församlingsgemenskap och mer undervisning är viktigt.

1.     Skapad till Guds avbild

1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 3Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.(1Mos 1:1–3)

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

Vad innebär det att vara “Guds avbild”?

Vad skiljer människan från djuren?

2.     Synd

Adam och Eva syndade

6Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.(1Mos 3:6)

Adam och Eva kastades ut ur paradiset och in i världen

Alla har syndat

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

Vår synd förstör Guds vackra avbild

Vad är synd?

Har du syndat någon gång?

Vad är syndens straff?

23Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23)

 

Gud kommer att döma världen

31Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”” (Apg 17:31)

3.     Jesus

Gud blev människa så att vi kan bli som han

1I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.(Joh 1:1)

14Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.(Joh 1:14)

Vi lär oss av Jesus

21Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.(1Pet 2:21)

Gud kommer att frälsa de som tror

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

Jesus dog för oss

3Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,(1Tim 2:3–6)

Jesus tog vår synd

21Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (2Kor 5:21)

Jesus uppstod på den tredje dagen

39Vi är vittnen till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. 40Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, 41inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. 42Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. 43Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”(Apg 10:39–43)

4.     Omvändelse

17Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”(Matt 4:17)

38Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.(Apg 2:38)

11Hon svarade: ”Nej, Herre, ingen.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”(Joh 8:11)

Vad är omvändelse?

Har du något att omvända dig ifrån?

5.     Frälsning

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

Vad betyder ordet ”frälst”?

Vilka två saker ska man enligt Rom 10:9–10 göra för att bli frälst?

Frälsningsbön

”Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig.”

6.     Förlåten

13Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:13–14)

9Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.(1Joh 1:9)

7.     Dop

18Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”(Matt 28:18–20)

Vem sa åt oss att döpa?

Vad är en lärjunge?

Vem får bli döpt?

15Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark 16:15–16)

12Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.” (Apg 8:12)

Vem blev döpt?

Vad betyder ordet “dop”?

Hur blir man döpt?

16När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.” (Matt 3:16)

35Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. 36När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” 38Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.” (Apg 8:35–38)

3Då frågade han: ”Vilket dop blev ni döpta med?” De svarade: ”Med Johannes dop.” 4Paulus sade: ”Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus.” 5När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.” (Apg 19:3–5)

Vad behövs för att bli döpt (ombyte, handduk, etc)?

Vad händer när man blir döpt?

26Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)

 

Dopord

På min Mästares befallning och på din egen bekännelse om tro på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare, döper jag dig nu till Kristus, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

8.     Helgelse

29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.(Rom 8:29)

Eftersom Jesus är Guds Son, är han den perfekte Guds avbild

När vi imiterar Jesus och försöker bli som han, då förvandlas vi långsamt till det vi en gång skapades till att bli; Guds avbild

9.     Församling

“Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1Pet 2:9–10)

Vad är en församling?

10.     Uppfylld av den helige Ande

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

8Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”” (Apg 1:8)

26Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh 14:26)

Hur blir man uppfylld av den helige Ande?

Hur lär den helige Ande oss om Jesus?

Bibelord om att bli kristen:

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9–10)

“Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:16)

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19)

“Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jesaja 53:4–6)

Dela

Comments 2

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.