Bibelämnen

Dela

Comments 4

 1. Det fanns inget kommentarsfält under din blogg om alkohol, men jag tycker det är en viktig fråga när så många som över hälften av de kristna har en problematik kring alkohol.

  Den kanske vanligaste orsaken till missförstånd angående Bibelns syn på alkohol är att många tar för givet att ordet ”vin” alltid betyder jäst vin – men både hebreiska ”yayin” och grekiska ”oinos” är ex. allmänna termer för alla sorters vin; jäst och ojäst. Det är alltså sammanhanget som avgör vad som menas (varför svenska bibelöversättare fortsätter att blanda ihop och översätta jästa och ojästa drycker med samlingsbegreppet ”vin” är en gåta för mig).

  Vårt svenska ord ”vin” är synonymt med alkoholhaltig druvsaft, bordsvin, ädel druva; druvsaft, must, vinranka och vinstock. Wine (engelska) – vinum (latin) och yayin (hebreiska) betyder alla vin och är besläktade med varandra – har samma ursprung och betydelse. När man spårar dessa ord i både religiös och icke-religiös litteratur, visar det sig att deras ursprungliga betydelse är druvjuice, oavsett om den är jäst eller inte. (Jes 16:10)

  Fler termer som har översatts med ”vin”; tirosh – shekar – asis – chemer – chamar – sobe – shemer – nasek = dryckesoffer, ”betyder bokstavligen det som hälls ut” – mimsak – yeqeb = urspr. ett fat eller tråg, också använt som vinpress eller vinfat – enab – chomets = grek. ’oxos’ – misteh – sikera – gleukos – methuo = berusad/full.

  Några slutsatser ang. beteckningen vin som det används i Bibeln:
  bra att använda – skadligt att använda – nedbrytande för karaktären – som en välsignelse – definitivt dåligt – uppmaning att dricka – dåliga följder – associerat med mat – förbjudet att dricka – förbjudet för Guds folk/nasirer/präster/församlingsledare/kristna – som dryckesoffer och ospecificerad natur.

  Jag har inte träffat en enda uppriktig person utanför kristna sammanhang som associerar alkohol med hälsa och äkta glädje. De som gör det är nästan uteslutande individer inom den kristna kyrkan. Det är tragiskt att läsa i Dagen om kristna ledare som öppet hyllar alkoholhaltiga drycker och samtidigt hänvisar till att Jesus Kristus drack alkohol. Med andra ord så är världens Frälsare ansvarig för deras beroende!

  ALKOHOL. Den alkohol som finns i öl, vin och sprit är etanol. Etanol är ett nervgift, en beroendeframkallande psykoaktiv drog och en karcinogen; cancerframkallande ämne (psykoaktiva substanser är kemiska ämnen som påverkar hjärnans funktion och orsakar förändringar i medvetande – beteende – stämning och uppfattning). När man använder sig av droger tappar man grundfästet när det gäller moral – alltså uppfattningen om vad som är rätt och fel; det som styr värderingen av våra handlingar.
  Hur farligt? WHO och FN´s organisation för forskning om cancer; IARC – sätter alkohol högst upp på listan(klass 1) när det gäller cancerframkallande ämnen. De har nyligen presenterat en gemensam studie angående sambandet mellan cancer och alkohol och där visade det sig att cancerrisken ökade även vid en relativt liten mängd alkohol.(Svt Play)

  – Frågan om alkoholens positiva hälsoeffekter har diskuterats i decennier och splittrat forskningsvärlden. Kan måttliga mängder alkohol förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes? Under 2014 och 2015 kom två studier som gav fakta i frågan. Slutsats? Alkohol är inte bra för hälsan – inte ens i små mängder (Systembolaget).

  – EU-kommissionen har under 2021 avsatt närmare fyra miljarder euro till att bekämpa cancer inom unionen. Bland annat vill de införa varningstexter på alla alkoholhaltiga drycker i medlemsländerna.

  MÅTTLIGHET? Även måttlig konsumtion ökar risken för cancer. Det behövs inget missbruk, eller ens riskbruk, för att cancerrisken ska öka, säger Helena Jernström – Professor i experimentell onkologi vid Lunds Universitet (Cancerfonden).

  – Alldeles nyligen publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Addiction som räknar upp sju olika cancerformer som har en direkt koppling till en lågkonsumtion av alkohol. Förutom bröstcancer är riskerna höga för cancer i ändtarmen, tarmen, svalget, struphuvud, matstrupe och lever”( Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, SVT Nyheter).

  – Under rubriken “Nytt larm: Så farlig är alkoholen för din hälsa” presenteras nya studier och bättre forskningsmetoder att det inte finns någon hälsosam alkoholkonsumtion (publicerad i Aftonbladet 2023-07-03).

  – Även en liten mängd alkohol påverkar vår hjärna. Omdömet – minnet – tankeförmågan – humöret – beteendet – beslutsfattandet och reaktionsförmågan försämras och förändras (Cancerfonden).

  – Alkohol utgör alltid ett gift för kroppens alla organ – inte minst för hjärnan (Drugsmart).

  – “Alkohol – ett av de absolut största hoten mot global hälsa. Alkohol är den skadligaste drogen som finns. Den som dricker tar skada – närstående och hela samhället påverkas negativt” (Systembolaget).

  Så – är alkoholhaltiga drycker som öl, vin och sprit något som skänker människan glädje och välsignelser? Nej! Ingen bör dricka alkohol – absolut inte vi som är Jesus efterföljare. Vi ska inte smaka, se eller ens vara i närheten av alkoholhaltiga drycker. Gud visste naturligtvis att alkohol var ett nervgift och en beroendeframkallande drog (Ords 23:29-35).

  ”Bli inte en sådan som dricker vin och som frossar på kött, ty drinkare och frossare blir utblottade, dåsandet klär dem i trasor.” (Ords 23:20,21) Kan Gud vara tydligare än så? Textsammanhanget talar inte om vilken mängd alkohol man behöver dricka för att kallas för ”drinkare”.

  Vad säger Guds Ande genom Paulus om drinkare? ”Vet ni inte att ingen orättfärdig får ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som lever i sexuell omoral, som tillber avgudar, som är otrogen i sitt äktenskap eller som ägnar sig åt homosexualitet, inte heller tjuvar, själviska människor, drinkare, förtalare eller de som lurar andra på pengar får ärva Guds rike.” (1Kor 6:9,10)

  Om Jesus hade druckit alkoholhaltiga drycker så skulle han inte vara rättfärdig – alltså syndfri. Han skulle också ha bidragit till hundratals miljoner människors olycka och eviga undergång och även vår. Vi har alltså inte längre någon Frälsare eller hopp om evigt liv.

  Men – vad är sanning om Jesus förhållande till vin? Förvandlade Jesus vatten till alkoholhaltigt vin på bröllopet i Kana? Tackade Jesus ja till bröllopsinbjudan för att dela gemenskapen och glädjen med de övriga bröllopsgästerna och som bestod av både män, kvinnor och barn – för att under festen förvandla drygt 600 liter vatten till en alkoholhaltig dryck?(Joh 2:1-11)

  Effekten av “underverket” skulle i så fall blivit fylleri – otukt – misshandel – olyckor – skadegörelse och i förlängningen alkoholism, splittrade hem, sjukdomar och för tidig död. Men – adjektivet ”goda” eller ”bästa”(Joh 2:10) som NUB har valt att översätta det – kommer från grekiskans agathos = moraliskt utmärkt; värdefullt, dygdigt.(Strong Greek Dictionaries) och verbet “druckna” = grek. methusko(Joh 2:10) betyder i det här sammanhanget att vara tillfredsställd, belåten. Syftar på mängden vin som vanligtvis konsumerades på en fest – men utan någon hänsyftning på alkoholeffekt.

  Bra att tänka på. Jäst – som ex. jäst bröd och jäst dryck – är en symbol på synd och falsk lära.(2Mos 34:25; 1Kor 5:7,8 = syrat = jäst(chamets = kwaw-mates’). Den ojästa druvjuicen är en symbol på Jesus blod – förbundet och hans doktriner/lära.(1Kor 11:25, Luk 5:37)

  – ”Så säger Herren: ”Så länge det finns saft i en druvklase säger man: ’Förstör den inte, för där finns en välsignelse.’(Jes 65:8 – NUB) Den ojästa druvsaften blir förstörd genom att tillsätta etanolens gift.

  Men nattvardsvinet då? Det är högst osannolikt. Inget syrat eller jäst fick ätas eller drickas under påskveckan: ”Under sju dagar ska du äta ojäst bröd. På den sjunde dagen ska det sedan hållas en stor fest till Herrens ära. Alla de sju dagarna ska du äta osyrat bröd; det får inte heller finnas något jäst i ditt hem eller någon annanstans inom landets gränser.”(2Mos 13:6,7 – NUB)

  Jesus förstod och respekterade Mose lag som krävde att man skaffade bort all surdeg eller jäst under påskveckan. Enligt Bibeln är jäst en symbol för människans moraliska förfall, synd och gudomlig vrede.(2Mos 12:15, Matt 16:6,12)

  Förutom att alkoholhaltigt vin innehåller substanser som gör oss sjuka hade Jesus ett moraliskt ansvar. Idag vet vi att minst var tionde som dricker alkohol – utvecklar alkoholism. Skulle hela världens Frälsare – som är full av kärlek ha velat utsatta sina lärjungar och i förlängningen hela mänskligheten för den risken?(Jer 29:11)

  Ett annat skäl till att tro att nattvardsbägaren innehöll ren druvsaft är den vackra symboliken på hans blod som knappast kan jämföras med alkoholhaltig dryck.

  Ytterligare ett skäl är att Jesus använde uttrycket vinstockens frukt = grekiska gennema – vilket betyder något som är framställt i sitt naturliga tillstånd.(Matt 26:29; Mark 14:25; Luk 22:18)
  (På Jesus tid ansågs alkoholfri druvjuice vara den bästa drycken – den var s.a.s. ‘top of the line’. Israels barn var så begeistrade i druvjuice/druvsaft så att de t.o.m. missbrukade drycken – de drack helt enkelt för mycket – precis som vi idag kan missbruka god mat och förstöra vår hälsa. 1Kor 6:19,20; 3:17)

  Men Paulus råd till Timoteos? Paulus rekommenderar Timotheos att dricka färsk druvjuice. Under antiken var det mycket vanligt att använda druvjuice i medicinskt syfte. Att Paulus rådde Timotheos att inte bara dricka vatten – betyder troligen att Timotheos i sin iver, precis som prästerna och nasariterna – även avstod från druvjuice.

  I sitt brev till Timotheos(1Tim 3) gav Paulus instruktioner till Timotheos att kräva helnykterhet av församlingens ledare. Därför vore det otänkbart att Paulus skulle råda honom att själv bruka alkohol. Alkoholhaltig dryck är direkt skadlig för magen.

  Druvjuicens smärtlindrande egenskaper var välkänd i dåtidens Palestina. Druvsaft hjälper till att avgifta blodet. Den absorberar fett och giftiga ämnen, hjälper till att hantera förstoppning, förbättrar matsmältningen och reglerar ämnesomsättningen. Det lugnar irritation i magen och bidrar till att återställa blodets naturliga pH.

  Hoppas att detta kan bringa lite mer klarhet om Alkohol och Bibeln. :-)

  1. Tack Keith för dina kommentarer. Vill dock påpeka att dina kommentarer tenderar att snarare vara undervisning än kommentarer. Tanken med mitt kommentarsfält är inte att var och en ska skriva och sprida sin egen undervisning via min hemsida. Om det är ditt syfte med de här väldigt långa undervisande kommentarerna, då är det bättre att du gör en egen hemsida och skriver där istället.

 2. Tack för din respons. Det enda försvar jag har är att jag försökte kommentera din ståndpunkt och de samtalsfrågor som du skrev utifrån Bibeln. :-)

  1. Post
   Author

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.