1 Kor 11:17-34 – Rätt nattvardsfirande

Christian Mölk 1 Korintierbrevet, Bibelkommentarer Leave a Comment

17När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. 18Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. 19Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller …

Sprid ljus i corona-mörkret

Christian Mölk Blogg 3 Comments

Jag tycker det är tråkigt att läsa om kristna som struntar i Corona, och som en följd av det sprider sjukdom och död omkring sig. Nej, låt oss istället vara förebilder, ta ansvar och vara en bidragande faktor till att vi besegrar detta virus. Några av mina tankar: Följ råden Visst är det irriterande och frustrerande att råden ändras hela …

Corona-pandemin

Christian Mölk Blogg Leave a Comment

Jag tror att corona-pandemin påverkar oss kristna väldigt negativt. Att inte gå på gudstjänst gör något med oss. Konstigt vore det ju annars. För om vi hade varit helt opåverkade av att inte fira gudstjänst som vanligt, att inte sjunga lovsång och få förbön, ja då hade ju något varit väldigt fel med våra gudstjänster. Jag tror bristen på andlig …

Pingst Ledare i Härnösand

Christian Mölk Blogg, Pingst Leave a Comment

Idag var vi en av 66 värdförsamlingar för konferensen Pingst Ledare. På grund av de nya corona-restriktionerna så var vi en av 18 värdförsamlingar som kunde mötas fysiskt i vår kyrka. Jag är mycket glad över tonen i det budskap som Daniel Alm och Ruth Hasselgren predikade. Att vara en andlig ledare handlar om att följa Jesus. Kyrkan finns till …

Jak 2:14–26 – Gärningarna visar tron

Christian Mölk Bibelkommentarer, Jakob Leave a Comment

14 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom?  Det grekiska ordet ”ergon” kan översättas till ”arbete”, ”handling”, ”gärning” eller ”prestation”. I Nya testamentet används detta relativt neutrala ord ofta kopplat till Mose lag. Paulus går ofta emot det fariseiska tänket att man som jude blir rättfärdig inför …