Migrationsverkets nya bedömning av läget i Afghanistan

Christian MölkBlogg, Integration Leave a Comment

Nu har Migrationsverket kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande gällande Afghanistan. Migrationsverket bedömer att läget nu är så pass stabilt att det går att häva verkställighetsstoppet och återuppta utvisningarna igen. Klicka här för mer information.

Migrationsverket menar att då striderna till stor del har upphört i Afghanistan kan det i de flesta provinser för närvarande inte längre anses råda inre väpnad konflikt. Det anses för tillfället heller inte råda sådant urskillningslöst våld i någon provins att var och en riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling.

Däremot innebär det försämrade säkerhetsläget att fler personer, även den som tidigare har fått utvisningsbeslut, kan få skydd i Sverige. Enligt Migrationsverket är “riskgrupperna fler och omfattar fler personer, till skillnad mot hur det var innan talibanerna tog över makten. De grupper som kan vara i behov av skydd är bland annat de som har haft centrala positioner inom exempelvis militären eller polisen, hbtqi-personer, personer som arbetar för utländska regeringar eller uppfattas stödja dem, religiösa ledare eller konvertiter, journalister, människorättsförsvarare, kvinnor och flickor.”

Den allmänna situationen i landet, efter talibanernas maktövertagande och tillämpningen av sharialagstiftning, är en sådan ny omständighet som enligt den svenska utlänningslagen inte har kunnat åberopas tidigare och innebär att ny prövning ska beviljas. Om du har ett gällande av- eller utvisningsbeslut och det finns nya individuella skäl till att du inte kan återvända till Afghanistan har du möjlighet att ansöka om att få en ny prövning av dina skyddsskäl. 

Är du exempelvis konvertit med ett utvisningsbeslut tolkar jag det som att du har rätt till en ny prövning baserat på att talibanernas maktövertagande och tillämpningen av sharialagstiftning är en ny omständighet som inte kunnat prövas förut. 

Vi i nätverket #rättilltro har länge lyft frågan om konvertiters rätt till flyktingstatus och deras utsatthet om de utvisas på grund av att de inte kan bevisa att deras tro är genuin. Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Migrationsverkets rättsliga avdelning för att de nämner konvertiter och därmed uppmärksammar deras utsatta situation. 

Vi vill även passa på att uppmärksamma det faktum att oavsett om en konvertit anses genuint troende av myndigheter eller inte, så riskerar de ändå förföljelse vid en eventuell utvisning. Talibanerna bryr sig inte om du kan förklara treenigheten eller inte, utan om du har lämnat islam. Det som gör att man riskerar förföljelse i Afghanistan är nämligen inte att man har blivit just kristen, utan att man har blivit en religiös avfälling.

På en video från oktober i år, inspelad av en övervakningskamera, kan man se hur en konvertit som döptes i Härnösand 2014 och utvisades av danska myndigheter 2021, blir brutalt misshandlad av två beväpnade talibaner. De frågar inte om han är kristen eller inte, utan om han är muslim. När han svarar “nej” slår de honom och kallar honom “kafir” (otrogen) och “mortad” (religiös avfälling).

Vi anser därför att alla så kallade “trovärdighetsbedömningar” bör utgå ifrån att den asylsökande framförallt har lämnat något, snarare än övergått till något. Det kan handla om kristna konvertiter, men också ateister, homosexuella och andra som kan betraktas som “avfällingar” från islam.

// Christian Mölk, ordförande i #rättilltro och pastor i Pingstkyrkan i Härnösand

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.