Migrationsverkets absurda kunskapsfrågor till konvertiter

Christian MölkBlogg, Integration, Konvertitfrågan, Utvalda artiklar 1 Comment

Jag har de senaste dagarna publicerat screenshots från ett antal bisarra frågor som Migrationsverket har ställt till konvertiter. Här samlar jag nu 15 av dem i ett blogginlägg så att du kan läsa och häpna!

Dela gärna detta inlägg så att fler får upp ögonen för den orättvisa och orättfärdiga behandling Sverige utsätter dessa konvertiter för!

Read this in English: Swedish Migration Agency’s Bizarre Questions to Christian Converts

1. SVÄRDVERSERNA

Min kommentar: 

Det finns inget som heter “svärdverser” i Bibeln. Däremot finns det en vers i Koranen (Surat at-Tawbah 9:5) som kallas för “Svärd-versen” (läs mer på Wikipedia​). 

Min gissning är att utredaren som ställde frågorna till denna konvertit själv är muslim. Han/hon verkar nämligen ifrågasätta varför konvertiten valde just kristendomen med sådana här citat:

– “Borde man inte ta reda på vad islam är för något innan man lämnar det?”
– “Då förstår jag inte varför du konverterar, varför man skulle gå från islam till kristendomen?”
– “Har ni diskuterat svärdverserna i Bibeln?”

2. SHOPPA RUNT

Min kommentar:

Kommentarer överflödiga… Detta är ett direkt hån mot konvertitens kristna tro och frälsningsupplevelse.

3. KUNSKAPSFRÅGOR TILL EN ANALFABET

Min kommentar:
Migrationsverket säger i en intervju med tidningen Dagen att “Vissa kunskapsfrågor kan ha betydelse för helhetsbedömningen, exempelvis om en person uppger sig ha studerat teologi eller verkat som präst eller pastor”

Men här ser ni svart på vitt att de ställer kunskapsfrågor till en analfabet. 

Till saken hör att jag känner denna konvertit och jag har själv döpt honom och kan intyga att han är en genuint troende kristen. Dessutom svarar han helt rätt utifrån hur vi som pingstförsamling har undervisat. 

Han har råkat ut för förföljelse av muslimer som ville med våld konvertera tillbaka honom till islam. Men jag har utifrån det undervisat om att vända andra kinden till och visa kärlek och förlåtelse mot de som förföljer oss. Kristendomen är en fredlig religion och det har han förstått. 

Han kan heller inte förklara skillnaderna mellan Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Men jag har naturligtvis inte undervisat en massa om det, varför skulle jag göra det? Jag har undervisat om Jesus och att han kan ge oss ett nytt liv och ett nytt hopp. 

Dessutom, när vi pingstvänner firar påsk så firar vi med mat, glädje och minns att Jesus dog för oss och uppstod igen. Vi går inte igenom en mängd läror hit och dit, utan firar med glädje. Så jag tycker han har svarat helt rätt även på den frågan.

4. SVENSKA KYRKAN MISSIONERAR INTE VARFÖR SKA DU?

Min kommentar:
Här låter Migrationsverket sina fördomar om Svenska kyrkan lysa igenom. Och även om påståendet stämmer, är det inte ett bevis på genuin tro att konvertiten vill lyda Bibeln? 

5. ERKÄNNER KONVERTERING MEN UTVISAR ÄNDÅ

Min kommentar:

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer säger till tidningen Dagen att de inte utvisar konvertiter: “Det ligger i betraktarens öga, vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem.”

Här har ni bevis på att det påståendet inte stämmer. Här erkänner nämligen Migrationsverket att konvertiten “ostridigt har konverterat”, men beslutar ändå att utvisa honom.

6. BIBELN KVINNOFIENTLIG?

Min kommentar:
I ett samtal om kvinnosynen i Bibeln och Koranen lägger utredaren in sina egna värderingar och tolkade konvertiten själv. Utredaren påstår att Bibeln är “mycket kvinnofientlig”. Får man göra så?

7. MEN WHATABOUT KORSTÅGEN DÅ!?!

Min kommentar:
Jag finner det väldigt allvarligt att Migrationsverket ifrågasätter konvertiters rätt till tro. När de gör det ifrågasätter de även religionsfriheten. Det är en mänsklig rättighet att få byta religion.

Att en myndighet ifrågasätter det är häpnadsväckande! Man får nästan intrycket av att utredaren lägger in sina egna värderingar och försöker förmå konvertiten att gå tillbaka till islam. Ska verkligen en svensk myndighet ägna sig åt sånt?

8. PENTEKAST


Min kommentar:
Här blir det språkförbistring. Konvertiten svarar helt rätt, “pentecost” är ju det engelska ordet för “pingst”. Men utredaren och tolken förstår inte vad han pratar om. 

9. KAN DU FÖRKLARA TREENIGHETEN?

Min kommentar:

Migrationsverket säger att “vissa kunskapsfrågor kan ha betydelse för helhetsbedömningen, exempelvis om en person uppger sig ha studerat teologi eller verkat som präst eller pastor.”

Här under rubriken “Kunskapsfrågor om religion” ställer Migrationsverket en av kyrkohistoriens i särklass mest svårbesvarade kunskapsfråga, till en konvertit.

En konvertit är ju per definition en person som alldeles nyligen lämnat sin gamla religion och anammat en ny.

Btw, har du nånsin hört talas om en “afghansk teolog” någon gång?

10. FINNS DET NÅGRA REGLER INOM RELIGIONEN?

Min kommentar:
Jag tror många svenskar som varit kristna hela sitt liv skulle få svårt att svara på vilka regler som finns inom kristendomen. 

11. KAN DU NAMNET PÅ LÄRLINGARNA?

Min kommentar:
Hur många lärjungar skulle du kunna räkna upp på rak arm?

12. FINNS DET NÅGRA HELIGA SKRIFTER?

Min kommentar:
Här blir det ganska så uppenbart att Migrationsverket använder sig av standardfrågor. 

13. VAD SÄGER BUDORDEN?

Min kommentar:
Hur många budord skulle du kunna räkna upp?

14. KAN DU FÖRKLARA TREENIGHETEN?

Min kommentar:
Här återkommer rubriken “Kunskapsfrågor om religion”. Återigen tvingas en konvertit förklara treenigheten, ett teologiskt mysterium som inte ens den mest lärda teologen kan förklara. 

15. AVSLUTNINGSVIS

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att dessa kunskapsfrågor som Migrationsverket säger att de bara ställer till afghanska pastorer och teologer, men i verkligheten ställer till nykristna analfabeter, de påverkar om konvertiten får uppehållstillstånd eller inte. 

I Sverige har vi enligt Europakonventionen, artikel 9 religionsfrihet: ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.”

Genom dessa kunskapsfrågor kränks dessa konvertiters religionsfrihet. Sista bilden är från en konvertit som jag personligen känner och kan intyga är en genuint troende kristen. Men eftersom han inte kunde svara på kunskapsfrågorna tillräckligt väl så fick han inte uppehållstillstånd. När ska han och alla andra konvertiter få upprättelse och en ny utredning?

16. ALLHELGONAGUDSTJÄNSTEN

Min kommentar: Eftersom folk skickar mig fler och fler bisarra beslut och intervjuer från Migrationsverkets husförhör med konvertiter så fyller jag på här med fler bisarra frågor. Först blev jag glad när jag läste detta beslut. Äntligen en konvertit som lyckas bli godkänd på Migrationsverkets kunskapsfrågor!!!  MEN, sen såg jag att han dock inte kunde förklara allhelgonagudstjänsten så han fick avslag… 

17. TRAFIKOLYCKA

Min kommentar:

Reza är konvertit från Afghanistan och drömmer om att bli pastor. Men enligt Migrationsdomstolen är inte Reza kristen. Han har lämnat ”vaga och allmänt hållna uppgifter” om hur han konverterat från islam till kristendom.

Bland annat pga att han vid ett tillfälle under förhöret bad bönen Fader vår: ”inled mig inte i frestelse utan fräls mig från det onda”. I domen, som fastställer utvisningsbeslutet, har tolken missuppfattat och felaktigt översatt till att Reza ber för att undvika “trafikolyckor”.

Så nu har han fått avslag och ska utvisas till ett land där straffet för konversion är dödsstraff.

“– Man vet inte om man ska skratta eller gråta när man läser det! Det är så otroligt märkligt. Det som står här är en fruktansvärd bedömning av hans tro”, säger pastor Lukas Gniste. 

18. ​Mellan mig och min Gud

Migrationsverket: “Jag ifrågasätter om du faktiskt har en genuin och personlig övertygelse om kristendomen?”

Konvertit: “Det är inte så viktigt för mig vad Migrationsverket tycker om att jag är genuin kristen eller inte. Det är något som är mellan mig och min Gud.”

Migrationsverket: “Avslag.”

19. KUNSKAPSFRÅGOR


Min kommentar:

I tidningen ​Sändaren säger Migrationsverkets rättschef om konvertiter: “Några kunskapsförhör ska vi inte göra. Det har förekommit men då måste det rapporteras för då är det någon tjänsteman som gör fel.” På bilden ovan ser ni de kunskapsfrågor en konvertit fick vid förhör.

20. DU KAN VÄL ÅNGRA DIG?

21. ​FOTBOLLSLAGET

2​2. TVIVEL

Min kommentar: Denna konvertit hade enligt Migrationsverket god kunskap om den kristna tron och kunde på ett bra sätt berätta om sin tro.

MEN…!

Han tvivlade för lite. Så han fick avslag.​

23. ÄR JESUS INTE NOG?


Min kommentar: Det här citatet är så bisarrt att jag faktiskt inte vet hur jag ska kommentera det. Är Jesus inte nog?

24. MATTEUSBUNTENMin kommentar:

Den här är lite längre och handlar om Migrationsverkets okunskap om pingst-karismatisk kristendom, en okunskap som för individen kan få ödesdigra konsekvenser.

Denna konvertit jobbar i en frikyrkoförsamling och undervisar andra afghaner och iranier i bl.a. Alpha-kursen och Bibeln på persiska. Men när han försöker förklara typiska centrala pingst-karismatiska begrepp som “pånyttfödelse”, “frälsning” eller “utgjutande av den helige Ande” så blir det begreppsförvirring. När han försöker beskriva hur den helige Ande kan ge “kraft” översätts det till att den helige Ande ger dig “makt”. Tolken vet inte heller att ledaren för en frikyrka kallas för “föreståndare” och inte “kyrkoherde”. Och exakt vad som menas med “trosuppfattningsvägar” är högst oklart.

När han försöker förklara det för honom helt avgörande begreppet “pånyttfödelse”, som ju Matteusevangeliet bl.a. handlar om, så blir det tydligt att tolken inte förstår den kristna terminologin. Ibland kallas det Matteusevangeliet, Matteuskapitlet, Matteusbibeln, Matteusbunten eller Matteusbladen.

Efter detta pressar Migrationsverket honom på varför han inte undersökte att bli katolik eller ortodox istället för protestant. Detta är ett av alla exempel på hur Migrationsverket verkar tro att konvertering bygger på kunskap som man studerar och väljer. Sanningen är ju att man i pingst-karismatiska församlingar blir kristen därför att man möter Jesus i en kristen gemenskap, inte för att man har studerat kyrkohistoriska läror och splittringar. Att dessutom blanda in fler religioner i detta är pricken över Migrationsverkets religions-okunskaps-i.

Till sist konstaterar Migrationsverket att de finner att denna konvertit “på ett vagt sätt reflekterat över sin religionstillhörighet”.

I detta ärende skulle jag istället vilja påstå att det snarare är Migrationsverket som på ett vagt sätt reflekterat över denna konvertits religionstillhörighet.

25. SÅ HÄR SKA EN DOM SE UT!


Min kommentar: 

Det börjar med att Migrationsverket först avslår konvertitens asylansökan eftersom de anser att han inte har konverterat av genuin övertygelse: “han har inte kunnat beskriva Guds närvaro med mer än att han känner hans närvaro innerligt i sitt hjärta och att han känner en inre frid.”

Men Migrationsdomstolen håller inte med Migrationsverket och menar istället att:

“A har bl.a. berättat att han känner Guds närvaro innerligt i sitt hjärta och hur han har fått en inre frid till skillnad från när han levde med islam, då han var långsint och avundsjuk. Han har vidare uppgett att alla kan förlåta sina fiender genom att tro på Jesus och hans kärlek.”

“Hans berättelse har av Migrationsverket bedömts sakna djup och personlig reflektion. Hur en persons inre tankar om sin religion tar sig uttryck måste dock rimligen variera från person till person, beroende t.ex. på personens förmåga att uttrycka sig i övrigt.”

“A;s uppgifter om vad hans kristna tro har inneburit för honom framstår, enligt migrationsdomstolens bedömning, inte som så grunda att de inte kan utgöra ett uttryck för en genuin tro hos honom.”

Sen betonar dessutom Migrationsdomstolen pastorernas intyg och finner det därmed sammantaget att konvertiten anses ha gjort sannolikt att han är genuin i sin kristna tro.

26. FRÄLSNING

Min kommentar:

Här har vi en i mina ögon väldigt fin berättelse om frälsning. Den afghanske killen mår dåligt, har börjat röka och dricka. Av en händelse möter han en vänlig iranier som berättar för honom att “profeten Jesus Kristus” kan hjälpa honom. Afghanen går hem och googlar sig till Jesus-filmen och blir så berörd av Jesus att tårarna rinner ner för hans kinder. Afghanen böjer knä inför Jesus och ber. Afghanen beskriver en klassisk frälsningsupplevelse för Migrationsverket.

Men Migrationsverket bevisar sin okunskap om den kristna tron genom att undra vart han vill komma med denna historia? De verkar inte förstå vad frälsning och mötet med Jesus har med den kristna tron att göra.

Migrationsverket fortsätter sen att bevisa sin okunskap genom att flera gånger fråga om det inte finns någonting mer än denna frälsningsupplevelse som gjorde att han blev kristen. Afghanen fortsätter med att återkomma till den starka frälsningsupplevelsen och mötet med Jesus. Efter ett tag verkar Migrationsverket tröttna och säger: “försök att inte sväva iväg utan fokusera på kärnpunkterna”.

Sen försöker Migrationsverket ifrågasätta hans val av kristendomen och fråga om det inte finns kärlek även i Koranen. Migrationsverket påpekar också att det ju finns våldsamheter även i Bibeln, exempelvis Matteus 10:34 (ni vet det där bibelordet som var i kristendomstestet). Eftersom det inte är första gången jag sett just den frågan ställas till konvertiter misstänker jag starkt att Migrationsverket visst använder sig av ett formulär med standardfrågor (något som de hävdat att de inte gör). Många frågor återkommer gång på gång i mängder av olika intervjuer.

I slutet av intervjun påpekar Migrationsverket att afghanen konverterat efter sitt utvisningsbeslut och ifrågasätter därmed äktheten. Afghanen berättar då att det stämmer och att han mådde väldigt dåligt då och att han bad till sin gud men som inte svarade honom, men att “det var då Jesus kom till mig”. Han menar att det egentligen inte var han som sökte Jesus, utan Jesus som sökte honom.

Han hade inte ambitionen att bli kristen, men i ett mycket jobbigt och desperat tillstånd mötte han oväntat Jesus och fick ett nytt liv. Jesus tog bort cigaretterna och alkoholen och fyllde istället på med frälsning och kärlek och gav honom en församling. Ett klassiskt vittnesbörd som jag tror många kan känna igen sig i. Dock inte Migrationsverket, som beslutat att han inte är en äkta kristen och därmed ska utvisas till Afghanistan, ett land som förföljer och dödar kristna.

Själv läser jag förhöret med en klump i magen och nära till tårarna. Via afghanens ord känner jag igen min broder i Kristus. Men när jag läser Migrationsverket känner jag igen min motståndare och anklagare.

“Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till ’den vägen’, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. Han frågade: ”Vem är du, Herre?” Rösten svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.” (Apg 9:1–5)

27. DAMNED IF YOU DO, DAMNED IF YOU DON’T…


Min kommentar:

Migrationsverket till konvertit: “Eftersom du inte genomfört något dop bedömer Migrationsverket att du inte anslutit dig till kristendomen och att du därför inte kan anses konverterat till kristendomen.”

Migrationsverket till annan konvertit: “Migrationsverket bedömer inledningsvis att fotona inte i sig gör sannolikt att du har en genuin religiös övertygelse, utan enbart styrker omständigheten att du de facto döpt dig.”

28. MIGRATIONSVERKETS RELIGIONS-OKUNSKAP


Min kommentar: 

Detta beslut är intressant eftersom det avslöjar Migrationsverkets syn på religion.

Migrationsverket anser att denna konvertit har en ganska god kunskap om kristendomen. Men tycker det är konstigt varför konvertiten inte gjort en jämförelse mellan religioner, samfund eller församlingar innan han konverterade.

Men ärligt talat, skulle du kunna redogöra för skillnaderna, bortsett från barndop vs troendedop, mellan Svenska kyrkan och Pingstkyrkan? Och var det viktigt för dig INNAN du blev frälst och dessutom avgörande för i vilken kyrka du valde att bli kristen?

Sen verkar Migrationsverket anse att det är Svenska kyrkan som är måttstocken för kristendom, och inte Bibeln. Att konvertiten vill berätta om sin tro på Jesus är enligt Migrationsverket konstigt, eftersom det är okänt för Migrationsverket att Svenska kyrkan ägnar sig åt missionerande verksamhet.

Till sist är Migrationsverket kritiska till att denna konvertit inte kan tillräckligt mycket om de kristna högtiderna. Men ärligt talat, skulle du kunna berätta hur du senast firade Pingst…?

På grund av Migrationsverkets uppenbara religions-okunskap fick denna konvertit avslag på sin asylansökan.

29. BEKVÄMLIGHETSKONVERTITMin kommentar: 

Vad säger det om människosynen på en svensk myndighet om man benämner asylsökande för “bekvämlighetskonvertiter”?

För att få asyl i Sverige måste man ju vara i behov av skydd. Och Migrationsverket räknar kallt med att de konvertiter de anser vara svaga i sin kristna tro troligtvis inte kommer att våga vara öppna med sin kristna tro i Afghanistan eftersom de ju då skulle riskera livet.

Och om man inte är beredd att riskera livet för sin tro är man ju heller inte i behov av skydd.

Vad kallar man detta? Cyniskt? Orättfärdigt? Bekvämt?

30. INGEN SKULD OCH SKAM


Min kommentar: 

Migrationsverket: “I övrigt noterar vi att ingen av dem har känt någon skuld eller skam över sitt val att överge islam och bekänna sig till kristendomen, vilket framstår som märkligt”.

Paulus: “Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!” (2Kor 5:17)

Själv noterar jag att Migrationsverket använder ordet “överge” i stället för exempelvis “lämna”. 

31. FRÄLSNINGSUPPLEVELSE INTE NOG


Min kommentar:

Det här citatet är visserligen från ett positivt besked, där Migrationsdomstolen anser att en konvertits tro bör utredas igen eftersom det nu har gått en tid sedan hans “frälsningsupplevelse”. Hans tro kan ha fördjupats och därmed är det en “ny omständighet”.

Men det avslöjar samtidigt att Migrationsverket inte anser att det räcker med att bli frälst för att anses vara kristen.

32. BOMULL

Min kommentar:

Det här citatet är för absurt för att kommentera.

33. PROTESTANTER TROR INTE PÅ TREENIGHETEN?

Migrationsdomstolen dömde att en asylsökande var genuin konvertit och avslog därmed Migrationsverkets bedömning. Men en av nämndemännen angav i domen en “skiljaktig mening”:

”Jag anser inte att NN har gjort sannolikt att han har konverterat till kristendomen av en genuin personlig och religiös övertygelse. Skälet till detta är bland annat att han har uppgett att han är protestant men besvarat att Gud och Jesus är samma person vilket är en katolsk uppfattning.”

Detta visar att det inte enbart är i Migrationsverket utan även i Migrationsdomstolen som religiös kompetens saknas.

34. KAN INTE TOLKA BIBELORD

KONTAKTA MIG

Vill du också skicka ett bisarrt förhör eller beslut? Maila eller kontakta mig på Facebook.  

// Christian Mölk, pastor i Pingst Härnösand

Dela

Comments 1

  1. Tänkte på punkt 14 där konvertiten skulle förklara treenigheten. Precis som Christian säger så kan inte ens teologer beskriva läran tillfredställande.
    Min mening är att treenighetsdogmen gör de flesta förbryllade.
    Läste också om en utredare i konvertitfrågor som inte visste att treenigheten har anammats av nästan alla riktningar i kristenheten, utan trodde att det är endast en katolsk lära att Gud och Jesus är samma person. Och frågan i programmet “människor och tro”, om religiösa analfabeter kan också utvidgas: är människorna analfabeter även rent bokstavligt. Man kan ju läsa läsa rakt uppochner vad Bibeln säger i frågan om Jesus och Fader är en eller två skilda individer. “Och i er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv och om mig vittnar också Fadern, som har sänt mig” (Joh 8: 17, 18)
    “Nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” (1. Kor. 11:3)
    MVH. K. W.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.