Pingst vädjar om stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga

Christian MölkBlogg, Integration, Pingst Leave a Comment

Pingströrelsen har numera ett integrationsråd som heter Pingst Integration. Jag sitter med i detta råd med särskilt fokus på Afghanistan. Vi har tillsammans skrivit en vädjan till Sveriges politiker om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga. Nu börjar texten publiceras lite här och var i olika tidningar. Här nedan är en förlängd version med våra främsta argument samt referenser:

INLEDNING
År 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga, varav 23 480 från Afghanistan, asyl i Sverige. Nästan alla var pojkar i tonåren. Som företrädare för Pingst vädjar vi om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga!

Många ensamkommande barn och unga har nu befunnit sig i Sverige i två år. Ju längre tid de lever här desto mer svenska tonåringar blir de. De har lärt sig prata svenska, går i skolan, har svenska vänner och blir alltmer en del av samhället.

ARGUMENT 1: RÄDDA BARNEN
I en rapport från Rädda barnen 2016 framgår att Afghanistan är ett av de sämsta länderna i världen för barn att växa upp i. Bara för att ta några exempel: 91 % av barnen har drabbats av någon form av våld, vart tredje dödsfall under det första halvåret 2016 var ett barn och rekryteringen av barn till väpnade grupper har ökat sedan 2014. Afghanistan är idag inte ett land dit ensamkommande barn kan skickas tillbaka.

ARGUMENT 2: UTRIKESDEPARTMENTET
I Utrikesdepartementets egen rapport om mänskliga rättigheter i Afghanistan framgår att det “i Afghanistan råder omfattande brister i respekten för de mänskliga rättigheterna” och att “kvinnor och barn är mycket utsatta grupper och utsätts systematiskt för våld, diskriminering och grova kränkningar”.

ARGUMENT 3: SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN
Enligt Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén, finns det inget område i Afghanistan som kan klassas som riktigt säkert, det sker attacker i de flesta provinser och det pågår numera väpnad konflikt i delar av landet som tidigare var säkra.

ARGUMENT 4: AFGHANISTANS FLYKTINGMINISTRAR
Afghanistans båda flyktingministrar går nu ut med en direkt vädjan till alla europeiska ambassader om att stoppa utvisningarna av afghanska flyktingar. I en intervju med tidningen DN säger flyktingministern Sayed Hussain Balkhi, “vi har inte möjlighet att ta hand om dem”, och hoppas att Sverige gör som Tyskland, dvs. avbryter deportationer av utvisade afghaner. I en intervju med tidningen SvD säger Alema Alema, Afghanistans vice flyktingminister; “skicka inte fler människor till Afghanistan nu”. Enligt Alema så saknar de afghanska myndigheterna kapacitet att ta emot de afghaner som redan utvisats. Många av de afghanska flyktingarna i Sverige är födda eller uppväxta i Iran, och saknar därför familj eller släkt i Afghanistan. Dessutom har säkerhetsläget kraftigt försämrats och Afghanistan befinner sig just nu i krig med 20 terroristgrupper och det finns enligt Alema inte längre några säkra regioner i Afghanistan.

ARGUMENT 5: KRISTNA ENSAMKOMMANDE RISKERAR DÖDEN
Utrikesdepartementet avråder samtliga svenska medborgare från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget. Om vi inte skulle vilja skicka våra egna svenska barn och ungdomar ensamma till ett Kabul de aldrig satt sin fot i, varför ska vi då skicka afghanska barn och ungdomar? Många av dessa ensamkommande barn och unga har dessutom kommit till tro och blivit kristna. Eftersom konvertering är straffbart med döden i Afghanistan, är de nykristna afghanernas situation än mer allvarlig.

ARGUMENT 6: JESUS OCH MÄNNISKOVÄRDET
“Jag var främling och ni tog emot mig”. Orden kommer från Jesus och beskriver en fullständig identifikation med främlingen. Oavsett tro eller icke-tro bör vi alla försöka ta till oss speglingen att det kunde varit vi och våra barn som tvingats ut på flykt. När nationalstatens privilegier utmanas av globala krisers effekt ställs människovärdesfrågan i centrum. Även om vi inte kan hjälpa världens alla flyktingar, är vår vädjan att de som redan finns i vår närhet ges medmänskligheten att få stanna i Sverige.

ARGUMENT 7: BARNKONVENTIONEN
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Med dessa fyra punkter i åtanke verkar det för oss uppenbart att Sverige bryter mot barnkonventionen om man deporterar ensamkommande barn och unga till Afghanistan.

ARGUMENT 8: LIFOS
I Lifos, Migrationsverkets egen databas för rätts- och landinformation, så rapporterar Migrationsverket att det under det senaste året skett en försämring av säkerhetsläget i Afghanistan och att konflikten i stort har intensifierats med ett stort antal väpnade sammandrabbningar oaktat geografiska variationer. Lifos bedömer att det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet.

ARGUMENT 9: SVERIGES HISTORIA
Sverige anser sig vara en humanitär stormakt och har onekligen en lång och hedervärd historia av god flykting- och migrationspolitik. Vi berömmer oss gärna av Raoul Wallenberg som räddade tiotusentals judar i Ungern och Folke Bernadottes “vita bussar”. Vi är idag stolta över att vi under andra världskriget öppnade våra hem och tog emot 70 000 finska krigsbarn, varav 15 000 stannade. Om vi kunde ta emot de finska barnen då, varför kan vi då inte ta emot de afghanska barnen idag?

ARGUMENT 10: ANDRA ORGANISATIONERS UTTALANDEN

UPPMÄRKSAMMAT I MEDIA

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.