SKR, #Rättilltro och Konvertitutredningen

Christian MölkBlogg, Integration, Konvertitfrågan Leave a Comment

Den 20 mars presenterade #Rättilltro den vetenskapliga forskningsrapporten “Konvertitutredningen“. Bakom den står Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, EFK, Alliansmissionen och Adventistsamfundet. I #Rättilltro ingår även numera Frälsningsarmén.

Det innebär att i stort sett hela Sveriges frikyrklighet står bakom Konvertitutredningen och dess krav.

Men, som om inte detta vore nog, så har nu även Sveriges Kristna Råd (SKR) bestämt sig för att i kontakt med Migrationsverket påminna om och bekräfta de av Konvertitutredningens rekommendationer som är i samklang med de slutsatser, önskemål och krav som SKR tidigare framfört:

– Ta hänsyn till aktuell forskning, bland annat religionsvetenskaplig sådan, vid tillämpningen av det nya rättsliga ställningstagandet.
– Kvalitetssäkra verksamheten genom att undersöka hur utredningarna gått till vad gäller de personer som anför kristen tro som skäl.
– Fortbilda handläggare och beslutsfattare om religion och tro.
– Säkerställ att det finns experter med särskild kompetens inom religion inom de utredande enheterna.
– Avvägningen mellan intyg från religiöst erfarna och teologiskt utbildade personer som träffat, undervisat och lärt känna konvertiter under lång tid och de slutsatser som Migrationsverkets handläggare kommer till efter en intervju på endast ett par timmar måste förändras, dvs prästers, pastorers och diakoners intyg måste ges en större tyngd än i dagsläget.

När det gäller riskerna med att utvisas till Afghanistan har SKR intagit en ännu mer restriktiv hållning än Konvertitutredningen. Sveriges Kristna Råd anser att konsekvensen av säkerhetsläget och situationen för utvisade är att inga tvångsutvisningar till Afghanistan bör ske i dagsläget.

Så min personliga slutsats är att #Rättilltro och SKR i stort sett har samsyn i den här frågan. #Rättilltro har ett enormt gräsrots-engagemang och representerar den oerhörda frustration som många kristna känner över det fruktansvärda som våra bröder och systrar konvertiterna tvingas gå igenom. SKR representerar hela Sveriges kristenhet och företräds av samfundens ledare. Om #Rättilltro intar en oerhört kritisk hållning gentemot Migrationsverket så har SKR en seriös och god dialog med Migrationsverket. Just nu tror jag att båda dessa grupper behövs. Tillsammans kan vi ena Sveriges kristenhet i den här frågan och få till en verklig förändring. #Rättilltro kan göra det som SKR inte kan göra, och SKR kan göra det som #Rättilltro inte kan göra. Själv sitter jag med i båda grupperna.

Nu uppmanar jag alla Sveriges pastorer, präster och församlingsledare att med utgångspunkt i det vi som svensk kristenhet nu är överens om, ännu tydligare och oftare tala om konvertiternas oerhört utsatta situation.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.