YouVersion Bibelläsplaner

Hela Bibeln på ett år

Läs hela Bibeln på ett år! Varje dag innehåller ett kapitel eller stycke från de historiska böckerna, ett från vishetslitteraturen, ett från profeterna och ett från Nya testamentet.

Länk: http://bible.us/r/B8j

Påsk

Bibelläsplan med bibelord som följer påskveckan och händelserna kring Jesu död och uppståndelse. Passar bra att starta på palmsöndagen och avslutas då på påskdagen.

Länk: http://bible.us/r/BXd

Pingst

Bibelläsplan med bibelord från både Gamla och Nya testamentet om löftet om den helige Ande, Pingstdagen och dopet i den helige Ande. Passar bra att starta på söndagen före pingst men går bra att läsa när som helst.

Länk: http://bible.us/r/BmF

10 dagar med påskens berättelser

10 dagliga andakter och Bibelord om påsken.

Länk: http://bible.us/r/BMZ

14 dagar med Abraham

14 dagliga andakter och Bibelord om Abraham.

Länk: http://bible.us/r/BIq

Kyrkoåret

Bibelläsningsplan för 366 dagar som följer kyrkoåret. Passar bra att starta 1 januari 2024, men går bra att läsa året runt.

Länk: http://bible.us/r/Ayi

Bibelsamtal

Bibelsamtal innehåller 80 olika Bibelämnen att läsa som Bibelplan för egen uppbyggelse, eller samtala kring i din hemgrupp, cellgrupp, bönegrupp, Bibelsamtalsgrupp, husgrupp eller husförsamling.

Länk: http://bible.us/r/B0j

Främlingsvänlig

Vad säger Bibeln om främlingar, flyktingar och invandrare? I den här läsplanen kan du bland annat läsa om hur Gud skapade människan till en migrant, det dubbla integrations- och missionsuppdraget att älska främlingen och gå ut till alla främmande folk, vad en främling i ett främmande land bör göra i sitt nya samhälle, hur man är en främlingsvänlig församlingsledare och hur man omvandlar sin fiende till en vän.

Länk: http://bible.us/r/Afp

Friend of Strangers

What does the Bible say about strangers, refugees, and migrants? In this Daily Devotion, you can read about how God created man as a migrant, the twofold mission to integrate the stranger and to go out as missionaries to all nations, what a stranger in a foreign land should do in his new society, how to be a xenophile church leader, and how to turn an enemy into a friend.

Link: http://bible.us/r/AgB

YouVersion

Klicka på den här länken för att ladda hem YouVersion och hitta alla mina Bibelläsplaner: https://www.bible.com/organizations/4f1a57fe-29a2-477c-b72a-fbff29a537c9

Dela