#rättilltro 2019

Christian MölkBlogg, Integration, Konvertitfrågan Leave a Comment

För nästan exakt ett år sedan föddes #rättilltro som idé och det är därför på sin plats med en tillbakablick för att se vad #rättilltro, direkt och indirekt, har gjort under året som har gått. 

Nationell bönedag för flyktingar och konvertiter

Söndagen den 25 november 2018 startade Christian Mölk, Micael Grenholm och Bengt Sjöberg en nationell bönedag för flyktingar och konvertiter. Initiativet fick stor respons och kyrkor och individer bad över hela vårt land. Bland annat i Stockholm, Umeå, Härnösand, Timrå, Sala, Eskilstuna, Karlstad, Lund, Hudiksvall, Göteborg, Söderhamn, Falköping, Uppsala och Jönköping. På Stora torget i Kristianstad samlades drygt 100 personer för att tända ljus för att stödja konvertiter och de som hotas av utvisning. 

I samband med bönedagen skrevs “flyktingbönen”: 

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn, amen.

På bönedagen föddes en längtan att försöka få våra olika kyrkliga samfund att jobba mer tillsammans i konvertitfrågan och att dra åt samma håll. Christian Mölk från Pingströrelsen och Linda Alexandersson från Equmeniakyrkan möttes och började samtala om ett frikyrkligt samarbete i konvertitfrågan.

Namninsamling

I december 2018 startade Equmeniakyrkan ett ”folkligt uppror” under hashtaggen #rättilltro. Upproret handlade om att Migrationsverket ska ta större hänsyn till asylsökande konvertiters skyddsskäl i asylprocessen. Equmeniakyrkan, tillsammans med flera andra samfund, samlade in 18 300 namnunderskrifter som sen överlämnades till Migrationsverket av Sveriges Kristna Råd.

Equmeniakyrkans #rättilltro-namninsamling gjordes alltså innan #rättilltro som arbetsgrupp formellt hade bildats, men blev en bra modell för hur frikyrkorna kunde samarbeta i konvertitfrågan. Equmeniakyrkans namn på namninsamlingen blev sen namnet för hela samarbetet. 

Equmeniakyrkans namninsamling kulminerade i en ekumenisk förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan i Stockholm och en stor ljusmanifestation på Sergels torg den 16 januari 2019. Dessa arrangemang gjordes i samarbete med Sveriges Kristna Råd. 

Kristendomstestet “Är jag kristen nu?”

I januari 2019 släppte Micael Grenholm, en av #rättilltro’s grundare, kristendomstestet “Är jag kristen nu?” Efter bara några dagar på nätet hade det gjorts av 100 000 personer, varav de allra flesta misslyckades. Därmed pekade det på den orättvisa behandlingen av konvertiter som kommit till tro på Jesus, men som inte blev trodda av Migrationsverket eftersom de inte kunde svara på Migrationsverkets kunskapsfrågor om den kristna tron. 

Kristendomstestet blev riksnyheter och togs bland annat upp i de kristna tidningarna, i SVT och Aftonbladet.

Migrationsverkets kunskapsfrågor till konvertiter

För att ytterligare påvisa de absurda frågor som Migrationsverket ställer till konvertiter började Christian Mölk publicera citat från protokoll från Migrationsverkets intervjuer med konvertiter. 

Där kunde vi visa att Migrationsverket ställt kunskapsfrågor till analfabeter, ibland så många som 21 stycken i samma intervju, att konvertiter ombetts förklara treenigheten, de 10 budorden, hur man utifrån ett kristet perspektiv väljer huruvida man ska ha en tröja av bomull eller polyester, och andra sådana absurda frågor. Vi har också visat att Migrationsverket inte anser att en “frälsningsupplevelse” räcker för att bli kristen, att det är “märkligt” om en konvertit inte känner “skuld och skam” över att “överge islam”, att en konvertit måste kunna redogöra för en “allhelgonagudstjänst” som man varit på, och att man innan man bestämmer sig för att bli kristen bör “shoppa runt” mellan olika religioner (däribland asa-tron), för att framstå som trovärdig i sitt val av just kristendomen. 

Dessa inlägg fick en enorm spridning och lästes av 100 000-tusentals på Facebook och blev omskrivet i flera tidningar, bland annat Svenska Dagbladet.

Nätverket #rättilltro bildas

Måndagen den 4 mars bildades #rättilltro formellt sett av Christian Mölk (Pingströrelsen), Linda Alexandersson (Equmeniakyrkan), Kim Brynte (EFK) och Roland Oscarsson (Alliansmissionen), samt Micael Grenholm.

Syftet med #rättilltro är att hjälpa samfunden att “samverka i konvertitfrågan” och att vara en röst för konvertiterna och deras rätt till tro. 

Självklart får fler samfund vara med och samverka, men vi började med dessa fyra samfund eftersom vi är så lika. 

För att sitta med i ledningsgruppen behöver man vara engagerad i konvertitfrågan i sitt samfund, samt ha god relation och kontakt med sin samfundsledare. Varje samfund väljer sin egen representant. 

Ett bibelord som på ett profetiskt sätt ligger till grund för #rättilltro är Ester kapitel 4. På grundardagen den 4 mars, fick inte mindre än tre av grundarna, oberoende av varandra, detta Bibelord:

“När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: ”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”” (Ester 4:12-14)

Efter #rättilltro’s bildande har även Frälsningsarmén och Trosrörelsen anslutit.

Konvertitutredningen

I oktober 2018 tog Pingströrelsen, med Maria Gustin Bergström i spetsen, initiativ till att samla in konvertitärenden för att få en statistiskt säkerställd helhetsbild av asylsituationen för konvertiter i församlingar. Tanken var att försöka kartlägga hur många som blev bedömda som genuina i sin kristna tro hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen och att se om det fanns någon systematik i bedömningarna. 

Med start den 2 nov 2018 tog Pingst och de andra samfunden i #rättilltro hjälp av lokala församlingar för att samla in materialet, som resulterade i asylbeslut från 619 personers asylprocess. Detta resulterade i Konvertitutredningen, som presenterades på en presskonferens i Citykyrkan den 20 mars 2019.

#rättilltro såg till att Konvertitutredningens sammanfattning översattes till engelska och spred den sedan till utländska medier. Konvertitutredningen uppmärksammades i Ekot, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, alla kristna tidningar i Sverige, Expressen, P1, och sedan vidare till The Christian Post i USA, till Nederländerna, Brasilien, Sydafrika, och flera andra nyhetskanaler i USA samt andra länder i världen.

Konvertitutredningen skickades till en mängd politiker och presenterades på ett seminarium i riksdagen den 26 februari 2019 vilket sammantaget ledde till att regeringen i sitt årliga regleringsbrev gav Migrationsverket i uppdrag att vid nästa årsredovisning i februari 2020 “särskilt redovisa hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas”.

Konvertitutredningen har använts som underlag till FN inför dess granskning av Sverige gällande mänskliga rättigheter som pågår, för överklagan till Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté, samt i den nya granskning som Open Doors gör av Sverige gällande konvertiter. Den finns också med som referens i den stora konvertitkartläggning som arbetats fram i Tyskland i november 2019. Konvertitutredningen ligger nu som en grund och ett bevis för den systematik som präglar asylpolitiken för konvertiter och vi välkomnar all spridning av dess resultat.

Den 3 juli deltog Micael Grenholm och Ulrik Josefsson i debatten “Asylsökande konvertiter – genuint kristna eller inte?” i Almedalen på Gotland. Där debatterades Konvertitutredningen med Migrationsverket och politiker. 

#låtkyrkklockornaringa

Lördagen den 27 april skrev Christian Mölk ett väldigt uppmärksammat Facebook-inlägg som blev upprinnelsen till #låtkyrkklockornaringa. 

Förr i tiden brukade Svenska kyrkan ringa i kyrkklockorna för att varna stadens befolkning för ”fara å färde”, exempelvis vid en stadsbrand. Facebook-inlägget uppmanade alla kyrkor med kyrkklockor att ringa “fara å färde” i samband med att Sverige planerade att utvisa flera konvertiter till Afghanistan tisdagen därefter. Det skulle visa på den oerhörda upprördhet vi svenska kristna upplever när vårt land utvisar våra afghanska syskon till världens näst farligaste land för kristna. Det skulle också visa på vilken allvarlig situation vi hamnar i som land om vi inte står upp för religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

Uppmaningen hörsammades och kyrkor över hela Sverige ringde i sina kyrkklockor för att samla till “bön och protest”. Först ut var Svenska kyrkan i Östersund, och sen följde över 70 andra kyrkor, däribland Missionskyrkan i Linköping, kyrkorna i Jönköping, Svenska kyrkan i Uddevalla, kyrkorna i Eskilstuna, Svenska kyrkan i Umeå, Ludvika, Arvika, Nyköping, Hässleholm, Alingsås och Visby. Även Kristdemokraterna stöttade initiativet och uppmuntrade kyrkor att ringa i sina kyrkklockor för konvertiterna. 

#låtkyrkklockorna blev omskrivet i alla kristna tidningar, i flera lokala tidningar samt SVT, och ledde till grundandet av #femövertolv-rörelsen

#rättilltro-insamlingen

Den 30 april 2019 startade Urban Widholm #rättilltro-insamlingen genom att tre personer sprang och vandrade runt Tåkern i Östergötland, och uppmanade folk att skänka pengar via sociala medier. Med Urban i spetsen har kyrkor och individer sprungit, promenerat, cyklat, paddlat och joggat för konvertiternas rätt till tro. 

Alla pengar som samlas in går oavkortat till att driva konvertiters ärenden juridiskt inför Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté. Hittills har vi samlat in över 300 000 kr och hjälpt 10 konvertiter att överklaga i internationella domstolar.

Utvisade konvertiters berättelser inifrån Afghanistan

Det senaste #rättilltro har gjort är att publicera utvisade konvertiters berättelser inifrån Afghanistan. Deras berättelser vittnar om att det blev precis så illa som vi befarade. Konvertiterna behåller sin kristna tro och tvingas att antingen dölja sin tro och leva i ständig rädsla att bli avslöjad, eller stå upp för sin tro och därmed bli förföljda, hotade, trakasserade, misshandlade och tvingas gömma sig.

Utmärkelser

Micael Grenholm tilldelades tidningen Dagens utmärkelse Årets opinionsbildare 2019 för initiativet “Är jag kristen nu?”
Maria Gustin Bergström tilldelades Skandinaviska Människorättsjuristernas pris Scandinavian Human Dignity Award 2019 för sitt arbete med Konvertitutredningen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.