Vad säger Bibeln om Jesu återkomst?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor 1 Comment

Det faktum att Jesus kommer att komma tillbaka till jorden är en av de mest grundläggande aspekterna av den kristna tron. Detta är så centralt att det finns omnämnt i inte mindre än 23 av 27 nytestamentliga skrifter.

Man kan säga att Jesu återkomst börjar på Oljeberget. Det sista lärjungarna såg av Jesus var nämligen på Oljeberget när han lyftes upp bland molnen i deras åsyn (Apg 1:9). Medan lärjungarna förvånat står och stirrar upp mot himlen upplyser två änglar dem om att ”denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg 1:11).

För det första, eftersom Jesus lämnade jorden från Oljeberget så verkar det alltså troligt att han kommer att komma tillbaka till just Oljeberget, något som även den gammaltestamentlige profeten Sakarja bekräftar när han profeterar att på Herrens dag kommer Gud själv ”stå med sina fötter på Oljeberget” (Sak 14:1-4). Uttrycket ”Herrens dag” används upprepade gånger i Nya Testamentet för att beskriva den dag då Jesus kommer tillbaka (1 Thess 5:2).

För det andra, eftersom Jesus lämnade synligt men omgiven av moln så verkar det rimligt att han även kommer att återvända synligt, omgiven av moln. Detta bekräftar Lukas när han skriver att Jesus kommer att komma tillbaka ”i ett moln med stor makt och härlighet” (Luk 21:27) och att ”blixten flammar till och lyser från himlens ena ända till den andra” (Luk 17:24). Det verkar med andra ord som att ingen på hela jorden kommer att kunna missa när Jesus kommer tillbaka. Paulus tillägger att ”en ärkeängels röst och en Guds basun” kommer att ljuda när Jesus ”stiger ner från himlen” (1 Thess 4:16) vilket ytterligare bekräftar att det kommer vara väldigt uppenbart att Jesus återvänder. Moln är ofta en bild på Guds härlighet (1 Kung 8:10-11).

Församlingen i väntan på Jesu återkomst

De första kristna väntade ivrigt på att Jesus skulle komma tillbaka, en del trodde t.o.m. att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid (1 Thess 4:17) och de blev hånade av icke troende eftersom Jesus dröjde (2 Pet 3:3-4).

Både Jesus och Paulus undervisade om att ingen kan veta exakt vilken dag Jesus kommer komma tillbaka (Mark 13:32, 1 Thess 5:1) men att vi ska leva varje dag som att det snart är dags (1 Thess 5:6). För den som inte är troende, alternativt är en ”sovande” troende, så kommer Jesu återkomst komma som en total överraskning; ”som en tjuv om natten” (1 Thess 5:2). Men för den som är en ”vaken” troende så kommer Jesu återkomst inte komma som en överraskning även om man inte vet den exakta dagen.

Men även om vi inte vet dagen när Jesus kommer tillbaka så kan vi ”påskynda dess ankomst” som Petrus skriver (2 Pet 3:12). Detta gör vi genom att predika evangeliet för alla folk (Matt 24:14) eftersom Jesus har sagt att innan han kommer tillbaka så måste först ”evangeliet predikas för alla folk” (Mark 13:10). Idag, 2000 år senare, har detta uppdrag ännu inte fullbordats, det finns fortfarande många folkgrupper som ännu inte har hört evangeliet.

Dela

Comments 1

  1. Lyft blicken – Jesus kommer snart!

    Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning. (Luk 21:28)

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.