Vad säger Bibeln om alkohol?

Christian MölkBibelfrågor, Bibelsamtal, Frågor & svar, Vanliga frågor

I Bibeln är vin ofta någonting positivt som skänker glädje och som är ett tecken på välsignelse. För den som vill närma sig Herren uppmanar Bibeln dock till att avstå från vin och andra starka drycker. Jesus själv drack vin, förvandlade mirakulöst vatten till vin, instiftade nattvarden med vin som en åminnelse om sin död fram tills den dag då vi tillsammans med Jesus kommer att fira en festmåltid med vin uppe i himlen. Dock ska tilläggas att vin inte hade samma mängd alkohol som idag samt att dricksvattnet ofta var så dåligt att det var bättre för hälsan att dricka vin till maten. Så vin eller alkohol är inte i sig självt syndigt, men kan, om det missbrukas, leda till onykterhet och alkoholberoende, någonting som Bibeln varnar för eftersom det leder till att vi inte bryr oss om Gud, syndar och gör galenskaper. Men även om Bibeln inte är emot alkohol så länge som man kan hantera det utan att bli onykter eller beroende, så ska man som kristen inte dricka alkohol om det finns en risk att man leder sin broder eller syster på fall. Det är bättre att avstå för någon annans skull än att envist hävda sin rätt.

Bibelord

9”För att ni inte skall dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker när ni skall gå in i uppenbarelsetältet. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte.” (3Mos 10:9)

1Herren talade till Mose. Han sade: 2”Tala till Israels barn och säg till dem: Om en man eller en kvinna avlägger ett löfte, ett nasirlöfte, att avskilja sig för Herren, 3skall han avhålla sig från vin och starka drycker. Han får inte dricka någon syrad dryck av vin eller någon annan syrad stark dryck. Han får inte dricka druvsaft, och inte heller äta druvor, vare sig färska eller torra.” (4Mos 6:1–3)

5Jag ledde er i öknen i fyrtio år. Era kläder blev inte utslitna på er, inte heller sandalerna på dina fötter. 6Bröd fick ni inte att äta och inte vin eller starka drycker att dricka, för att ni skulle veta att jag är Herren, er Gud.” (5Mos 29:5–6)

7Han sade till mig: Se, du skall bli havande och föda en son. Drick nu inte vin eller starka drycker och ät inte något orent, ty pojken skall vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död.”” (Dom 13:7)

7Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör.” (Pred 9:7)

14Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden 15och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja, och brödet styrker hennes hjärta.” (Ps 104:14–15)

14Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt.” (Am 9:14)

1Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.” (Jes 55:1)

1Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis.” (Ords 20:1)

4Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker, 5så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. 6Ge starka drycker åt den som håller på att förgås och vin åt bedrövade själar. 7Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände.” (Ords 31:4–7)

11Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten, upphettade av vin! 12Vid sina dryckeslag har de harpor och psaltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om, hans händers verk intresserar dem inte.” (Jes 5:11–12)

22Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga att blanda starka drycker, 23dem som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt.” (Jes 5:22–23)

9Man dricker inte vin under sång, rusdrycken är bitter för dem som dricker den.” (Jes 24:9)

7Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt.” (Jes 28:7)

29Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? 30De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin. 31Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. 32Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. 33Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper. 34Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. 35”De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?”” (Ords 23:29–35)

18Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,” (Ef 5:18)

12Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.” (1Kor 6:12)

19De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under.” (2Pet 2:19)

9Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. 10Ty om någon får se, hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete ’uppbyggd’, så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? 11Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder, som Kristus har dött för. 12När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.” (1Kor 8:9–13)

1På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. 2Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. 3När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: ”De har inget vin.” 4Jesus svarade: ”Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit.” 5Hans mor sade till tjänarna: ”Gör vad han än säger till er.” 6Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. 7Jesus sade: ”Fyll krukorna med vatten!” Och de fyllde dem ända till brädden. 8Sedan sade han: ”Ös nu upp och bär in det till värden.” Och de gjorde det. 9Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen 10och sade: ”Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu.” 11Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.” (Joh 2:1–11)

23Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta.” (1Tim 5:23)

33Johannes Döparen kom, och han äter inte bröd och dricker inte vin, och ni säger: Han har en ond ande. 34Människosonen kom, och han äter och dricker, och ni säger: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!” (Luk 7:33–34)

26Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” 27Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick alla av den. 28Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike.”” (Matt 26:26–29)

Samtalsfrågor

  1. Är alkohol någonting positivt eller negativt?
  2. Bör man som kristen dricka alkohol?
  3. Hur vet man om man missbrukar alkohol?
  4. Hur skapar vi en församlingsmiljö där folk inte kommer på fall pga. alkohol?
  5. Är det okej att som kristen dricka alkohol måttligt?
  6. Hur ska vi som församling bemöta medlemmar som har problem med alkohol?
  7. Är det fel att som kristen dricka alkoholfritt öl och vin?
  8. Varför uppmanar Bibeln till att avstå från alkohol när man vill närma sig Herren?
  9. Bör man som kristen arbeta där det serveras alkohol?
Dela