Senaste från bloggen

  • Lewi Pethrus dop i den helige Ande
    Såsom fröet bär i sig hela trädet: dess rot, stam, grenar, blad, blom och frukt, så har också nya födelsen i sig hela frälsningen. Då det nya livet tändes i ett människohjärta genom tron på Jesus Kristus, blir denna erfarenhet, om det nya livets lag får råda, utgångspunkten för nya erfaren-heter, som tillhör frälsningen. Det …
  • Konferens för internationella pentekostala församlingar i Sverige
    I Vällingby på en konferens för internationella pentekostala församlingar i Sverige. Paul Orlenius arrangerar och leder och Desta Haregot bjuder in till sin kyrka. På plats är församlingsledare från Chile, Ukraina, Brasilien, Kenya, Norrland, Colombia, Norge, Eritrea, Etiopien och Sydafrika. Många tror felaktigt att kristenheten minskar i Sverige, men faktum är att det är precis …
  • Vapenbäraren
    Jag har märkt att jag inte skriver så mycket här eller på min Facebook-sida sen en tid tillbaka. Det beror på flera olika orsaker. Framförallt brukade jag skriva mycket om det som Gud har lagt på mitt hjärta; integration och att vara en röst för flyktingar och konvertiter. Men sen en tid tillbaka har den …

Senaste från YouTube