Image

Jag heter Christian Mölk och är pastor i Pingstkyrkan i Härnösand.

Min ambition med den här hemsidan är att med Bibeln som grund försöka påverka den svenska invandringspolitiken i en flyktingvänlig riktning genom att vara en röst för de röstlösa.

Jag är partipolitiskt obunden och på den här sidan representerar jag bara mig själv. Utöver mitt personliga engagemang är jag även med i Pingströrelsens integrationsråd, frikyrkornas #rättilltro och ekumeniska Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration.

Det finns flera sätt du kan vara med och hjälpa till: