Jesu namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är. Exempelvis är Jesus namn, Josua, Yeshua eller Yehoshuah, en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” …

Guds namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

På Bibelns tid var ett namn mer än bara ett tilltalsnamn, det sa också något om personens karaktär och personlighet. De tre vanligaste namnen på Gud i Gamla Testamentet är El, Elohim och YHWH (Yahweh). El betyder kort och gott ”Gud” eller ”gud” och används i Bibeln om både Gud och avgudar. Det är heller inte helt ovanligt att Gud …

Vad säger Bibeln om döden?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Döden är slutet på jordelivet. Döden är en konsekvens av att människan har syndat, och eftersom alla människor har syndat så undkommer ingen döden. På grund av Jesus seger över döden i och med hans uppståndelse, så kommer alla människor som har dött att uppstå igen till antingen evigt liv eller evig dom. För den som tror på Jesus väntar …

Vad säger Bibeln om församlingen?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Församlingen är en gemenskap av troende som har Jesus Kristus i centrum. Församlingen är Guds älskade folk som har kallats ut ur världen, men som ändå lever kvar i världen för att fungera som ett ljus för världen genom att älska varandra, leva heligt och prisa Gud. Församlingen leds av ett andligt ledarskap och samlas regelbundet kring Guds ord, dop, …

Vad säger Bibeln om synd?

Christian MölkBibelsamtal 4 Comments

Ordet ”synd” betyder ”att missa målet”, och beskriver både ett tillstånd människan befinner sig i, samt felaktiga gärningar människan gör mot både Gud och andra människor. Alla människor har syndat och är därmed skilda från Gud. När Jesus kom ner till jorden levde han ett helt igenom syndfritt liv och offrade sig själv för att ta straffet för alla människors …

Vad säger Bibeln om paradis och syndafall?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud skapade Edens lustgård, också känt som Paradiset, och anförtrodde omvårdnaden till Adam och Eva. Människorna fick äta fritt av allt som fanns i lustgården, förutom trädet med kunskap om gott och ont. Ormen lurade dock människorna till att äta av frukten och som en konsekvens fick Adam och Eva lämna Edens lustgård så att de inte även skulle äta …

Vad säger Bibeln om Guds Ande?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Guds eviga Ande, den tredje personen i Treenigheten, beskrivs ofta med ord som ”ande”, ”andedräkt” och ”vind”. När Gud blåser in sin Ande i människan så får hon liv, och när Gud fyller människan med sin Ande så får hon livfull kreativitet. Den helige Ande är en person som vet allt, är evig, helig och har oändlig kraft. Guds Ande …