Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om Guds avbild?

BibelsamtalMänniskan är skapad till Guds avbild, men likheten skadades i samband med syndafallet. I och med inkarnationen, att Gud blev människa, så erbjuds nu människan att återigen bli det hon är skapad till att vara. Detta sker genom att följa Jesus och ”imitera” honom genom att läsa Guds ord och bli uppfylld av Guds Ande. Genom Guds nåd så formas Jesu lärjungar till att bli lika Jesus, och därmed återigen bli Guds avbild.

Bibelord

26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1 Mos 1:26–27)

23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.” (Heb 1:3)

15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat” (Kol 1:15)

17 Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.” (Heb 2:17)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)

22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.” (Ef 4:22–24)

Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.” (Kol 3:9–10)

Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.” (2 Kor 4:4)

Samtalsfrågor

  1. På vilket sätt är människan Guds avbild?
  2. Vad skiljer människan från djuren?
  3. Vad i människan blev ”förstört” i och med syndafallet?
  4. Hur återupprättas människan till att bli Guds avbild igen?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 5:1b–2, 1 Mos 9:6, 1 Kor 11:7, 1 Kor 11-12, Joh 1:4 Joh 1:9, 14, 18, Matt 5:48

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.