Adam och Eva i Edens lustgård

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 2 Introduktion: Berättelsen om Adam och Eva belyser skapandet av mänskligheten, upprättandet av relationer och vikten av lydnad mot Guds befallningar. Den understryker att människan är skapad till Guds avbild och är. Vi lär oss om de grundläggande aspekterna av människans identitet, äktenskapets helgd och konsekvenserna av olydnad. Vi lär oss om Guds önskan om en relation och …

Världens skapelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 1 Introduktion: Gud är den suveräne Skaparen som utformade universum med ordning, syfte och godhet och skapade människan till sin avbild. Detta lär oss att erkänna Guds auktoritet, värdesätta vår identitet och vårt ansvar som hans avbilder och leva efter den gudomliga rytmen av arbete och vila. Nyckelvers: “Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild …

Den nya skapelsen

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Guds frälsningsverk är större än att bara frälsa de troendes själar. Gud kommer vid tidens slut att återupprätta allting, både himmel och jord, människor och djur, och göra allting nytt. Istället för att ta oss ut ur en dömd värld så kommer Gud att återupprätta skapelsen, ta bort all synd och ondska och istället låta godhet, kärlek och rättfärdighet råda. …

När Eva föll

Christian MölkAndakter Leave a Comment

“1Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” 2Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den …

Vad säger Bibeln om paradis och syndafall?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud skapade Edens lustgård, också känt som Paradiset, och anförtrodde omvårdnaden till Adam och Eva. Människorna fick äta fritt av allt som fanns i lustgården, förutom trädet med kunskap om gott och ont. Ormen lurade dock människorna till att äta av frukten och som en konsekvens fick Adam och Eva lämna Edens lustgård så att de inte även skulle äta …

Vad säger Bibeln om Gud skaparen?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud har skapat universum och allt liv och han är också den som uppehåller livet. Gud skapade människan till sin avbild och föddes själv till jorden som en människa i Jesus Kristus. Gud har gett människan förtroendet att förvalta skapelsen och i denna vackra Guds skapelse kan man se och uppfatta Gud. När en människa blir frälst genom tron på …