Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om människan
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om människan"

BibelsamtalEn familj är personer som hör ihop pga. äktenskap eller släktband, och kan i Bibeln vara större än den västerländska ”kärnfamiljen”. För en kristen är det viktigt att ta hand om sin familj, dvs. både sina föräldrar och sina eventuella barn. Föräldrar har ett ansvar att älska sina barn, ta hand om dem och lära dem om Gud. Barn har ett ansvar att hedra och ta väl hand om sina föräldrar. För en kristen ledare är det en förutsättning för ett gott församlingsledarskap att man också tar hand om sin familj. Men den familj man tillhör får inte bli viktigare än Gud och tvingas man välja måste man lyda Gud mer än människor och i värsta fall lämna sin familj för att istället tillhöra Guds familj. Jesus välkomnar barnen in i Guds rike, kallar alla troende för ”bröder” och ”systrar” och lär oss att kalla Gud för vår ”Fader”.

Bibelord

12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.” (2 Mos 20:12)

Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt är en lön.” (Ps 127:3)

Hedra änkor, dem som verkligen är änkor. Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud.” (1 Tim 5:3–4)

1 Herren sade till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte.
18b Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur.” (1 Mos 7:1, 1 Mos 6:18b)

19 Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham.” (1 Mos 18:19)

Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos 6:6–7)

12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.” (Joh 1:12–13)

19 Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. 20 Man hälsade honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” 21 Han svarade dem: “Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det.”” (Luk 8:19–21)

Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?” (1 Tim 3:4–5)

59 Till en annan sade han: “Följ mig!” Mannen svarade: “Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60 Jesus sade till honom: “Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!”” (Luk 9:59–60)

61 En annan sade: “Jag ska följa dig, Herre. Men låt mig först ta farväl av min familj.” 62 Jesus svarade: “Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.”” (Luk 9:61–62)

34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och var och en får sin familj till fiender. 37 Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig.” (Matt 10:34–38)

Samtalsfrågor

 1. Hur definierar Bibeln en ”familj”?
 2. Vilka räknar du som din familj?
 3. Hur uppfostrar man sina barn på ett kristet sätt?
 4. Är det familjens eller församlingens ansvar att uppfostra barnen kristet?
 5. Hur hedrar man sina föräldrar?
 6. Vad innebär det att Gud är viktigare än familjen?
 7. Vad innebär det att vi är Guds barn?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 14:1, Gal 4:4–7, Heb 2:11, Matt 12:50, Rom 8:15–17, Ef 1:5

BibelsamtalEtt äktenskap är en av Gud välsignad livslång relation mellan en man och en kvinna. Äktenskapet är ett förbund där mannen och kvinnan blir ett, och som präglas av kärlek, trohet och enhet. Inom äktenskapet uppmanas mannen att älska sin hustru och hustrun att underordna sig sin man och att respektera honom. Sex är en naturlig del av äktenskapet, men får inte förekomma varken före, utanför eller efter äktenskapet. De enda två tillåtna skäl som Bibeln anger för skilsmässa är om någon av makarna har varit otrogen eller om den ena parten inte är kristen och av den anledningen vill gå skilda vägar. Eftersom äktenskapet inte är ett mänskligt påfund utan instiftat av Gud så räknar Gud två personer som fortfarande gifta om de har skilt sig från varandra av ej legitima skäl.  Eftersom de fortfarande är gifta i Guds ögon så begår de därmed äktenskapsbrott mot varandra om de gifter sig med någon ny, och istället för skilsmässa så vill Gud att de gifta ska försonas och förlåta varandra. Men om någon av makarna dör eller om man skiljt sig av giltiga skäl så är det okej att gifta om sig.

Bibelord

18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” … 21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen: ”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen.” 24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.” (1 Mos 2:18, 21–24)

16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.”” (1 Mos 3:16)

21 Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22 Ni hustrur, underordna er era män så som ni underordnar er Herren. 23 En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv Frälsare för sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, så ska kvinnorna i allt underordna sig sina män. 25 Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. 26 Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, 27 och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. 28 På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen, 30 eftersom vi är delar i hans kropp. 31 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. 32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. 33 Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.” (Ef 5:21–33)

Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt.” (1 Kor 7:4–5)

28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:28)

Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: “Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?” Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.” De frågade honom: “Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?” Han svarade: “Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” 10 Hans lärjungar sade till honom: “Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig.” 11 Han svarade dem: “Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan: 12 Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig.”” (Matt 19:3–12)

10 De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – 11 skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man – och en man får inte överge sin hustru.” (1 Kor 7:10–11)

15 Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid.” (1 Kor 7:15)

En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas alltså hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.” (Rom 7:2–3)

Samtalsfrågor

 1. Hur väl stämmer den bibliska undervisningen om äktenskap överens med dagens syn på äktenskap?
 2. Hur får man ett lyckligt äktenskap?
 3. Hur ska man göra om man inte lever upp till Bibelns syn på äktenskapet?
 4. Vad innebär det att underordna sig?
 5. Om kvinnans underordnande av mannen är en konsekvens av syndafallet, betyder det då att kvinnan inte behöver underordna sig mannen i Guds rike?
 6. Hur ska man göra om man är olycklig i sitt äktenskap och funderar på skilsmässa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 1:27–28, Mal 2:14, 1 Kor 11:11–12, Ef 5:31, Rom 7:2, 1 Kor 7, Luk 20:34–35

BibelsamtalNamn i Bibeln speglar ofta egenskaper hos en person eller ambitioner och önskemål hos den som ger namnet. Exempelvis är Jesus namn en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. När någon i Bibeln är med om något betydelsefullt är det inte helt ovanligt att personen ifråga får ett nytt namn. Exempelvis fick Abram det nya namnet Abraham, vilket betyder ”fader till många” när han fick löftet om att bli fader till många folk, och Jakob fick det nya namnet Israel, som betyder ”brottas med Gud”.

Bibelord

Därför ska du inte mer heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham, för jag har gjort dig till far för många folk.” (1 Mos 17:5)

27 Då sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Jakob.” 28 Han sade: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 29 Och Jakob frågade: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där.” (1 Mos 32:27–29)

20 Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel: ”För jag har bett Herren om honom.”” (1 Sam 1:20)

25 Herre, bry dig inte om denne onde Nabal, för han är som hans namn betyder. Dåre heter han, och dårskap är han full av.” (1 Sam 25:25a)

21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)

Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många.”” (Mark 5:9)

42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: “Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas” – det betyder Petrus.” (Joh 1:42)

36 Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas (det betyder Tröstens son)” (Apg 4:36)

För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem.” (Joh 10:3)

Samtalsfrågor

 1. Vad betyder ditt namn?
 2. Vad innebär Jesus namn?
 3. Har Gud uppfyllt sitt löfte till Abraham?
 4. Vad säger Jakobs nya namn ”Israel” om Israel och judarna?
 5. Var Petrus verkligen en stadig klippa?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 17:15–16, 2 Mos 2:10, Mark 3:17, Luk 6:15, Apg 13:9

BibelsamtalDöden är slutet på jordelivet. Döden är en konsekvens av att människan har syndat, och eftersom alla människor har syndat så undkommer ingen döden. På grund av Jesus seger över döden i och med hans uppståndelse, så kommer alla människor som har dött att uppstå igen till antingen evigt liv eller evig dom. För den som tror på Jesus väntar ett evigt liv i Guds närvaro, men för den som inte tror på Jesus väntar den ”andra döden”; en evig död.

Bibelord

12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28–29)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

21 För mig är livet Kristus och döden en vinst. 22 Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. 23 Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.” (Fil 1:21–23)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på ”första” och ”andra” döden?
 2. I väntan på uppståndelsen och domen, i vilket tillstånd befinner sig de som har dött nu?
 3. Bör man som kristen vara rädd för döden?
 4. Är det bättre för en kristen att leva eller dö?
 5. Hur känner du inför döden?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 2:16–17, Heb 10:27, Luk 23:43, Upp 20:13, Upp 21:8, Dan 12:2, 1 Kor 15:51–55, Ef 2:1, 1 Joh 5:12, Joh 8:51, Joh 11:26, Joh 5:24

BibelsamtalMänniskan är skapad till Guds avbild, men likheten skadades i samband med syndafallet. I och med inkarnationen, att Gud blev människa, så erbjuds nu människan att återigen bli det hon är skapad till att vara. Detta sker genom att följa Jesus och ”imitera” honom genom att läsa Guds ord och bli uppfylld av Guds Ande. Genom Guds nåd så formas Jesu lärjungar till att bli lika Jesus, och därmed återigen bli Guds avbild.

Bibelord

26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1 Mos 1:26–27)

23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.” (Heb 1:3)

15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat” (Kol 1:15)

17 Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.” (Heb 2:17)

29 Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)

22 Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. 23 Låt er förnyas till ande och sinne 24 och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet.” (Ef 4:22–24)

Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.” (Kol 3:9–10)

Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.” (2 Kor 4:4)

Samtalsfrågor

 1. På vilket sätt är människan Guds avbild?
 2. Vad skiljer människan från djuren?
 3. Vad i människan blev ”förstört” i och med syndafallet?
 4. Hur återupprättas människan till att bli Guds avbild igen?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 5:1b–2, 1 Mos 9:6, 1 Kor 11:7, 1 Kor 11-12, Joh 1:4 Joh 1:9, 14, 18, Matt 5:48

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.