Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om Guds Ande?

BibelsamtalGuds eviga Ande, den tredje personen i Treenigheten, beskrivs ofta med ord som ”ande”, ”andedräkt” och ”vind”. När Gud blåser in sin Ande i människan så får hon liv, och när Gud fyller människan med sin Ande så får hon livfull kreativitet. Den helige Ande är en person som vet allt, är evig, helig och har oändlig kraft. Guds Ande tar sin boning i den frälsta människan och ger glädje, frid, kunskap, ledarskapsförmågor, skicklighet och andliga nådegåvor.

Bibelord

Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.” (1 Mos 1:2)

Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.” (1 Mos 2:7)

13 Vem har utforskat Herrens Ande? Vem kan ge honom råd och undervisa honom?” (Jes 40:13)

Då sade han till mig: ”Här är Herrens ord till Serubbabel: Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” (Sak 4:6)

och som genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår Herre.” (Rom 1:4)

13 I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” (Ef 1:13)

för vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige Ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull.” (1 Tess 1:5)

16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?” (1 Kor 3:16)

26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.” (Joh 15:26)

17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.” (2 Kor 3:17)

Samtalsfrågor

  1. Vem är den helige Ande?
  2. Vad är det för likhet mellan Guds Ande och vind?
  3. Vad är den helige Andes uppgift och vad gör han för att förverkliga det?
  4. Har du upplevt den helige Ande någon gång?
  5. Har du fått några gåvor från den helige Ande?

Fler intressanta bibelord

Gal 5:22–23, Apg 5:3-4, Heb 9:14, Matt 28:19, Apg 15:28, Ef 4:30, Apg 1:8, Apg 13:2, Apg 2:1-4

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.