Pastor Christian Mölk | Jesu namn och titlar

BibelsamtalPå Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är. Exempelvis är Jesus namn, Josua, Yeshua eller Yehoshuah, en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” som betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”. Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss. Jesus mest vanliga titel, ”Messias/Kristus”, betyder ”den smorde” och innebär kortfattat, med vårt svenska språkbruk, att han är ”krönt”. En annan vanligt förekommande titel är ”Herren”, en titel som inte bara innebär att han är ”chef”, utan även har en direkt koppling till Guds namn ”YHWH”.

Andra vanliga titlar på Jesus är Frälsaren, A och O, Människosonen, Guds Son, Davids son, Gud, Ordet, Jag Är, Immanuel, Brudgummen, den högste herden, församlingens huvud, rabbi, påskalamm, medlaren, överstepräst, den siste Adam, den helige, den rättfärdige, Juda lejon, den klara morgonstjärnan, rättfärdighetens sol, världens ljus, hörnstenen, klippan, den förstfödde.

Bibelord

21 Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:21)

26 Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob.” (Rom 11:26)

13 Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp 22:13)

10 Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat.” (Luk 19:10)

28 Tomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”” (Joh 20:28)

1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” (Joh 1:1)

23 Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.” (Matt 1:23)

14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde att få en mördare fri!” (Apg 3:14)

Samtalsfrågor

  1. Varför heter inte Jesus Immanuel?
  2. Vad säger alla dessa namn och titlar om vem Jesus är?
  3. Vilken av Jesu titlar känns mest relevant för dig?
  4. Vad innebär Jesus vanligaste namn och titlar: vår ”Herre och Frälsare Jesus Kristus Guds Son”?

Fler intressanta bibelord

Matt 21:9, Joh 8:58, Joh 18:4-6, Joh 3:29, 1 Pet 5:4, Ef 4:15, Joh 1:38, 1 Kor 5:7, 1 Tim 2:5, Heb 6:20, 1 Kor 15:45, Upp 5:5, Upp 22:16, Mal 4:2, Joh 8:12, Matt 21:42, 1 Kor 10:4, Rom 8:29

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.