Den helige Andes namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Även om den helige Ande i sig själv är osynlig, så visar hans namn, symboler och aktivitet vem han är. De vanligaste namnen på den helige Ande är Guds Ande, Herrens Ande, Faderns Ande, Jesu Ande, helighetens Ande, livets Ande, härlighetens Ande, den evige Ande, Hjälparen, sanningens Ande, vishetens Ande, nådens och bönens Ande, barnaskapets Ande, domens och reningens Ande. …

Vad säger Bibeln om Guds verk?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud är inte passiv och avlägsen, han är aktiv och nära och har makt att göra vad han vill. Genom historien har han utfört sitt verk genom bl.a. profeterna, Israel, Jesus Kristus, och idag främst genom sin församling och individuella troende. Gud agerar här i världen bl.a. genom att skapa, döma, frälsa, hjälpa och förse. Gud har gett församlingen i …

De goda nyheterna

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

”Goda nyheter” kommer från det grekiska ordet ”evangelium” som kommer från orden ”eu” (=god) + ”angelos” (=budbärare). Romerska härolder brukade förkunna ”goda nyheter” vid en militär seger eller när en ny kejsare tillträtt. Bibelns goda nyheter innebär att Jesus har kommit till jorden för att erbjuda oss frälsning från våra synder genom att dö och uppstå. Genom att tro på …

I Kristus

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Innan en människa blir frälst så är man ”i Adam”, men i och med att man tror på Jesus och bekänner att Jesus Kristus är Herre tar man klivet in i Guds rike och är ”i Kristus”. Detta innebär dels att man lär känna Kristus genom att dela både hans uppståndelse och lidande, men också att man befinner sig under …

Församlingens olika namn

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Guds församling omtalas i Bibeln med flera olika namn som på olika sätt säger något om församlingens karaktär och vad den har för funktion och syfte. Några exempel är troende, Kristi kropp, Guds barn, kristna, Guds hjord, Guds älskade, de kallade, de utvalda, de heliga, Guds Israel, främlingar, lärjungarna, Vägen, nasareernas sekt, sanningens pelare och grundval, de förstfödda. Det mest …

Vad säger Bibeln om frälsning?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

På grund av synden har varje människa förlorat sin relation med Gud, sitt eviga liv och dessutom förstört och vanställt sig själv och sin omgivning. Men Gud älskade världen så mycket att han sände sin Son för att erbjuda frälsning till alla människor genom att dö på Golgata kors. Jesus offrade sig själv och utgöt sitt eget syndfria blod för …

Den helige Andes personlighet

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Den helige Ande är inte en opersonlig kraft, utan en person med en egen personlighet. Guds Ande kan bedrövas när vi kristna uppför oss illa. Den helige Ande jobbar aktivt och osjälviskt med att lära oss kristna mer om Jesus och bistår oss med hjälp i olika situationer. Bibelord “26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt …