Vad säger Bibeln om Jesu uppståndelse?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Efter sin död på korset lades Jesus i en grav där han låg i tre dagar. Under tiden Jesus var död befann han sig bl.a. i dödsriket och förkunnade sin seger för ”andarna i fängelset” (troligtvis änglar/demoner). När tiden var inne uppstod Jesus, lämnade en tom grav bakom sig och visade sig under 40 dagar för sina lärjungar. Efter denna …

Vad säger Bibeln om korset?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

Korset var ursprungligen ett ytterst plågsamt romerskt avrättningsredskap men som nu har blivit den mest centrala kristna symbolen. I Gamla Testamentet pekar Israels offersystem och profetiorna fram mot Messias död på korset som är kulmen i Jesu liv. Genom sin död på korset försonade Jesus våra synder, rev ner skiljemuren mellan folk och folk, vann seger över döden och möjliggjorde …

Jesu liv

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Jesus har alltid existerat som Guds Son men föddes under dramatiska omständigheter mirakulöst som människa av jungfru Maria för ungefär 2000 år sedan. De första åren i Jesu liv spenderades som flykting i Egypten, men efter återvändandet till Israel växte Jesus upp i en snickarfamilj i Nazareth med pappa Josef, mamma Maria och bröderna Jakob, Josef, Simon och Judas, samt …

De goda nyheterna

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

”Goda nyheter” kommer från det grekiska ordet ”evangelium” som kommer från orden ”eu” (=god) + ”angelos” (=budbärare). Romerska härolder brukade förkunna ”goda nyheter” vid en militär seger eller när en ny kejsare tillträtt. Bibelns goda nyheter innebär att Jesus har kommit till jorden för att erbjuda oss frälsning från våra synder genom att dö och uppstå. Genom att tro på …

Jesu namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är. Exempelvis är Jesus namn, Josua, Yeshua eller Yehoshuah, en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” …