Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om det kristna livet
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om det kristna livet"

BibelsamtalGrekiskan har fyra olika ord som vi alla översätter till ”kärlek” på svenska:

 • Agape: Guds eviga, osjälviska och självutgivande kärlek
 • Fileo: Den kärlek man känner till sina släktingar och vänner
 • Storge: Den kärlek man naturligt känner till sin nära familj
 • Eros: Den själviska, känslosamma och sexuella kärleken

Gud är agape-kärlek i sitt innersta väsen; han älskar osjälviskt, förutsättningslöst och självutgivande. Vi människor drivs normalt sett av en självisk kärlek till oss själva som leder till att vi sätter oss själva i centrum och behandlar andra människor dåligt. Eftersom Gud vill rädda oss från detta syndiga beteende blev Gud människa och gav sitt eget liv för oss. Genom att följa Jesus lär vi oss att älska Gud, oss själva, vår medmänniska och till och med vår fiende.

Bibelord

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.” (1 Joh 4:7–21)

25 Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: “Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” 27 Han svarade: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”” (Luk 10:25–27)

44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:44)

Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, 10 men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. 11 När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. 13 Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på ”mänsklig” kärlek och ”gudomlig” kärlek?
 2. Hur älskar man Gud av hela sitt hjärta?
 3. Hur älskar man sin medmänniska som sig själv?
 4. Går det att älska sin medmänniska som sig själv om man inte älskar sig själv?
 5. Är all sorts kärlek alltid bra?
 6. Vad är motsatsen till kärlek?

Fler intressanta bibelord

Rom 5:6-8, 1 Joh 3:1, Ef 5:25, Luk 15:11–32, Rom 8:38–39, Joh 14:23, Rom 8:29, Fil 2:1-5, Joh 13:34–35, Joh 15:9–17

BibelsamtalFörföljelse är en del av den kristna vandringen och kommer att öka ju närmare den yttersta tiden vi kommer. Den som tror på Jesus och lever gudfruktigt bör förvänta sig att bli behandlad på ett liknande sätt som Jesus blev eftersom världen hatar Jesus och alla som tillhör honom. Förföljelse kan te sig på olika sätt, exempelvis genom våld, mobbning, utfrysning eller orättvisa. Förföljelse kan även komma från olika håll, exempelvis från sin egen familj, från världsliga människor, statsmakter och från religiösa institutioner. Den som drabbas av förföljelse behöver hålla ut, fortsätta leva heligt, avstå från att hämnas, visa kärlek, be för de som förföljer, förtrösta på Guds trofasthet och vänta tålmodigt och hoppfullt på Guds räddning. Trots att det är oerhört jobbigt att bli förföljd för sin tro, så kan man ändock glädjas, eftersom förföljelsen är ett indirekt bevis på att de världsliga förföljarna känner igen Jesus i oss vilket betyder att vi tillhör Guds rike och har våra namn skrivna i Livets bok. Man kommer också att erfara en mer påtaglig närvaro av den helige Ande och kan därför känna stor inre frid och vägledning trots yttre svårigheter.

Bibelord

44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:44)

18 Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.” (Joh 15:18–21)

Var på er vakt! De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige Ande. 12 En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.” (Mark 13:9–13)

19 Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:19–21)

26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.” (1 Kor 12:26)

1 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid.” (Apg 12:1–3)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

20 Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. 21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.” (1 Pet 2:20–23)

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. 16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” (1 Pet 4:12–16)

Samtalsfrågor

BibelsamtalLidande är en del av livet på jorden ända sedan syndafallet. Att bli kristen innebär inte att slippa lidande, snarare kan det orsaka ännu mer lidande och förföljelse, eftersom Satan hatar alla Jesu lärjungar. Men mitt i allt orättvist lidande kan den kristne få stöd, beskydd och hjälp från Gud, något som hjälper den kristne att möta lidandet med frid. Gud kan använda lidandet till att dra oss närmare Gud, till att mana oss till omvändelse om det behövs, till att göra oss ännu bättre på att tjäna Gud och till att utvecklas i vårt lärjungaskap. Genom att stötta och be för de som lider hjälper vi varandra och bär varandras bördor. Genom det lidande Jesus gick igenom och som kulminerade på korset, visade han både sin mänsklighet och sin kärlek till mänskligheten. Genom att offra sig för oss och dö för våra synder öppnade han dörren in till himlen, platsen där inget mer lidande finns.

Bibelord

11 För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg, men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.” (Heb 12:11)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” (1 Pet 4:16)

32 Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. 33 Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentligt åtlöje, dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. 34 Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående.” (Heb 10:32–34)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. 11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” (Matt 5:10–12)

Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far?” (Heb 12:7)

19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” (Joh 15:19)

19 Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.” (1 Joh 5:19)

16 Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner, och en del av er ska man döda. 17 Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull.” (Luk 21:16–17)

Herren sade till Åklagaren: ”Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl.”” (Job 2:3)

71 Det gjorde mig gott att få lida, så att jag fick lära mig dina stadgar.” (Ps 119:71)

20 Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt.” (Ps 34:20)

21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt.” (Matt 16:21)

23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.” (1 Pet 2:23)

18 Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.” (Heb 2:18)

Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.” (Rom 5:3–5)

67 Innan jag fick lida gick jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord.” (Ps 119:67)

15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.” (Rom 12:15)

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” (Rom 8:18)

Och jag hörde en stark röst från tronen: “Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”” (Upp 21:3–4)

Samtalsfrågor

 1. Om Gud är god och allsmäktig, varför finns det då så mycket ondska och lidande i världen?
 2. Varför finns det lidande?
 3. Hör synd och lidande ihop?
 4. Vad är fördelarna med lidande?
 5. Har du personlig erfarenhet av lidande?
 6. Hur bör man reagera när man möter lidande?
 7. Hur hjälper vi de som lider?

Fler intressanta bibelord

Ps 22:2, Rom 8:22, Job 2:6–7, 2 Kor 12:7, Joh 15:18–20, 1 Kor 12:26, 2 Kor 4:8–10, Ps 119:50, Apg 14:22, Upp 2:10, 2 Tess 1:4–5, 2 Petr 3:9, 2 Kor 12:9

BibelsamtalOrdet ”pacifist” är sammansatt av de två latinska orden ”pax” och ”facere”, och betyder ”fredskapare”. I den latinska översättningen av Bibeln förekommer ordet bland annat i Jesu Bergspredikan: “Saliga är de som skapar frid [pacifici], för de ska kallas Guds barn.” (Matt 5:9). Att vara kristen pacifist är mer än att bara passivt avstå från våld, det är också att aktivt skapa fred. Vi kristna har alltså en strid att kämpa, men vi ”strider inte på världens sätt”, dvs. vår strid är inte mot människor av ”kött och blod” utan mot ”ondskans andemakter”. Vill vi se ett slut på krig och terror bekämpar vi detta med hjälp av de vapen vi har fått från Gud, inte med ännu mer krig och terror. Enda sättet att få stopp på den våldsspiral av hämnd som har pågått sedan urminnes tider, är att någon väljer att inte slå tillbaka och istället erbjuda en väg till försoning. Just detta gjorde Jesus när han dog på korset och vann på så sätt en seger över Djävulen. När vi förstår att döden inte kan skilja oss från Gud och inte längre är rädda för att dö, då har våldsverkarna inte längre någon makt över oss. Lika lite som det går att släcka en eld med ännu mer eld kan man heller inte få slut på ondska genom att använda sig av ännu mer ondska. Att vara pacifist innebär alltså att vara en person som går i Jesu fotspår genom att avstå från att hämnas eller löna ont med ont och istället besegrar det onda med det goda genom att älska sin fiende och skapa fred genom att erbjuda försoning, föra folk samman och arbeta mot orättvisa levandsförhållanden och maktstrukturer.

Bibelord

Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.” (Matt 5:9)

38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. 40 Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. 41 Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom.” (Matt 5:39–41)

43 Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. 44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:43–44)

14 Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. 15 Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16 Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. 17 Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19 Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:14–21)

För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:3–5)

11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.” (Ef 6:11–17)

19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.” (Joh 15:19-20)

Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat. Du som har öron, hör: 10 Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Upp 13:7–10)

21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår.” (1 Pet 2:21)

28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” (Matt 10:28)

23 Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen: Ni hinner inte igenom Israels städer innan Människosonen kommer.” (Matt 10:23)

Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.” (1 Pet 3:9)

23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.” (1 Pet 2:23)

Han ska döma mellan hednafolken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig.” (Jes 2:4)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på att ”aktivt skapa fred” och ”passivt avstå från våld”?
 2. Hur skapar man fred?
 3. Vad är det för skillnad på fred och frid (samma ord på både hebreiska och grekiska)?
 4. Vilka vapen har vi fått att strida med?
 5. Kan man vara kristen och soldat?
 6. Kan man vara kristen och polis?
 7. Vad gör vi om vårt land blir anfallet?

Fler intressanta bibelord

Apg 4:19, 2 Tim 2:3–4, Luk 3:14, Gal 3:26–29, Fil 3:20, Mark 1:15, 1 Pet 2:11, Joh 11:25, Apg 8:1, Luk 19:41–44, Matt 26:47–53, Luk 9:53–55, Apg 7:59–60, Apg 9:1–5, 1 Pet 2:19–24, Matt 6:10, 1 Joh 5:19, Matt 10:21-22

BibelsamtalGud har välsignat sitt folk med Skriften, Guds ord. I Bibeln kan man finna kunskap om Gud och lära sig hur man ska leva som troende. Varje enskild kristen uppmanas av Gud att med den helige Ande som hjälpare studera och begrunda Guds ord och låta texten påverka livet. När man som enskild troende upptäcker någonting i Bibeln uppmanas man att dela med sig så att det kan få bli uppbyggligt även för någon annan. Gud har även utrustat somliga till att vara Bibellärare och betjäna församlingen med sund Bibelundervisning.

Bibelord

16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet” (2 Tim 3:16)

Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god.” (1 Pet 2:2–3)

10 Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11 Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde.” (Apg 17:10–11)

Stora är Herrens gärningar, de begrundas av alla som älskar dem.” (Ps 111:2)

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.” (Rom 15:4)

26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” (Joh 14:26)

10 Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel.” (Esr 7:10)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare” (Ef 4:11)

1 Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom.” (Jak 3:1)

Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” (Gal 6:6)

27 Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1 Joh 2:27)

16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” (Kol 3:16)

16 Dina ord kom och jag åt dem, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, för jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud Sebaot.” (Jer 15:16)

Samtalsfrågor

 1. Hur studerar man Bibeln?
 2. Bör alla kristna studera Bibeln?
 3. Varför behövs ”lärartjänsten” i församlingen?
 4. Har du upptäckt något i Bibeln som du vill dela med dig av?
 5. Hur blir vi mer som de kristna i Berea?

Fler intressanta bibelord

Esr 7:6, Ords 2:1–5, Ords 4:5, 2 Tim 2:15, Jes 8:20, 1 Kor 10:11, Joh 16:13, 1 Kor 14:26

BibelsamtalÄnda sedan Satans uppror mot Gud har kampen mot det onda varit en tragisk verklighet för den troende. Även om Jesus på korset har triumferat över Djävulen och hans demoner, så fortsätter Djävulen att ställa till det för kristna på effektivast möjliga sätt, antingen genom våldsamma förföljelser, syndens lockelser, villoläror eller genom att försätta Guds folk i en apatisk tillvaro där man till slut slutar tro på Guds under och möjligheter. Den troende kan dock troget lita på att Gud redan har segrat och att Guds rike till fullo snart kommer att bli synligt för alla. Den andliga striden går framförallt ut på att för det första stå fast i den tro man har och inte låta sig luras till att synda, tro på villoläror eller bli apatisk, och för det andra att gå ut och sprida evangelium i ord och handling.

Bibelord

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 13 Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. 15 Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:10–18)

13 Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka!” (1 Kor 16:13)

Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar.” (1 Joh 3:8)

31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.” (Joh 12:31)

15 Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset.” (Kol 2:15)

10 Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.” (Upp 2:10)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Pet 5:8)

12 Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten.” (Rom 6:12–13)

Det var därför som jag, när jag inte längre stod ut, sände bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske hade frestaren frestat er och vårt arbete varit förgäves?” (1 Tess 3:5)

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.” (2 Kor 11:4)

27 Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke. Sedan kan han plundra hans hus.” (Mark 3:27)

Samtalsfrågor

 1. På vilka olika sätt försöker Djävulen ställa till det för oss kristna?
 2. Hur ska man strida mot Djävulen?
 3. Hur kan man hjälpa någon som håller på att gå under i kampen mot Djävulen?
 4. Har du någon erfarenhet av andlig kamp?
 5. Finns det en risk att man överbetonar eller underbetonar den andliga kampen?

Fler intressanta bibelord

2 Pet 2:4, Jes 14:12–15, Upp 12:7–9, 2 Kor 10:3–4, Job 2:7, Upp 12:13, Kol 1:13, 2 Kor 4:4

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.