Vad säger Bibeln om paradis och syndafall?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGud skapade Edens lustgård, också känt som Paradiset, och anförtrodde omvårdnaden till Adam och Eva. Människorna fick äta fritt av allt som fanns i lustgården, förutom trädet med kunskap om gott och ont. Ormen lurade dock människorna till att äta av frukten och som en konsekvens fick Adam och Eva lämna Edens lustgård så att de inte även skulle äta av livets träd.

Bibelord

Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. 10 Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig i fyra huvudgrenar.” (1 Mos 2:8–10)

15 Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. 16 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, 17 men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.”” (1 Mos 2:15–17)

1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken.” (1 Mos 3:1–7)

Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” 10 Han svarade: ”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” 11 Då sade han: ”Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” 12 Mannen svarade: ”Kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt.” 13 Då sade Herren Gud till kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Kvinnan svarade: ”Ormen förledde mig och jag åt.”” (1 Mos 3:8–13)

14 Då sade Herren Gud till ormen: ”Eftersom du gjort detta, ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå, och jord ska du äta så länge du lever. 15 Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen.” 16 Till kvinnan sade han: ”Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig.” 17 Till Adam sade han: ”Du lyssnade på din hustru och åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. 18 Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. 19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden, för av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli.” 20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande.21 Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.” (1 Mos 3:14–21)

22 Herren Gud sade: ”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt.” 23 Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.” (1 Mos 3:22–24)

Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.” (Upp 2:7b)

Samtalsfrågor

  1. Är Paradiset och himlen samma sak?
  2. Vilken synd gjorde sig Adam och Eva skyldig till?
  3. Visste Gud att Adam och Eva skulle synda?
  4. Vad blev konsekvensen av Adam och Evas synd?
  5. Vart finns det en profetisk hänvisning till Jesus?
  6. Vad hade hänt om Adam och Eva inte hade ätit den förbjudna frukten?
  7. Vad hade hänt om Adam och Eva dessutom ätit från livets träd?

Fler intressanta bibelord

Luk 23:43, 1 Kor 10:13, 2 Kor 12:3-4, Upp 22:1-3, 1 Tim 2:11–15, Rom 5:12, 1 Kor 15:22, Gal 3:13

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.