Guds namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

BibelsamtalPå Bibelns tid var ett namn mer än bara ett tilltalsnamn, det sa också något om personens karaktär och personlighet. De tre vanligaste namnen på Gud i Gamla Testamentet är El, Elohim och YHWH (Yahweh).

El betyder kort och gott ”Gud” eller ”gud” och används i Bibeln om både Gud och avgudar. Det är heller inte helt ovanligt att Gud kallas för ”El” + ett attribut, exempelvis ”Elyon”, (=den Högste). Elohim är pluralformen av ”El” och betyder således ”gudar”, men i hebreiskan så används också pluralformen för att förstärka ett ord och i den meningen används Elohim som ett egennamn åt Gud och översätts då till ”Gud”. YHWH betyder ”Jag är den jag är” och är det namn som Gud själv väljer att presentera sig med. I det hebreiska skriftspråket skrivs inte vokaler ut och eftersom Guds namn YHWH ansågs för heligt för att uttalas så har uttalet fallit i glömska. De flesta tror att det ska uttalas ”Yahweh” medan några få tror ”Jehovah”. Eftersom YHWH inte uttalades så läste man istället ”Adonaj” (=Herren). I de flesta Bibelöversättningar skriver man därför ”Herren” eller ”Herren” där det på hebreiska egentligen står ”YHWH”.

Andra vanliga namn på Gud är ”YHWH Elohim” (=Herren Gud”), ”El Shaddai” (=”Gud den Allsmäktige”) och ”Herren Sebaot”, eller snarare; ”YHWH Sebaot” (=”YHWH härskarornas/arméernas Gud”). I Nya Testamentet används vanligtvis ”theos” (=gud), ”kyrios” (=herre), ”abba” (=pappa) och ”pater” (=fader) för att beskriva Gud.

Bibelord

Då sade han: ”Jag är Gud [El], din fars Gud. Var inte rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra dig till ett stort folk.” (1 Mos 46:3)

18 Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste [El Elyon]” (1 Mos 14:18)

1 I begynnelsen skapade Gud [Elohim] himmel och jord.” (1 Mos 1:1)

15 Och Gud [Elohim] sade sedan till Mose: ”Så ska du säga till Israels barn: Herren [YHWH], era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte.” (2 Mos 3:15)

23 Tre gånger om året ska alla dina män träda fram inför Herren [Adon] Gud [YHWH], Israels Gud [Elohim]” (2 Mos 34:23)

Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, när Herren Gud [YHWH Elohim] hade gjort jord och himmel.” (1 Mos 2:4)

1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig Herren [YHWH] för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige [El Shaddai].  Vandra inför mig och var fullkomlig.” (1 Mos 17:1)

45 David svarade filistén: ”Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots [YHWH härskarornas/arméernas Gud] namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat.” (1 Sam 17:45)

Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld.” (Daniel 7:9)

Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: “Abba! Far!” (Gal 4:6)

1 I begynnelsen var Ordet [logos], och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud [theos].” (Joh 1:1)

28 Tomas svarade honom (Jesus): ”Min Herre [kyrios] och min Gud [theos]!”” (Joh 20:28)

Samtalsfrågor

  1. Hur brukar du tilltala Gud när du ber?
  2. Vad säger dessa namn om Guds personlighet och karaktär?
  3. På vilket sätt eller med vilka namn skulle du beskriva Gud?
  4. Är det något av dessa namn på Gud som du är i särskilt behov av att uppleva?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 21:33, Luk 1:49, Upp 1:8, Ps 59:9, 1 Mos 49:24, 2 Kor 1:3, 1 Joh 5:20

Dela

Comments 1

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.