Vad säger Bibeln om Guds ord?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud gör sin vilja känd på olika sätt, men framförallt genom sitt ord, både det nedskrivna och det talade. Genom Bibeln har vi tillgång till all den kunskap vi behöver om Gud och genom att lyssna till Guds röst kan vi få en djupare förståelse av Skriften. Mose, profeterna och apostlarna hade ett särskilt uppdrag att skriva ner Herrens ord …

Kunskapen om Gud

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Det är fullt möjligt att få kunskap om Gud genom att observera Guds skapelse, men genom att bli en del av Guds folk lär man känna Gud på ett mer personligt sätt. Gud uppenbarar sig för sitt folk genom sin skapelse, Bibeln och framförallt genom Jesus Kristus. Jesus visar sina lärjungar vem Gud är och genom att lära känna Jesus …

Vad säger Bibeln om Guds verk?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud är inte passiv och avlägsen, han är aktiv och nära och har makt att göra vad han vill. Genom historien har han utfört sitt verk genom bl.a. profeterna, Israel, Jesus Kristus, och idag främst genom sin församling och individuella troende. Gud agerar här i världen bl.a. genom att skapa, döma, frälsa, hjälpa och förse. Gud har gett församlingen i …

Guds namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

På Bibelns tid var ett namn mer än bara ett tilltalsnamn, det sa också något om personens karaktär och personlighet. De tre vanligaste namnen på Gud i Gamla Testamentet är El, Elohim och YHWH (Yahweh). El betyder kort och gott ”Gud” eller ”gud” och används i Bibeln om både Gud och avgudar. Det är heller inte helt ovanligt att Gud …

Vad säger Bibeln om Gud skaparen?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Gud har skapat universum och allt liv och han är också den som uppehåller livet. Gud skapade människan till sin avbild och föddes själv till jorden som en människa i Jesus Kristus. Gud har gett människan förtroendet att förvalta skapelsen och i denna vackra Guds skapelse kan man se och uppfatta Gud. När en människa blir frälst genom tron på …

Vad säger Bibeln om profetia?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

”Profetia” är ett grekiskt ord som på hebreiska är ”nabi” och som på svenska betyder ”förkunnare”; dvs. en person som för någon annans talan. Gud uppenbarar sin vilja genom människor som är fyllda av Guds Ande och speciellt utvalda. Profeter i Gamla Testamentet var ofta vanliga människor som fick i uppdrag att förmedla Guds ord till Israels folk, framförallt Guds …