Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal"

BibelsamtalGrekiskan har fyra olika ord som vi alla översätter till ”kärlek” på svenska:

 • Agape: Guds eviga, osjälviska och självutgivande kärlek
 • Fileo: Den kärlek man känner till sina släktingar och vänner
 • Storge: Den kärlek man naturligt känner till sin nära familj
 • Eros: Den själviska, känslosamma och sexuella kärleken

Gud är agape-kärlek i sitt innersta väsen; han älskar osjälviskt, förutsättningslöst och självutgivande. Vi människor drivs normalt sett av en självisk kärlek till oss själva som leder till att vi sätter oss själva i centrum och behandlar andra människor dåligt. Eftersom Gud vill rädda oss från detta syndiga beteende blev Gud människa och gav sitt eget liv för oss. Genom att följa Jesus lär vi oss att älska Gud, oss själva, vår medmänniska och till och med vår fiende.

Bibelord

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.18 Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta bud har vi från honom: att den som älskar Gud också ska älska sin broder.” (1 Joh 4:7–21)

25 Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: “Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” 27 Han svarade: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”” (Luk 10:25–27)

44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:44)

Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna ska försvinna, tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del, 10 men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. 11 När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12 Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. 13 Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” (1 Kor 13)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på ”mänsklig” kärlek och ”gudomlig” kärlek?
 2. Hur älskar man Gud av hela sitt hjärta?
 3. Hur älskar man sin medmänniska som sig själv?
 4. Går det att älska sin medmänniska som sig själv om man inte älskar sig själv?
 5. Är all sorts kärlek alltid bra?
 6. Vad är motsatsen till kärlek?

Fler intressanta bibelord

Rom 5:6-8, 1 Joh 3:1, Ef 5:25, Luk 15:11–32, Rom 8:38–39, Joh 14:23, Rom 8:29, Fil 2:1-5, Joh 13:34–35, Joh 15:9–17

BibelsamtalEtt förbund, även känt som ”Testamente”, vilket är det latinska ordet för förbund, är ett avtal mellan två eller fler parter som ofta bekräftas av ett löfte, ett offer och en måltid. De som ingår förbund med varandra lovar att upprätthålla avtalet och accepterar konsekvenserna av att bryta förbundet. På Bibelns tid kunde en kung ingå förbund med ett annat land. Han lovade då att beskydda folket om de lydde honom och bestraffa dem om de var upproriska. På samma sätt erbjuder Gud ett förbund till Israel där Gud skall vara Israels Gud och Israel skall vara Guds folk. När Gud ingår förbund med Israel på Sinai berg lovar Gud Israel att han ska beskydda och välsigna Israel. Israel i sin tur lovar att älska Gud och inte tillbe några andra gudar samt att lyda Mose lag. När Israel inte längre håller sin del av förbundet så får de inte längre beskydd av Gud och förskjuts därför från sitt land. Eftersom det inte var möjligt för Israel att till fullo lyda Lagen så utförde de ständiga offer för att sona sina synder och på så sätt stanna kvar under Guds beskydd. Genom Israels ständiga misslyckande i att hålla sin del av förbundet visade Gud Israel och resten av världen behovet av en frälsare och lovade Israel ett nytt och bättre förbund. Detta nya förbund ingår Gud med mänskligheten när Jesus dör på korset. Där blir Jesus det offer som bekräftar förbundet och där nattvarden är den måltid som visar att vi ingår i förbundet. I det Nya förbundet är vi inte längre förbundna att lyda Lagen utan ges istället löfte om frälsning och evigt liv som en fri gåva genom att tro på Jesus. I detta nya förbund kan folk från alla nationer ingå och man får ta emot Guds Ande som hjälper oss att frivilligt vilja leva efter Guds ord.

Bibelord

När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, svarade allt folket med en mun: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra.”Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Nästa morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där tolv stoder för Israels tolv stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda.” Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sade: ”Se, detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord.” Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel gick dit upp. 10 De fick se Israels Gud, och under hans fötter var som ett golv av safir, likt själva himlen i klarhet. 11 Men han lät inte sin hand drabba de främsta av Israels barn. De skådade Gud, och de åt och drack.” (2 Mos 24:3–11)

10 De har vänt tillbaka till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit förbundet som jag slöt med deras fäder. 11 Därför säger Herren så: Se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem.” (Jer 11:10–11)

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,
inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren.10 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 11 Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, 12 för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. 13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna.”
(Heb 8:6–13)

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:26–28)

25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.”” (1 Kor 11:25)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det Gamla förbundets löfte, offer och måltid?
 2. Vad är det Nya förbundets löfte, offer och måltid?
 3. Varför klarade inte Israel att hålla sin del av förbundet?
 4. På vilket sätt är det Nya förbundet bättre än det Gamla?
 5. Gäller det Gamla förbundet mellan Gud och Israel fortfarande?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 28, 1 Mose 31:43-55, 1 Mose 8:20–9:17, 1 Mose 15, 2 Mos 19-24, Josua 24:1-28, 2 Sam 3:9–10, 2 Sam 7:8–16, 2 Kung 11:17, 2 Kung 23:1-3, Nehemja 9:38–10:39, Hos 6:7, Lukas 22:20, 1 Kor 11:17-34, Sak 2:11, Upp 21:3, Ef 2:8–9, Rom 8:9–11, Heb 7:22–25, Hes 37:26–28, Jer 31:31–33, Heb 9:15, Jer 3:1

BibelsamtalRättfärdighet innebär att man lever rätt och heligt inför Gud, och är motsatsen till ogudaktighet, dvs. att man lever fel och syndigt inför Gud. Den ende som är fullt ut rättfärdig är Gud själv, och vi människor behöver lära av Jesus hur vi ska leva rättfärdigt. Dock är det omöjligt för en människa att leva helt rättfärdigt eftersom vi frestas av synden och inte förmår leva heligt fullt ut. Den enda människa som till 100 % har levt rättfärdigt är Jesus Kristus. Genom att Gud lät Jesus, som aldrig hade syndat, ta straffet för alla människors synd, så erbjuds vi människor, som alla har syndat, Jesus rättfärdighet. Vi blir rättfärdiga inför Gud genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare, och rättfärdiggörs allteftersom i och med att den helige Ande helgar oss så att vi blir mer och mer lika Jesus, Guds perfekta bild. Den rättfärdige Jesus gjordes till synd vilket ledde till att vi syndiga människor gjordes rättfärdiga.

Bibelord

137 Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta.” (Ps 119:137)

10 Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.” (Rom 3:10)

20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. 21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.” (Rom 3:20–22)

21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21)

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:38–39)

18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:18–19)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” (Rom 1:17)

1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1)

19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:19)

16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.” (Jak 5:16)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.” (Matt 5:10)

14 Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.” (1 Pet 3:14)

Samtalsfrågor

 1. Vad innebär det att vara rättfärdig?
 2. Kan en människa göra sig själv rättfärdig?
 3. Hur blir man rättfärdig?
 4. Hur lever man ett rättfärdigt liv?
 5. Varför får vissa lida för rättfärdighetens skull?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 15:6, Matt 23:28, Rom 6:13, Rom 6:16–20, Rom 14:17, Gal 3:6–12, Fil 3:8–9, Rom 8:10, Hab 2:4, Rom 3:27–28, 1 Joh 3:7, 1 Joh 2:29, Rom 10:4, Ef 4:24, Rom 8:3–4, Heb 11:6, Jes 53:5, Joh 8:46, Gal 3:13, Ords 10:16

BibelsamtalFörföljelse är en del av den kristna vandringen och kommer att öka ju närmare den yttersta tiden vi kommer. Den som tror på Jesus och lever gudfruktigt bör förvänta sig att bli behandlad på ett liknande sätt som Jesus blev eftersom världen hatar Jesus och alla som tillhör honom. Förföljelse kan te sig på olika sätt, exempelvis genom våld, mobbning, utfrysning eller orättvisa. Förföljelse kan även komma från olika håll, exempelvis från sin egen familj, från världsliga människor, statsmakter och från religiösa institutioner. Den som drabbas av förföljelse behöver hålla ut, fortsätta leva heligt, avstå från att hämnas, visa kärlek, be för de som förföljer, förtrösta på Guds trofasthet och vänta tålmodigt och hoppfullt på Guds räddning. Trots att det är oerhört jobbigt att bli förföljd för sin tro, så kan man ändock glädjas, eftersom förföljelsen är ett indirekt bevis på att de världsliga förföljarna känner igen Jesus i oss vilket betyder att vi tillhör Guds rike och har våra namn skrivna i Livets bok. Man kommer också att erfara en mer påtaglig närvaro av den helige Ande och kan därför känna stor inre frid och vägledning trots yttre svårigheter.

Bibelord

44 Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” (Matt 5:44)

18 Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er. 19 Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.” (Joh 15:18–21)

Var på er vakt! De ska utlämna er åt domstolar, och ni kommer att bli misshandlade i synagogor och ställas inför ståthållare och kungar för min skull, som vittnen inför dem. 10 Men först måste evangeliet predikas för alla folk. 11 När man för bort er och utlämnar er ska ni inte bekymra er i förväg för vad ni ska säga, utan tala vad som ges er i den stunden. Det är inte ni som talar, utan den helige Ande. 12 En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. 13 Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.” (Mark 13:9–13)

19 Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet: Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. 20 Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 21 Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:19–21)

26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den.” (1 Kor 12:26)

1 Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta, fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid.” (Apg 12:1–3)

12 Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.” (2 Tim 3:12)

20 Vad är det värt för beröm om ni står ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd inför Gud. 21 Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun. 23 När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.” (1 Pet 2:20–23)

12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. 16 Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.” (1 Pet 4:12–16)

Samtalsfrågor

BibelsamtalJesus är församlingens herre och den helige Ande är församlingens ledare. Gud kallar och utrustar vissa till att vara ledare i församlingen tillsammans med honom. De ord som oftast används om församlingsledare är ”presbyteros”, som kan översättas till ”äldste”, ”episkopos”, som kan översättas till ”överse”, ”poimaino”, som översätts till ”herde” eller ”pastor”. Dessa ord används ofta synonymt och är därför inte tänkta som hierarkiska titlar, utan snarare som ledarskapsfunktioner. Varje församling bör ha ett ledarskap bestående av flera församlingsledare/äldste.

Att vara kristen ledare innebär inte att man leder på ett världsligt sätt genom att dominera, bestämma, ta åt sig äran, etc., utan att man följer Jesu exempel och leder genom att tjäna och betjäna församlingen och dess medlemmar. Syftet med kristet ledarskap är att inte tänka på sitt eget bästa utan istället på andras genom att hjälpa församlingsmedlemmarna att utvecklas i sin tro, lära känna Jesus och att i sin tur bli utrustade till att utföra sin egen tjänst i församlingen.

Bibelord

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: “Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.”” (Apg 13:2)

28 Den helige Ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler:” (Apg 15:28)

28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:28)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.” (Ef 4:11–13)

1b Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” (1 Tim 3:1b–7)

Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.” (Tit 1:9)

var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.” (1 Pet 5:2–3)

25 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. 26 Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, 27 och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. 28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”” (Matt 20:25–28)

Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. 10 Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. 12 Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” (Matt 23:8–12)

 

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på världsligt och kristet ledarskap?
 2. Kan man vara världslig ledare i församlingen?
 3. Vad är en tjänare?
 4. Vad är syftet med ett kristet ledarskap?
 5. Vilka erfarenheter har du av kristet ledarskap?
 6. Hur är man en bra kristen ledare?
 7. Vad innebär det att tvätta någons fötter?
 8. Vad händer om man misslyckas som kristen ledare?

Fler intressanta bibelord

Kol 1:18, Apg 16:6–7, Apg 6:3–6, 1 Kor 12:28, Tit 1:5, Joh 13:12–17, Fil 2:3–4

BibelsamtalEn familj är personer som hör ihop pga. äktenskap eller släktband, och kan i Bibeln vara större än den västerländska ”kärnfamiljen”. För en kristen är det viktigt att ta hand om sin familj, dvs. både sina föräldrar och sina eventuella barn. Föräldrar har ett ansvar att älska sina barn, ta hand om dem och lära dem om Gud. Barn har ett ansvar att hedra och ta väl hand om sina föräldrar. För en kristen ledare är det en förutsättning för ett gott församlingsledarskap att man också tar hand om sin familj. Men den familj man tillhör får inte bli viktigare än Gud och tvingas man välja måste man lyda Gud mer än människor och i värsta fall lämna sin familj för att istället tillhöra Guds familj. Jesus välkomnar barnen in i Guds rike, kallar alla troende för ”bröder” och ”systrar” och lär oss att kalla Gud för vår ”Fader”.

Bibelord

12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.” (2 Mos 20:12)

Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt är en lön.” (Ps 127:3)

Hedra änkor, dem som verkligen är änkor. Men om en änka har barn eller barnbarn, ska dessa först och främst lära sig att visa respekt för sin egen familj och ge tillbaka vad de är skyldiga sina föräldrar. Detta är rätt inför Gud.” (1 Tim 5:3–4)

1 Herren sade till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte.
18b Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur.” (1 Mos 7:1, 1 Mos 6:18b)

19 Jag har utvalt honom för att han ska befalla sina barn och efterkommande att hålla sig till Herrens väg och handla rätt och rättfärdigt, så att Herren kan uppfylla sina löften till Abraham.” (1 Mos 18:19)

Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.” (5 Mos 6:6–7)

12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.” (Joh 1:12–13)

19 Då kom Jesu mor och hans bröder till honom, men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. 20 Man hälsade honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” 21 Han svarade dem: “Min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och handlar efter det.”” (Luk 8:19–21)

Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?” (1 Tim 3:4–5)

59 Till en annan sade han: “Följ mig!” Mannen svarade: “Herre, låt mig först gå och begrava min far.” 60 Jesus sade till honom: “Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!”” (Luk 9:59–60)

61 En annan sade: “Jag ska följa dig, Herre. Men låt mig först ta farväl av min familj.” 62 Jesus svarade: “Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike.”” (Luk 9:61–62)

34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och var och en får sin familj till fiender. 37 Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig.” (Matt 10:34–38)

Samtalsfrågor

 1. Hur definierar Bibeln en ”familj”?
 2. Vilka räknar du som din familj?
 3. Hur uppfostrar man sina barn på ett kristet sätt?
 4. Är det familjens eller församlingens ansvar att uppfostra barnen kristet?
 5. Hur hedrar man sina föräldrar?
 6. Vad innebär det att Gud är viktigare än familjen?
 7. Vad innebär det att vi är Guds barn?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 14:1, Gal 4:4–7, Heb 2:11, Matt 12:50, Rom 8:15–17, Ef 1:5

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.