Davids synd och omvändelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 2Samuelsboken 11–12 Introduktion: I den här texten ser vi att även Guds mest trogna tjänare kan falla för frestelser och synd, men att äkta ånger och upprättelse är möjlig genom ödmjukhet och omvändelse. Vi lär oss om konsekvenserna av moraliska misslyckanden, vikten av att ta ansvar för våra handlingar och djupet i Guds förlåtelse. Nyckelvers: “Då sade David till …

Sodom och Gomorra

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 18:22–19:38 Introduktion: Berättelsen om Sodom och Gomorra betonar konsekvenserna av synd och vikten av ett rättfärdigt liv. Den belyser Guds dom över ondskan samtidigt som den visar på hans barmhärtighet mot de rättfärdiga. Vi lär oss om syndens allvar och dess konsekvenser, betydelsen av lydnad mot Guds bud och vikten av förbön och bön för andras frälsning. Nyckelvers: …

Syndafallet

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 3 Introduktion: I det här kapitlet ser vi hur synden kom in i världen genom Adam och Evas olydnad mot Guds befallning. Den illustrerar konsekvenserna av synden, inklusive separation från Gud, skam och lidande, men lyfter också fram Guds fortsatta omsorg och löftet om frälsning. Vi lär oss om frestelsens natur, syndens allvar och följderna av olydnad. Berättelsen …

1 Sam 13:8-23 – Sauls synd och straff

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

8Han väntade i sju dagar, den bestämda tid Samuel hade angett. Men när Samuel ännu inte hade kommit till Gilgal, började folket skingras och gå ifrån honom. 9Då sade Saul: ”För fram brännoffret och gemenskapsoffret till mig.” Därefter bar han fram brännoffret. 10Men just som han hade slutat att offra, kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att …

Vad säger Bibeln om synd?

Christian MölkBibelsamtal 4 Comments

Ordet ”synd” betyder ”att missa målet”, och beskriver både ett tillstånd människan befinner sig i, samt felaktiga gärningar människan gör mot både Gud och andra människor. Alla människor har syndat och är därmed skilda från Gud. När Jesus kom ner till jorden levde han ett helt igenom syndfritt liv och offrade sig själv för att ta straffet för alla människors …

Födda i synd

Christian MölkTankar om bön 1 Comment

“Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.” (Ps 51:7) Den här reflektionen tar sin början i vår mänsklighets arma tragedi. Vi människor är födda i synd och är i ett nästintill obegripligt stort behov av frälsning. På alla områden. Att inte inse detta leder till att man tror sig klara sig …