Pastor Christian Mölk | Bibelsamtal om frälsning
Currently viewing the tag: "Bibelsamtal om frälsning"

BibelsamtalEtt förbund, även känt som ”Testamente”, vilket är det latinska ordet för förbund, är ett avtal mellan två eller fler parter som ofta bekräftas av ett löfte, ett offer och en måltid. De som ingår förbund med varandra lovar att upprätthålla avtalet och accepterar konsekvenserna av att bryta förbundet. På Bibelns tid kunde en kung ingå förbund med ett annat land. Han lovade då att beskydda folket om de lydde honom och bestraffa dem om de var upproriska. På samma sätt erbjuder Gud ett förbund till Israel där Gud skall vara Israels Gud och Israel skall vara Guds folk. När Gud ingår förbund med Israel på Sinai berg lovar Gud Israel att han ska beskydda och välsigna Israel. Israel i sin tur lovar att älska Gud och inte tillbe några andra gudar samt att lyda Mose lag. När Israel inte längre håller sin del av förbundet så får de inte längre beskydd av Gud och förskjuts därför från sitt land. Eftersom det inte var möjligt för Israel att till fullo lyda Lagen så utförde de ständiga offer för att sona sina synder och på så sätt stanna kvar under Guds beskydd. Genom Israels ständiga misslyckande i att hålla sin del av förbundet visade Gud Israel och resten av världen behovet av en frälsare och lovade Israel ett nytt och bättre förbund. Detta nya förbund ingår Gud med mänskligheten när Jesus dör på korset. Där blir Jesus det offer som bekräftar förbundet och där nattvarden är den måltid som visar att vi ingår i förbundet. I det Nya förbundet är vi inte längre förbundna att lyda Lagen utan ges istället löfte om frälsning och evigt liv som en fri gåva genom att tro på Jesus. I detta nya förbund kan folk från alla nationer ingå och man får ta emot Guds Ande som hjälper oss att frivilligt vilja leva efter Guds ord.

Bibelord

När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, svarade allt folket med en mun: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra.”Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Nästa morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där tolv stoder för Israels tolv stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda.” Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sade: ”Se, detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord.” Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel gick dit upp. 10 De fick se Israels Gud, och under hans fötter var som ett golv av safir, likt själva himlen i klarhet. 11 Men han lät inte sin hand drabba de främsta av Israels barn. De skådade Gud, och de åt och drack.” (2 Mos 24:3–11)

10 De har vänt tillbaka till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit förbundet som jag slöt med deras fäder. 11 Därför säger Herren så: Se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem.” (Jer 11:10–11)

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,
inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren.10 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 11 Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, 12 för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. 13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna.”
(Heb 8:6–13)

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:26–28)

25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.”” (1 Kor 11:25)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det Gamla förbundets löfte, offer och måltid?
 2. Vad är det Nya förbundets löfte, offer och måltid?
 3. Varför klarade inte Israel att hålla sin del av förbundet?
 4. På vilket sätt är det Nya förbundet bättre än det Gamla?
 5. Gäller det Gamla förbundet mellan Gud och Israel fortfarande?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 28, 1 Mose 31:43-55, 1 Mose 8:20–9:17, 1 Mose 15, 2 Mos 19-24, Josua 24:1-28, 2 Sam 3:9–10, 2 Sam 7:8–16, 2 Kung 11:17, 2 Kung 23:1-3, Nehemja 9:38–10:39, Hos 6:7, Lukas 22:20, 1 Kor 11:17-34, Sak 2:11, Upp 21:3, Ef 2:8–9, Rom 8:9–11, Heb 7:22–25, Hes 37:26–28, Jer 31:31–33, Heb 9:15, Jer 3:1

BibelsamtalRättfärdighet innebär att man lever rätt och heligt inför Gud, och är motsatsen till ogudaktighet, dvs. att man lever fel och syndigt inför Gud. Den ende som är fullt ut rättfärdig är Gud själv, och vi människor behöver lära av Jesus hur vi ska leva rättfärdigt. Dock är det omöjligt för en människa att leva helt rättfärdigt eftersom vi frestas av synden och inte förmår leva heligt fullt ut. Den enda människa som till 100 % har levt rättfärdigt är Jesus Kristus. Genom att Gud lät Jesus, som aldrig hade syndat, ta straffet för alla människors synd, så erbjuds vi människor, som alla har syndat, Jesus rättfärdighet. Vi blir rättfärdiga inför Gud genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre och Frälsare, och rättfärdiggörs allteftersom i och med att den helige Ande helgar oss så att vi blir mer och mer lika Jesus, Guds perfekta bild. Den rättfärdige Jesus gjordes till synd vilket ledde till att vi syndiga människor gjordes rättfärdiga.

Bibelord

137 Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta.” (Ps 119:137)

10 Som det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda.” (Rom 3:10)

20 Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. 21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad.” (Rom 3:20–22)

21 Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.” (2 Kor 5:21)

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:38–39)

18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:18–19)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.” (Rom 1:17)

1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.” (Rom 5:1)

19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.” (Rom 5:19)

16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.” (Jak 5:16)

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.” (Matt 5:10)

14 Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.” (1 Pet 3:14)

Samtalsfrågor

 1. Vad innebär det att vara rättfärdig?
 2. Kan en människa göra sig själv rättfärdig?
 3. Hur blir man rättfärdig?
 4. Hur lever man ett rättfärdigt liv?
 5. Varför får vissa lida för rättfärdighetens skull?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 15:6, Matt 23:28, Rom 6:13, Rom 6:16–20, Rom 14:17, Gal 3:6–12, Fil 3:8–9, Rom 8:10, Hab 2:4, Rom 3:27–28, 1 Joh 3:7, 1 Joh 2:29, Rom 10:4, Ef 4:24, Rom 8:3–4, Heb 11:6, Jes 53:5, Joh 8:46, Gal 3:13, Ords 10:16

BibelsamtalGud skapade kärleksfullt människan till sin avbild, men människan syndade och gick bort ifrån Gud. Ända sedan syndafallet har synden förstört människan och separerat mänskligheten från Gud. I och med Jesu död på korset och vår tro på Jesus så ger Gud oss oförtjänt nåd genom att dels förlåta oss våra synder, men också förvandla oss från syndare till heliga, så att vi allteftersom blir mer och mer lika Jesus, Guds perfekta bild. Detta sker genom att varje troende får av nåd ta emot Guds Ande, som med sin heliga kraft föder oss på nytt som Guds barn samt förvandlar oss till Jesu likhet. Gud är alltså både den som förklarar människan rättfärdig, men också den som gör människan rättfärdig. Människan kan inte göra några egna gärningar för att bli frälst utan bara ta emot frälsningen fritt och för intet.

Bibelord

16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh 1:16–17)

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:38–39)

21 Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” (Gal 2:21)

Men är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd.” (Rom 11:6)

Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.” (Gal 5:4–5)

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.” (Ef 2:4–9)

21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” (Rom 3:21–24)

14 Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.” (Gal 3:14)

17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:17–18)

32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.” (Apg 20:32)

Samtalsfrågor

 1. Har du upplevt någon förändring i ditt liv sen du blev frälst?
 2. Kan man göra ”goda gärningar” för att få Guds nåd?
 3. Ger tron på Jesus rättfärdighet och goda gärningar eller ger tron och goda gärningar rättfärdighet?
 4. Vad innebär det att ”falla ur nåden”?
 5. På vilket sätt är lagen och nåden varandras motsatser?

Fler intressanta bibelord

Luk 18:9–14, Apg 15:7–11, Tit 2:11, Rom 5:20–21, Rom 4:14–16, Rom 5:1–2, Tit 3:4–7, 2 Tess 2:13, Gal 5:22–23, 1 Kor 15:10, Rom 5:2, Ef 1:7–8, Tit 3:4–7

BibelsamtalOmvändelse är en inre förändring som leder till en yttre förändring, dvs. att man inser sin synd, ångrar sig helhjärtat och slutar göra det som är fel. När Gud anser att synden har gått för långt kan han varna att en dom snart kommer, men ger samtidigt tid för omvändelse innan domen verkställs. Vid tidens slut kommer Gud att hålla dom över hela mänskligheten på Herrens dag, och Gud vill att alla människor innan dess ska få höra budskapet om att det finns räddning undan domen i och med frälsning i Jesus. Omvändelse sker normalt sett efter att man först har fått höra om Jesus och sen att Anden i ens inre har överbevisat om den synd och skuld man bär på.

Bibelord

Så säger Herren: Ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Juda städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Kanske kommer de att lyssna och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar.” (Jer 26:2–3)

10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.” (Jon 3:10)

13 Den som döljer sina brott går det inte väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” (Ords 28:13)

Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.” (Joh 16:7–8)

19 Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. 20 Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.” (Apg 26:19–20)

32 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.” (Luk 5:32)

36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.” 37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apg 2:36–38)

46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.” (Luk 24:46–47)

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.” (2 Pet 3:9)

Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.” (2 Kor 6:2)

Samtalsfrågor

 1. Hur berättar man för någon att de behöver omvända sig?
 2. Har du någon personlig erfarenhet av omvändelse?
 3. Kan man bli frälst utan att omvända sig?
 4. Vilka ”gärningar” hör till omvändelsen?

Fler intressanta bibelord

Matt 4:17, Luk 15:17–19, Mark 1:4, Apg 11:20–21

BibelsamtalPå grund av synden har varje människa förlorat sin relation med Gud, sitt eviga liv och dessutom förstört och vanställt sig själv och sin omgivning. Men Gud älskade världen så mycket att han sände sin Son för att erbjuda frälsning till alla människor genom att dö på Golgata kors. Jesus offrade sig själv och utgöt sitt eget syndfria blod för att försona våra synder. Genom att omvända sig, tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare så blir man frälst, något som man sedan bekräftar genom att låta döpa sig. Att bli frälst innebär att man redan här och nu blir förlåten för alla sina synder, försonad med Gud och föds på nytt till ett ”evigt liv” som Guds barn. Frälsningen innebär även att den helige Ande påbörjar en process där målet är att bli lik Jesus. Detta sker genom att han dels arbetar bort vår synd, men också genom att fylla våra liv med Guds kärlek och andliga gåvor och frukter.

Bibelord

22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” (Rom 3:22–24)

Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er.” (Jes 59:2)

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apg 2:38)

28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:28)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.” (Ef 2:8–9)

19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:19)

17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.” (Rom 8:17)

Samtalsfrågor

 1. Vad behöver man göra för att bli frälst?
 2. Hur gick det till när du blev frälst?
 3. Hur är relationen mellan Gud och människa innan frälsning kontra efter frälsning?
 4. Vad innebär frälsningen här och nu?
 5. Vad innebär frälsningen för evigheten?
 6. Har du märkt att den helige Ande tagit bort synder ur ditt liv?
 7. Har du märkt att den helige Ande har gett dig andliga gåvor och frukter?

Fler intressanta bibelord

Ef 1:7, Kol 2:13, 1 Tim 1:15, Apg 10:43, Rom 5:9, 2 Kor 5:17, Rom 6:4, Joh 3:36, 1 Joh 1:7, Rom 8:10–11, Ef 2:1–5, Joh 1:12, 1 Pet 3:18

BibelsamtalOrdet ”synd” betyder ”att missa målet”, och beskriver både ett tillstånd människan befinner sig i, samt felaktiga gärningar människan gör mot både Gud och andra människor. Alla människor har syndat och är därmed skilda från Gud. När Jesus kom ner till jorden levde han ett helt igenom syndfritt liv och offrade sig själv för att ta straffet för alla människors synd genom att dö en ställföreträdande död på korset. Vid tidens slut kommer Jesus att döma och fördöma de ogudaktiga medan alla som tror på Jesus får sina synder förlåtna och ett evigt liv tillsammans med Gud.

Bibelord

12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er.” (Jes 59:2)

34 Jesus svarade: “Jag säger er sanningen: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav.” (Joh 8:34)

23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.” (Heb 9:28)

Samtalsfrågor

 1. Ge några exempel på olika sorters synder?
 2. Hur lyckades Jesus avstå från synd?
 3. Är alla synder lika dåliga?
 4. Finns det någon synd som Gud inte kan förlåta?
 5. Vad är det för skillnad på att synda medvetet och omedvetet?
 6. Hur undviker man att synda?
 7. Vad ska man göra om man har syndat?
 8. Hur kan församlingen vara en plats för förlåtelse och försoning?
 9. Vilken effekt får synd på våra liv?

Fler intressanta bibelord

Rom 14:23, Mark 3:29, 1 Kor 15:56, Rom 8:5-8, Rom 7:14–25, Jak 1:14–15, Mark 9:42, Ef 2:1-3, 1 Joh 1:8, Heb 4:15, 2 Tim 2:22, Jes 26:21, 2 Tess 1:8-9, 2 Petr 3:7

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.