Den nya skapelsen

Guds frälsningsverk är större än att bara frälsa de troendes själar. Gud kommer vid tidens slut att återupprätta allting, både himmel och jord, människor och djur, och göra allting nytt. Istället för att ta oss ut ur en dömd värld så kommer Gud att återupprätta skapelsen, ta bort all synd och ondska och istället låta godhet, kärlek och rättfärdighet råda. …

Vad säger Bibeln om demoner?

Demoner och onda andar är de änglar som syndade mot Gud. Några av dessa fallna änglar sitter kedjade i förvar i väntan på domen medan andra är på jorden och gör livet surt för människor, bland annat genom att skada, fresta och teologiskt vilseleda. När Jesus kom till världen visade han att han hade makt över demonerna genom att driva …

Den fallna världen

Gud skapade världen, men världen föll i synd och är nu i Djävulens våld. I och med Jesu Kristi födelse så började Guds rike sprida sig i världen och breda ut sig allt mer. Alla som tror på Jesus tillhör Guds rike men befinner sig kvar i världen fram tills Herrens dag, den dag då Jesus kommer åter för att …

Vad säger Bibeln om änglar?

Ordet ”ängel” betyder ursprungligen ”sändebud”. Änglar är andliga varelser som Gud har skapat och som på olika sätt är Guds tjänare; oftast genom att förkunna Guds frälsningsbudskap, utföra Guds domar, genom att betjäna människor eller genom att tillbe Gud vid den himmelska tronen. Fyra änglar nämns med namn i Bibeln: Mikael (Jud 9), Gabriel (Luk 1:19), Lucifer (Jes 14:12) och …