Den helige Andes namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Även om den helige Ande i sig själv är osynlig, så visar hans namn, symboler och aktivitet vem han är. De vanligaste namnen på den helige Ande är Guds Ande, Herrens Ande, Faderns Ande, Jesu Ande, helighetens Ande, livets Ande, härlighetens Ande, den evige Ande, Hjälparen, sanningens Ande, vishetens Ande, nådens och bönens Ande, barnaskapets Ande, domens och reningens Ande. …

Jesu namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv. Alla Jesus namn och titlar lär oss något om vem han är. Exempelvis är Jesus namn, Josua, Yeshua eller Yehoshuah, en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho”, som är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, och ”shua” …

Guds namn och titlar

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

På Bibelns tid var ett namn mer än bara ett tilltalsnamn, det sa också något om personens karaktär och personlighet. De tre vanligaste namnen på Gud i Gamla Testamentet är El, Elohim och YHWH (Yahweh). El betyder kort och gott ”Gud” eller ”gud” och används i Bibeln om både Gud och avgudar. Det är heller inte helt ovanligt att Gud …

Den helige Ande i Gamla testamentet

Christian MölkBibelskola, Teologi Leave a Comment

1.     Inledning Precis som vi i det svenska språket har två ord som är olika men som vi ändå har väldigt svårt att på ett enkelt sätt förklara skillnaden på; ande och själ, så har hebreiskan tre olika ord som är lika svåra att skilja på; ruach, nephesh och neshamah. För att kunna göra rättvisa åt mitt tematiska arbete om …

Vilka är Guds olika namn?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Det i särklass vanligaste namnet på Gud i Bibeln är ”YHWH” (uttalas ”Yahweh”). Namnet förekommer cirka 6000 gånger och brukar översättas till ”Herren” eller ”HERREN” i svenska bibelöversättningar. I Nya testamentet motsvaras YHWH av det grekiska ordet ”Kyrios” som översätts till ”Herren”. Det näst vanligaste namnet på Gud i Bibeln är det hebreiska ”Elohim”, som i Nya testamentet motsvaras av …

Guds namn

Christian MölkBibelteman, Teologi Leave a Comment

Klicka här för att komma till Vilka är Guds olika namn? När Gud för första gången presenterar sig själv med namn så säger han till Abraham; ”Jag är El Shaddai” (1 Mose 17:1). När Gud senare uppenbarar sig för Mose så säger han: ”Jag är Yhwh. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som El Shaddai, men under mitt namn Yhwh gjorde …