Den fria församlingen

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

Att vara en ”fri” församling innebär att varje enskild församling utgör Kristi kropp i dess fullhet, samtidigt som man är en del av den universella församlingen och samarbetar med andra lokala församlingar. Det finns varken något samfundsväsen eller statlig myndighet som står över församlingen, utan Jesus är församlingens huvud och varje lokal församling leds och finansieras av dess egna medlemmar …

Församlingens olika namn

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Guds församling omtalas i Bibeln med flera olika namn som på olika sätt säger något om församlingens karaktär och vad den har för funktion och syfte. Några exempel är troende, Kristi kropp, Guds barn, kristna, Guds hjord, Guds älskade, de kallade, de utvalda, de heliga, Guds Israel, främlingar, lärjungarna, Vägen, nasareernas sekt, sanningens pelare och grundval, de förstfödda. Det mest …

Vad säger Bibeln om församlingen?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

Församlingen är en gemenskap av troende som har Jesus Kristus i centrum. Församlingen är Guds älskade folk som har kallats ut ur världen, men som ändå lever kvar i världen för att fungera som ett ljus för världen genom att älska varandra, leva heligt och prisa Gud. Församlingen leds av ett andligt ledarskap och samlas regelbundet kring Guds ord, dop, …

Apg 2:42-47 – De troendes gemenskap

Christian MölkApostlagärningarna Leave a Comment

42 De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. 43 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje …