Pastor Christian Mölk | Döden
Currently viewing the tag: "Döden"

8Då kom Herrens ord till Elia. Han sade: 9”Stig upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta.” 10Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne: ”Hämta lite vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka.” 11När hon gick för att hämta det, ropade han efter henne: ”Tag också med dig en bit bröd åt mig.” 12Men hon svarade: ”Så sant Herren, din Gud, lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och litet olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och skall nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi skall äta det och sedan dö.” 13Då sade Elia till henne: ”Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. 14Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden.” 15Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. 16Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. 17En tid därefter blev kvinnans, hans värdinnas, son sjuk. Han blev så svårt sjuk att han till slut inte längre andades. 18Då sade hon till Elia: ”Vad har du med mig att göra du gudsman? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son?” 19Men han sade till henne: ”Ge mig din son.” Han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i rummet ovanpå där han bodde och lade honom på sin säng. 20Och han ropade till Herren och sade: ”Herre, min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos, att hennes son dör?” 21Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till Herren och sade: ”Herre, min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom.” 22Herren hörde Elias röst, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen. 23Elia tog pojken och bar honom från rummet ovanpå ner i huset och gav honom åt hans mor och sade: ”Se, din son lever.” 24Då sade kvinnan till Elia: ”Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning.”

 • 8Då kom Herrens ord till Elia. Han sade: 9”Stig upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta.”
  • I precis rätt tid, när det var dags för Elia att gå vidare, talar Gud till Elia om att bege sig till Sidon.
   • Återigen ser vi att Gud leder ett steg i taget. Om vi får veta allt för mycket av Guds planer långt i förväg är det stor risk att vi inte vågar acceptera Guds uppdrag eftersom det känns för stort, för avlägset, eller för svårt att förstå.
   • Gud leder Elia till ett hedniskt område, i dagens Libanon strax norr om Israel, och till en hednisk kvinna. Genom detta förstår vi att även om vi kan tycka det är smartare att använda sig av en israelit så har Gud rätt att välja vem han vill som sitt verktyg för sin plan.
    • Vi ska aldrig se ner på de som Gud kallar som sina tjänare, även om de inte ser ut eller beter sig så som vi önskar oss.
   • Änkor hade det oerhört tufft på Bibelns tid. Med barn att försörja och ta hand om men utan en man som jobbar och tjänar pengar blev livet extremt svårt. Lägg därtill att det rådde torka i landet så förstår de flesta att denna änka inte ens hade möjlighet att erbjuda mat åt sin egen son, än mindre åt Elia. Så det framstod förmodligen rätt ologiskt, nästintill ironiskt, att denna fattiga änka skulle kunna erbjuda mat till Elia.
    • Men på detta sätt visar Gud för Elia att Gud kan använda vem han vill till att göra vad han vill. Vi människor, som ofta ser till det yttre, skulle förmodligen ha dissat denna änka i förväg och aldrig gett henne en chans. Men Gud, som ser hennes hjärta, vet att hon måhända inte har någonting att erbjuda, men att hon är villig att tjäna Gud om han gör det möjligt.
    • På samma sätt ska vi människor akta oss för att bara se till det yttre när vi bedömer om en människa är kapabel att göra si eller så. Eftersom kraften och välsignelsen är från Gud spelar det ju ingen som helst roll huruvida vi är mänskligt sett svaga eller starka, om vi är snygga eller fula, karismatiska eller tråkiga, osv. Det som spelar roll är vårt hjärtas inställning och om vi är redo att tjäna Gud eller inte.
 • 10Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten, fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne: ”Hämta lite vatten åt mig i kärlet, så att jag får dricka.” 11När hon gick för att hämta det, ropade han efter henne: ”Tag också med dig en bit bröd åt mig.” 12Men hon svarade: ”Så sant Herren, din Gud, lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och litet olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och skall nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi skall äta det och sedan dö.”
  • När Elia kommer fram till Sarefat och stöter på en änka så ber han henne om lite mat och vatten. Men inte nog med att hon är fattig, hon befinner sig i ett så förtvivlat och desperat läge att hon gör sig redo att äta sin sista brödbit och sen dö!
  • Änkan förstår att Elia är en israelit och visar att hon respekterar Elias Gud, men att Yahweh inte är hennes Gud eftersom hon inte är israelit.
 • 13Då sade Elia till henne: ”Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. 14Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut, och olja skall inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden.”
  • Änkan var givetvis rädd för den situation som hon visste väntade efter att hon och hennes son ätit upp den sista brödbiten. Men Gud hade sett hennes hjärta och kom för att rädda henne i absolut sista stund!
  • Elia utmanar änkan att först ge Elia bröd och sen till hennes son, något han kunde göra därför att Gud hade sagt till honom att han skulle välsigna i överflöd. Detta måste ha varit oerhört svårt för änkan, men i och med att hon gör som Elia säger så visar hon att hon tror på Israels Gud.
   • På samma sätt som änkan först skulle ge till Gudsmannen Elia för att sen bli överflödigt välsignad, fungerar tiondeprincipen. Gud befallde Israel att först ge tionde av sin skörd för att sen behålla resten för sig själva (2 Mos 23:19, 5 Mos 18:4, Neh 10:35). Om de gjorde som Gud sa och gav sitt tionde så skulle ”välsignelse strömma ut i rikt mått” (Mal 3:10).
 • 15Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. 16Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia.
  • Änkan trodde på Guds löfte och agerade utefter Guds ord och blev därmed rikligt välsignad.
  • Återigen ser vi att Gud inte gav allt som behövdes på en gång, utan bara det som behövdes för dagen. På så sätt försäkrar sig Gud om att änkan och profeten fortsätter att vara beroende av Gud.
   • Det är nog ingen slump att det är just fattiga människor som har en större benägenhet att tro på Guds under och att förtrösta på Guds omsorg. Det är lätt hänt att när man är rik så slutar man vara beroende av Gud och har inget större behov av Guds mirakler.
   • På sätt och vis är det en fördel, åtminstone andligt sett, att vara fattig (Matt 19:23).
 • 17En tid därefter blev kvinnans, hans värdinnas, son sjuk. Han blev så svårt sjuk att han till slut inte längre andades. 18Då sade hon till Elia: ”Vad har du med mig att göra du gudsman? Kom du för att påminna mig om min synd och döda min son?”
  • Mitt i all denna mirakulösa välsignelse som änkan hade fått av Gud, så drabbas hon av en ofattbar tragedi när hennes son dör i sjukdom.
   • Att änkans son dog var en dubbel tragedi som inte bara drabbade honom själv utan även änkan i förlängningen, eftersom han var hennes garanti för försörjning när hon blev gammal.
  • Änkan klandrar sig själv och sin egen synd för sonens död och blir arg på Elia eftersom hon tror att han på något sätt har gjort så att Gud straffat henne för sin synd.
   • Exakt vad det är för synd som åsyftas framgår inte, men uppenbarligen hade hon något på sitt samvete som gör sig påmint när hon drabbas av olycka.
   • Det är lätt hänt att klandra sig själv och sin egen synd när man drabbas av tråkigheter. Men allt negativt som drabbar oss är inte automatiskt ett straff från Gud.
    • Om det plötsligt börjar regna, betyder det att det var Gud som sände regnet, eller var det Djävulen som sände regnet, eller regnar det för att det är höst?
    • Visst kan Gud sända saker i vår väg som vi inte alltid blir så glada över och som kan fungera som en lärdom för oss, men allt som drabbar oss behöver inte automatiskt vara från Gud. Framförallt inte när man som änkan i den här berättelsen just har blivit mirakulöst välsignad.
 • 19Men han sade till henne: ”Ge mig din son.” Han tog honom ur hennes famn och bar honom upp i rummet ovanpå där han bodde och lade honom på sin säng. 20Och han ropade till Herren och sade: ”Herre, min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos, att hennes son dör?” 21Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till Herren och sade: ”Herre, min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom.”
  • Elia blir bestört över änkans sons död och gör det ända han kan göra; ropar ut sin förtvivlan inför Gud!
   • Dilemmat som Elia och änkan drabbas av är egentligen Teodicé-problemet: ”hur kan en god Gud tillåta ondska?”
    • Svaret på den frågan ges inte i detta kapitel, men däremot en bra instruktion för hur man ska hantera tragedier; nämligen att ropa ut sin förtvivlan till Gud.
   • Elia ber för den döde pojken på ett väldigt märkligt sätt, han sträcker ut sig över pojken tre gånger. Exakt varför han gjorde på detta vis framgår inte av texten. Men det var inte Elias något märkliga tillvägagångssätt som ledde till bönesvaret, utan hans desperata bön. Det går inte att försöka efterhärma Elias sätt att be för pojken och tro att det automatiskt leder till bönesvar, men däremot kan vi med fördel efterhärma Elias tro när han vänder sig till Gud och ber.
 • 22Herren hörde Elias röst, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen. 23Elia tog pojken och bar honom från rummet ovanpå ner i huset och gav honom åt hans mor och sade: ”Se, din son lever.” 24Då sade kvinnan till Elia: ”Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning.”
  • Detta var första gången någon i Bibeln återvänder från de döda. Återigen visar Gud att han är enormt mycket mäktigare än avguden Baal.
  • Detta mirakulösa mirakel gör att änkan kan konstatera att hon nu vet att Elia är en Gudsman och att han förmedlar Guds sanning.
   • Även om Gud inte sände denna tragedi till änkan, så använde han den till något positivt.
   • 29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.”(Rom 8:29)

Copyright 2015 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

BibelsamtalDöden är slutet på jordelivet. Döden är en konsekvens av att människan har syndat, och eftersom alla människor har syndat så undkommer ingen döden. På grund av Jesus seger över döden i och med hans uppståndelse, så kommer alla människor som har dött att uppstå igen till antingen evigt liv eller evig dom. För den som tror på Jesus väntar ett evigt liv i Guds närvaro, men för den som inte tror på Jesus väntar den ”andra döden”; en evig död.

Bibelord

12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.” (Rom 5:12)

28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28–29)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

21 För mig är livet Kristus och döden en vinst. 22 Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. 23 Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre.” (Fil 1:21–23)

14 Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.” (Upp 20:14–15)

Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” (Upp 21:4)

41 Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matt 25:41)

36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på ”första” och ”andra” döden?
 2. I väntan på uppståndelsen och domen, i vilket tillstånd befinner sig de som har dött nu?
 3. Bör man som kristen vara rädd för döden?
 4. Är det bättre för en kristen att leva eller dö?
 5. Hur känner du inför döden?

Fler intressanta bibelord

1 Mos 2:16–17, Heb 10:27, Luk 23:43, Upp 20:13, Upp 21:8, Dan 12:2, 1 Kor 15:51–55, Ef 2:1, 1 Joh 5:12, Joh 8:51, Joh 11:26, Joh 5:24

42 Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom, om Jesus redan hade dött. 45 När han fick veta det av officeren, lät han Josef få den döda kroppen. 46 Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav, som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria från Magdala och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

 • Det var redan kväll, och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit, en högt ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike.
 • Josef var medlem av Stora rådet, Sanhedrin, men hade inte gått med på att döda Jesus (Luk 23:51) eftersom han var en Jesu lärjunge i hemlighet (Joh 19:38).
 • Det är intressant att lärjungarnas talman, den frispråkige ledaren Petrus, bekänner inför alla att han aldrig ska överge Jesus, men när det väl blir hett om öronen flyr han. Istället är det de tysta och tillbakadragna lärjungarna som står kvar vid Jesu sida.
 • Normalt sett brukade romarna låta de korsfästa hänga kvar på korset tills de ruttnade eller blev uppätna av djur, men nu tillät Pilatus att Josef fick ta ner Jesus. Kanske hade Pilatus dåligt samvete eftersom han visste att Jesus egentligen var oskyldig? (John 18:38).
 • Eftersom judarna inte fick arbeta på sabbaten, lördagen, så var de tvungna att fixa allting på fredagen.Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

33 Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. 34 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” 35 Några som stod där hörde det och sade: ”Hör, han ropar på Elia!” 36 En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sade: ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom.” 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38 Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.” 40 På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus och tjänat honom, när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom.

 • Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen.
  • När Jesus hade hängt på korset i tre timmar så täcktes hela landet av mörker, något som var förutspått bland flera profeter (Amos 8:9–19).
  • Även den romerske historikern Phlegon nämner en solförmörkelse vid tiden för Jesu korsfästelse.
 • Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
  • Jesus citerar Psalm 22, en psalm som är sprängfylld med hänvisningar till Jesus och korset.
  • Jesus, som är ett med Fadern (Joh 10:30), upplever nu hur han istället är gjord till ett med synden (2 Kor 5:21).
   • Jesus, som är syndfri och rättfärdig, bar våra synder i sin kropp när han dog på korset (1 Pet 2:24) vilket resulterade i att vi syndare fick möjlighet att bli av med synden och istället få del av Jesus rättfärdighet (2 Kor 5:21).
  • ”Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” (Gal 3:13, se även 5 Mose 21:22-23).
 • Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan.
  • Ingen hade makt att ta Jesus liv utan han gav det frivilligt (Joh 10:17-18).
 • Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner.
  • Förlåten var ett tjockt tygstycke som hängde inne i templet mellan det heligaste och det allra heligaste (2 Mose 26:33).
  • En gång varje år gick översteprästen in i det allra heligaste och offrade ett försoningsoffer för Israel (2 Mose 30:10).
   • I och med att Jesus dog på korset så behövs inte längre detta offer och därför öppnades vägen in till det allra heligaste så att alla människor nu har fri tillgång till det allra heligaste (Heb 9:3-9, Heb 10:19-22).
 • När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son.”
  • Det här är första gången i Markus evangelium som någon, förutom Gud och demonerna, bekänner att Jesus är Guds Son.
  • På samma sätt som den romerske officeren såg vem Jesus var vid korset så kan även vi få se vem Jesus verkligen är när vi kommer till Jesus med våra synder och ber om förlåtelse.
 • På avstånd stod även kvinnor och såg på.
  • Samtidigt som många av de manliga lärjungarna har övergett Jesus så står de kvinnliga kvar.
  • Dessa kvinnor fick, tack vare sitt mod och sin hängivenhet till Jesus, bevittna Jesu död, begravning och uppståndelse.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

35Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: ”Din dotter är död. Varför besvärar du Mästaren längre?” 36Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: ”Var inte rädd. Tro endast.” 37Och han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes, 38och de kom till föreståndarens hus. Där såg han en orolig skara människor som grät och klagade högt. 39Han gick in och sade till dem: ”Varför skriker ni och gråter? Flickan är inte död. Hon sover.” 40Då hånskrattade de åt honom. Men han drev ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina egna lärjungar och gick in där barnet låg. 41Och han tog barnets hand och sade till henne: ”Talita koum!” Det betyder: ”Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!” 42Genast steg flickan upp och började gå omkring – hon var tolv år – och de blev utom sig av häpnad. 43Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sade han åt dem att ge henne något att äta.” 

 • Din dotter är död
  • Medan Jesus tog sig tid för att prata med kvinnan som varit sjuk i tolv år så dör Jairus tolvåriga dotter, en tydlig indikation på att dessa två berättelser hör ihop.
  • Jairus var synagogföreståndare och Jesus låter honom gå igenom en extrem lektion i vad det kan innebära att tro på Jesus.
  • Det måste onekligen ha varit extremt plågsamt för Jairus att stå och vänta på Jesus när hans dotter var så nära döden. Jairus ville skynda medan Jesus ville vänta.
   • Av detta kan vi lära oss att vi måste ödmjuka oss inför Gud och invänta hans tid. Om vi skyndar före Gud finns det en risk att vi går miste om den plan som Gud har förberett.
   • Av detta kan vi också lära oss att lita på att Gud vet vad han håller på med även om vi får vänta på miraklet. Gud vet bäst och vi gör bäst i att invänta hans tid.
 • Var inte rädd. Tro endast.
  • Jesus uppmanar Jairus två saker; att inte vara rädd utan istället tro. Ofta är det inte otro som är det största hindret för att kunna tro, utan rädslan över att inte veta hur det kommer att bli.
   • Alla omständigheter runtomkring pekade i en annan riktning, men Jesus vill att han ändå ska tro.
   • Tro och rädsla är sällan en bra kombination. Innan man kan tro på Jesus behöver man sluta vara rädd för alla omständigheter runtomkring som pekar i en annan riktning.
  • Helandet av kvinnan med blödarsjuka stärkte troligtvis Jairus tro och gjorde det lättare för honom att lita på Jesus.
   • På samma sätt kan vi idag stärka varandras tro genom att dela med oss av det Gud har gjort i våra liv.
 • Petrus, Jakob och hans bror Johannes
  • Dessa tre tillhörde den innersta kretsen runt Jesus.
 • Varför skriker ni och gråter?
  • På Bibelns tid var det inte helt ovanligt med inhyrda ”gråterskor” som förstärkte den tragiska situationen (Jer 9:17).
 • Flickan är inte död. Hon sover.
  • När en troende människa dör så kommer dess ande till Gud medan kroppen ”sover” i väntan på kroppens uppståndelse (1 Kor 15:50-55).
  • När Lazarus dog så kallar Jesus det för att han ”sover” (Joh 11:11-14).
 • Då hånskrattade de åt honom
  • Alla omständigheter pekade mot att Jesus hade fel. Folk till och med hånskrattade åt honom.
   • Dessa förödmjukelser är en del av det kristna livet även idag men den här berättelsen visar oss vem som i slutändan kommer att få det sista ordet.
 • Talita koum!
  • Jesus har makt över döden och ber flickan att resa sig upp.
  • Att detta gjorde ett starkt intryck på Petrus och gav honom en lektion i hur man uppväcker döda ser vi i Apostlagärningarna där Petrus uppväcker den döda Tabita med de snarlika orden ”Tabita, stå upp!” (Apg 9:40).
 • Genast steg flickan upp och började gå omkring – hon var tolv år – och de blev utom sig av häpnad.
  • Jairus och kvinnan med blödarsjuka kontrasterar varandra och ger oss två olika lektioner i tro.
   • Jairus var föreståndare för synagogan och hade en dotter som hade varit frisk i tolv år. Nu ber han offentligt och öppet om Jesus helande och hon blir helad när ingen ser på.
   • Kvinnan, vars namn är okänt, fick inte gå till synagogan pga hennes orenhet och hon hade varit sjuk i tolv år. Kvinnan gömmer sig och rör vid Jesus när ingen ser men blir helad när alla ser på.
 • Men han förbjöd dem strängt att låta någon få veta detta. Sedan sade han åt dem att ge henne något att äta.
  • Jesus ger två befallningar vilka tydligt visar Jesus föredömliga inställning; att inte upphöja sig själv utan istället hjälpa de små.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.