Pastor Christian Mölk | Tro | Page: 2
Currently viewing the tag: "Tro"

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

Markus 9:14-37 – Den svaga tron och det omvända ledarskapet – 30:32

 9Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur. 10Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. 11Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 12Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 14Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. 15Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” 19Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

 • Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.
  • Det var svårt för lärjungarna att tro att Jesus var uppstånden om de inte fick se det själva. Men på det sättet så lärde de sig hur det är för alla andra som inte har sett Jesus med sina egna ögon.
 • Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
  • Jesus ger här en befallning som församlingen måste lyda. Att predika evangelium är inte en fritidsaktivitet utan ett uppdrag som församlingens hela liv och väsen bör engagera sig i.
  • Även om Jesus sa ”hela världen” så dröjde det länge innan lärjungarna började röra sig utanför de egna judiska kretsarna.
  • Ett exempel på när Petrus predikar evangelium för judar: Apg 2:14–41.
  • Ett exempel på när Paulus predikar evangelium för greker: Apg 17:22-34.
 • Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
  • ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9-10).
  • Den som får höra evangelium och tror på Jesus bör döpa sig som ett tecken på att man omvänder sig och är lydig Jesus befallningar.
  • Om man av någon anledning har missat att döpa sig kan man vara lugn eftersom Jesus här visar att det är bristen på tro, inte bristen på dop, som gör att man blir fördömd. Den som med andra ord är döpt men som inte tror riskerar att bli fördömd.
 • Tecken skall följa dem som tror detta.
  • Alla dessa tecken som Jesus räknar upp kommer att följa dem som tror. I Apostlagärningarna finner vi exempel på alla dessa:
   • Paulus driver ut en spådomsande ur en slavflicka (Apg 16:16-18).
   • Lärjungarna börjar alla tala i tungor när de uppfylls av den helige Ande (Apg 2:4).
   • Paulus blir biten av en huggorm utan att bli skadad (Apg 28:3-6).
   • Paulus la sina händer på en sjuk som blev helad (Apg 28:7-9).
  • I den sista versen i detta kapitel så ser vi att dessa tecken ska följa ”ordet” där det predikas. Kristna blir alltså inte alltid räddade när de exempelvis blir bitna av huggormar men kan förvänta sig liknande ting när de predikar evangelium.
 • Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.
  • Hade Jesus inte lämnat lärjungarna hade det funnits en risk att de inte tog sitt uppdrag på allvar utan istället förlitade sig på att Jesus skulle göra det.
   • När Jesus gick omkring på jorden så agerade han förebild för alla lärjungar. Med den helige Andes kraft så kan även vi göra storverk (John 14:12).
  • När Jesus sätter sig på Guds högra sida så uppfylls Psalm 110:1.
  • Stefanus fick se Jesus sitta på Guds högra sida strax före han dog martyrdöden (Apg 7:56).
 • Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
  • Även om Markus evangelium slutar med dessa ord så fortsätter evangelium ända in i våra dagar. Evangelium predikas över hela världen och under och tecken är fortfarande en viktig del i det kristna budskapet.
  • Dessa ord lär oss att vi inte ska sitta och vänta på tecken innan vi går ut och predikar utan vi ska börja predika evangelium och sen förvänta oss att tecken följer.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

20 När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg de att det hade torkat nerifrån roten. 21 Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: ”Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har torkat.” 22 Jesus svarade dem: ”Tro på Gud! 23 Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. 24 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. 25 Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.” 

 • När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg de att det hade torkat nerifrån roten.
  • Det som Jesus dagen innan hade sagt hade nu gått i uppfyllelse.
  • Att trädet hade torkat nerifrån roten visar att det aldrig någonsin kommer att kunna bära frukt igen.
 • Tro på Gud!
  • Jesus uppmanar sina lärjungar att lita på att Gud har makt att göra vad han vill.
   • Ingenting är omöjligt för Gud (Luk 1:37).
  • Det är skillnad på att ”tro på tro” och att ”tro på Gud”.
   • En människa kan ha tro för att stora under ska ske, men Jesus uppmanar sina lärjungar att tro på att Gud kan göra stora under.
   • En människa kan förlita sig och fokusera så mycket på sin egen tro att hon glömmer bort målet för tron; Gud.
 • Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske.
  • Ett berg är en symbolisk bild för något som är oöverkomligt och orubbligt.
  • Jesus ger många olika lektioner om hur vi ska tro. Här visar han att vi inte ska tvivla när vi ber utan förvänta oss att få det som vi ber om.
   • På samma sätt visste Jesus att fikonträdet skulle torka dagen efter även om det inte gjorde det ögonblickligen.
 • Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert.
  • Det som vi ber om måste stämma överens med Guds ord och Guds vilja, annars kan vi inte förvänta oss att få det (Joh 15:7, 1 Joh 5:14–15).
   • Detta exemplifierar Jesus i Getsemane när han ber om att få slippa dö på korset. Jesus får inget bönesvar eftersom bönen är emot Guds vilja (Mark 14:36).
  • Om en Jesu lärjunge ber i överensstämmelse med Guds ord och Guds vilja kan han förvänta sig att få det som han ber om.
   • Dock kan bönesvaret dröja, men lärjungen ska ändå lita på att Gud har hört bönen och att bönesvaret kommer när tiden är rätt.
    • Det dröjde exempelvis ett antal veckor innan Daniel fick svar på sin bön, men han fick det till slut (Dan 10:12-14).
 • Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.
  • I Markus 5:36 lär Jesus oss att rädsla kan vara ett hinder för tro. Här ser vi att även oförlåtelse kan vara ett hinder för bönesvar.
   • I många fall kan det största ”berget” att flytta, det största hindret för vår tro, vara att vi har ett oförlåtande hjärta.
  • En person som har fått Guds förlåtelse förväntas också förlåta andra (Ef 4:32).
   • En person som inte kan förlåta andra människor har troligtvis heller inte blivit förlåten själv.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

46 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. 47 Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 48 Många sade till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” 49 Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom!” Man gjorde det och sade till den blinde: ”Var vid gott mod. Stig upp! Han kallar på dig.” 50 Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, 51 och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” 52 Jesus sade: ”Gå, din tro har frälst dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. 

 • De kom till Jeriko.
  • När Lukas beskriver samma händelse så skriver han att detta skedde när Jesus ”var på väg ut ur Jeriko” (Luk 18:35), inte in i Jeriko. Vem av dem har rätt?
  • Det är mycket möjligt att båda har rätt eftersom arkeologiska utgrävningar visar att det faktiskt fanns två Jeriko; ett äldre och ett nyare romerskt. Alltså kan Bartimeus ha befunnit sig mellan dessa och då har i så fall båda författare rätt.
 • Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”
  • Kung David fick ett löfte av Gud om att Messias skulle komma ur hans släkt (2 Sam 7:8–16).
   • När Bartimeus använder denna titel om Jesus visar han att han tror att Jesus är Israels Messias.
 • Många sade till honom strängt att han skulle tiga.
  • Bartimeus är en ypperligt bra förebild på en god bedjare eftersom han inte gav upp när folk runtomkring sa åt honom att vara tyst och ropade ännu högre när folk inte ville leda honom till Jesus.
 • Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”
  • Även om det var uppenbart för Jesus att Bartimeus var blind och ville få sin syn tillbaka så vill Jesus att Bartimeus själv skulle be om detta. Jesus tränger sig inte på utan botar de sjuka som kommer till honom.
 • Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” Jesus sade: ”Gå, din tro har frälst dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. ”
  • Bartimeus var blind men kunde ändå se att Jesus var Messias och därför blev han både helad och frälst.
  • Bartimeus är en väldigt bra förebild på hur en Jesu lärjunge ska vara:
   • När Bartimeus fick höra talas om Jesus ropade han ivrigt på Jesu förbarmande och struntade i att folk runtomkring försökte hindra honom.
   • Bartimeus insåg sin egen otillräcklighet och bad Jesus om hjälp.
   • Bartimeus bekände inför alla att Jesus är Messias.
   • När Jesus hade tagit emot Bartimeus började han genast följa Jesus på vägen.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.