4 Moseboken 14:11–24 – Mose medlar mellan folket och Gud

Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. 11Och Herren sade till Mose: ”Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem? 12Jag skall slå dem med pest och utrota dem, men dig vill jag göra till ett folk som är …

1 Mos 4:1-17 – Kain och Abel

1Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: ”Jag har fått en man från Herren.” 2Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. 3Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4Även Abel bar fram sin gåva av …

Apg 16:6–15 – Andens ledning

6Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8Då for de genom Mysien ner till Troas. 9På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad …