Pastor Christian Mölk | Uppståndelsen
Currently viewing the tag: "Uppståndelsen"

BibelsamtalSom en bekräftelse på Jesu gudomlighet uppstod Jesus från de döda. Jesu kropp efter uppståndelsen var en riktig kropp av kött och blod, men ändå annorlunda i och med att lärjungarna ibland hade svårt att känna igen Jesus och att han plötsligt och mirakulöst kunde dyka upp i ett låst rum. Efter sin uppståndelse visade sig Jesus för sina lärjungar och for sen upp till himlen. Vid denna tidsålders slut kommer Jesus att komma tillbaka och låta alla människor uppstå. Denna uppståndelse skiljer sig från att döda ”återupplivas”, eftersom dessa kommer tillbaka till livet i sina tidigare kroppar och kommer så småningom att dö igen, medan de som ”uppstår” får en ny evig kropp. De som tror på Jesus kommer att uppstå med nya kroppar till ett evigt liv tillsammans med Gud, och de som inte tillhör Jesus kommer att uppstå till dom.

Bibelord

Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt” (1 Kor 15:3–4)

Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:3)

37 Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. 38 Men han sade till dem: “Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? 39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har.”” (Luk 24:37–39)

29 Jesus svarade dem: “Ni tar fel, för ni förstår varken Skriften eller Guds makt. 30 Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. 31 Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er: 32 Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas Gud, utan de levandes.”” (Matt 22:29–32)

14 Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. 15 Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår.” (1 Kor 15:14–15)

20 Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. 21 Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.” (1 Kor 15:20–23)

28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28–29)

52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas.” (1 Kor 15:52)

16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.” (1 Tess 4:16)

25 Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, 26 och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta?”” (Joh 11:25–26)

För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.” (Rom 6:5)

13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom.” (1 Tess 4:13–14)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det för skillnad på att återupplivas och att uppstå?
 2. Har du varit med om att någon fått sitt liv tillbaka?
 3. Vad hade hänt om Jesus inte hade uppstått?
 4. Hur kommer vår nya kropp att vara?
 5. Vad finns det för symbolik mellan dopet och uppståndelsen?

Fler intressanta bibelord

Luk 24:45–46, Ps 16:8–11, Heb 11:35, 1 Kor 15:6, Matt 28:16–17, Rom 4:24–25, Rom 8:11, Dan 12:2, Upp 20:12–13, Apg 17:31, Apg 24:15, Joh 6:39, Joh 6:44, 1 Kor 15:19, 2 Tim 2:11–12, Rom 1:4

BibelsamtalEfter sin död på korset lades Jesus i en grav där han låg i tre dagar. Under tiden Jesus var död befann han sig bl.a. i dödsriket och förkunnade sin seger för ”andarna i fängelset” (troligtvis änglar/demoner). När tiden var inne uppstod Jesus, lämnade en tom grav bakom sig och visade sig under 40 dagar för sina lärjungar. Efter denna tid for Jesus upp till himlen och sitter just nu på Guds högra sida och ber för oss i väntan på att få återvända till jorden på Herrens dag. I samband med Jesu återkomst kommer alla människor att uppstå och dömas av Jesus. De troende kommer då att få evigt liv och en ”uppståndelsekropp”.

Bibelord

18 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes.” (1 Pet 3:18–20a)

1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: “Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”” (Matt 28:1–7)

37 Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. 38 Men han sade till dem: “Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? 39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har.”” (Luk 24:37–39)

Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:3)

För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.” (Rom 6:5)

Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28–29)

20 Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. 21 Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.” (1 Kor 15:20–23)

13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.” (1 Tess 4:13–18)

Samtalsfrågor

 1. Varför är Jesu uppståndelse viktig?
 2. Vad gjorde Jesus under tiden han var död?
 3. Vad är det för skillnad på en vanlig kropp och uppståndelsekroppen?
 4. Vad betyder uppståndelsen för dig?

Fler intressanta bibelord

Apg 2:31, 1 Mose 6:1-2, Matt 12:40, Matt 9:23–25, Ef 1:18–20, Apg 24:15, Apg 4:33, Rom 8:11, Rom 8:34, Dan 12:2

 9Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur. 10Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. 11Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 12Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 14Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. 15Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” 19Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

 • Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.
  • Det var svårt för lärjungarna att tro att Jesus var uppstånden om de inte fick se det själva. Men på det sättet så lärde de sig hur det är för alla andra som inte har sett Jesus med sina egna ögon.
 • Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
  • Jesus ger här en befallning som församlingen måste lyda. Att predika evangelium är inte en fritidsaktivitet utan ett uppdrag som församlingens hela liv och väsen bör engagera sig i.
  • Även om Jesus sa ”hela världen” så dröjde det länge innan lärjungarna började röra sig utanför de egna judiska kretsarna.
  • Ett exempel på när Petrus predikar evangelium för judar: Apg 2:14–41.
  • Ett exempel på när Paulus predikar evangelium för greker: Apg 17:22-34.
 • Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
  • ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9-10).
  • Den som får höra evangelium och tror på Jesus bör döpa sig som ett tecken på att man omvänder sig och är lydig Jesus befallningar.
  • Om man av någon anledning har missat att döpa sig kan man vara lugn eftersom Jesus här visar att det är bristen på tro, inte bristen på dop, som gör att man blir fördömd. Den som med andra ord är döpt men som inte tror riskerar att bli fördömd.
 • Tecken skall följa dem som tror detta.
  • Alla dessa tecken som Jesus räknar upp kommer att följa dem som tror. I Apostlagärningarna finner vi exempel på alla dessa:
   • Paulus driver ut en spådomsande ur en slavflicka (Apg 16:16-18).
   • Lärjungarna börjar alla tala i tungor när de uppfylls av den helige Ande (Apg 2:4).
   • Paulus blir biten av en huggorm utan att bli skadad (Apg 28:3-6).
   • Paulus la sina händer på en sjuk som blev helad (Apg 28:7-9).
  • I den sista versen i detta kapitel så ser vi att dessa tecken ska följa ”ordet” där det predikas. Kristna blir alltså inte alltid räddade när de exempelvis blir bitna av huggormar men kan förvänta sig liknande ting när de predikar evangelium.
 • Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.
  • Hade Jesus inte lämnat lärjungarna hade det funnits en risk att de inte tog sitt uppdrag på allvar utan istället förlitade sig på att Jesus skulle göra det.
   • När Jesus gick omkring på jorden så agerade han förebild för alla lärjungar. Med den helige Andes kraft så kan även vi göra storverk (John 14:12).
  • När Jesus sätter sig på Guds högra sida så uppfylls Psalm 110:1.
  • Stefanus fick se Jesus sitta på Guds högra sida strax före han dog martyrdöden (Apg 7:56).
 • Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
  • Även om Markus evangelium slutar med dessa ord så fortsätter evangelium ända in i våra dagar. Evangelium predikas över hela världen och under och tecken är fortfarande en viktig del i det kristna budskapet.
  • Dessa ord lär oss att vi inte ska sitta och vänta på tecken innan vi går ut och predikar utan vi ska börja predika evangelium och sen förvänta oss att tecken följer.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. 3 De sade till varandra: ”Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” 4 Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. 5 De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. 6 Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta! Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. 7 Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.” 8 Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sade ingenting till någon, därför att de fruktade.

 • Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.
  • Kvinnorna kunde inte ta hand om Jesus kropp under lördagen eftersom det var förbjudet att arbeta på sabbaten. Men så fort de fick chansen så beger de sig till graven.
 • De sade till varandra: ”Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.
  • Enligt Matteus så fanns det en vaktstyrka som bevakade graven (Matt 27:65-66) och det var en ängel som rullade bort stenen (Matt 28:2).
  • Stenen rullades inte bort för att Jesus skulle kunna komma ut, han kunde ju gå genom väggar (John 20:19). Stenen rullades bort så att kvinnorna skulle kunna titta in i graven.
 • De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta.
  • Den unge mannen som kvinnorna får se är en ängel.
  • Den vita dräkten påminner om Jesus vita kläder på Förklaringsberget (Mark 9:3).
 • Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste.
  • Ängeln lyfter fram att Jesus blev korsfäst men att han nu är uppstånden. Båda dessa budskap är lika viktiga, det ena fungerar inte utan det andra.
  • Nasaret var en föraktad stad (John 1:46) och korsfästelsen var en föraktad avrättningsmetod. Jesus har inga problem med att identifiera sig med det som är föraktat, tvärtom, han gör det till sin titel.
   • På samma sätt ska vi kristna idag identifiera oss med de föraktade och de minsta i samhället (Matt 25:35-40).
 • Han är uppstånden, han är inte här.
  • Det finns flera personer i Bibeln som fick sitt liv tillbaka efter att de hade dött, men de dog så småningom igen (1 Kung 17:17-24, John 11:38-44).
   • Den uppståndelse Jesus är med om är till det nya eviga livet som alla får del i som tror på honom (John 3:16).
  • Tack vare att Jesus uppstod så kommer alla som tror på Jesus att uppstå när Jesus kommer tillbaka till jorden (1 Thess 4:14–17) och få en ny uppståndelse-kropp (1 Kor 15:51-52, Fil 3:21).
 • Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.”
  • Kvinnorna ombeds vittna för de övriga lärjungarna om Jesus uppståndelse. Tyvärr tas kvinnornas vittnesbörd inte emot ordentligt eftersom kvinnliga vittnesmål inte ansågs trovärdiga. Men även om lärjungarna inte trodde på kvinnorna så trodde Jesus på dem och anförtrodde detta viktiga uppdrag till dem.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Till Jesus kom också sadduceer – dessa påstår att det inte finns någon uppståndelse – och de frågade honom: ”Mästare, Mose har gett oss denna föreskrift: Om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då skall hans bror gifta sig med henne och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där sju bröder. Den förste gifte sig. Han dog utan att ha lämnat efter sig några barn. Den andre gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de sju lämnade barn efter sig. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vem av dessa skall hon då vara hustru till? Alla sju var ju gifta med henne.” Jesus sade till dem: ”Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt.”

 • Till Jesus kom också sadduceer – dessa påstår att det inte finns någon uppståndelse
  • Sadducéerna var en liten men inflytelserik rörelse som till stor del bestod av medlemmar från prästerskapet eller överklassen och var ofta motståndare till de mer folkliga fariséerna.
  •  Sadducéerna trodde inte på uppståndelsen, en framtida dom eller att det finns änglar och andar vilket ledde till bråk med fariséerna (Apg 23:6-8). De accepterade bara Torah, de fem Moseböckerna, som auktoritativ.
 • Vid uppståndelsen, när de uppstår, vem av dessa skall hon då vara hustru till?
  • Mose skriver att om en man dör utan att efterlämna sig en manlig arvinge ska hans ogifte bror gifta sig med hans änka för att ge honom en arvinge så att hans namn kan leva vidare (5 Mose 25:5-10).
   • Eftersom sadducéerna inte trodde på uppståndelsen försöker de nu visa hur absurd tron på uppståndelsen är genom att hitta på en historia där 7 bröder alla dör utan att ha lyckats producera en arvinge.
 • Jesus sade till dem: ”Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt?
  • Felet som sadducéerna gjorde var att de utgick ifrån att livet efter döden fungerar på samma sätt som här på jorden. Jesus upplyser sadducéerna om att så inte är fallet och att deras fråga därför är orelevant.
  • Orsaken till sadducéernas felaktiga tro var att de varken förstod Skrifterna eller Guds makt.
   • Vad hjälper det en människa om hon kan hela Skriften utantill men saknar förmågan att förstå Skriften?
   • Vad hjälper det en människa om hon förstår vad Skriften säger men inte tror att Gud har makt att förverkliga sina löften?
 • När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen.
  • En av orsakerna till att gifta sig är som sagt för att skaffa barn. Om mänskligheten inte fortlöpande skulle producera nya barn skulle mänskligheten onekligen snart dö ut. Men eftersom den uppståndne människan inte längre kommer att dö finns inte samma behov av att producera nya människor och därför kommer vi människor vara som änglarna som inte behöver skaffa barn.
 • Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt.
  • Eftersom sadducéerna bara accepterade Moseböckerna som sin auktoritet så citerar Jesus 2 Mose 3:6 för att visa att de har fel.
  • Eftersom Moseböckerna lär att Gud är Abrahams Gud så måste det finnas ett liv efter döden eftersom Abraham är död.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.