Pastor Christian Mölk | Andakt
Currently viewing the tag: "Andakt"

”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.” (2Kor 12:9)

När vi människor blir frälsta fylls vårt inre av den helige Ande. Genom våra ord och våra handlingar kan andra människor se Jesus Kristus.

Men vi människor är som glas. Ju tjockare glas desto otydligare ser man innehållet genom glaset. Men om glaset är tunt ser man innehållet tydligt och klart. Ju svagare och bräckligare vi människor är, desto mer utav vår tro på Jesus Kristus ser människor när de ser oss.

Gud är inte beroende av oss människor. Han är inte beroende av lysande talare, flashiga kyrkor, rika medlemmar och karismatiska ledare. När fokus blir på den mänskliga styrkan, då skymmer det den gudomliga kraften.

Det är till och med så att Gud aktivt söker upp just de svaga, syndiga och ofullkomliga människorna, och omvänder dem, frälser dem och gör dem till hans redskap. När vi ser en omvänd syndare vittna om Guds stora nåd blir därför vår tacksamhet större. Genom svaga människor lyser Guds kraft starkare.

Så när du möter människor, beröm dig då av din svaghet. Berätta hur mycket gott Gud har gjort i ditt liv. Berätta hur han förvandlade dig från syndare till helig, gav dig en kallelse, gåvor och en mening med livet. Ge Gud äran för att ditt liv har förvandlats. Då ser andra människor Jesus genom dig.

1En dag sade Sauls son Jonatan till sin vapenbärare: ”Kom, så går vi över till filisteernas förpost där på andra sidan.” Men detta talade han inte om för sin far. 2Saul befann sig då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring sexhundra man.” (1Sam 14:1–2)

Samtidigt som kung Saul sitter under sitt granatäppelträd och funderar på hur han ska besegra över 30 000 filisteiska soldater med sina blott 600 obeväpnade män, så beger sig hans son Jonatan iväg för att se hur Gud har tänkt lösa den uppkomna situationen.

Men Jonatan beger sig inte iväg ensam, han tar med sig sin vapenbärare, en slags assistent som hjälper Jonatan på olika sätt, bland annat genom att bära hans vapen. Vapenbäraren är anonym och fick ingen cred för den seger som Jonatan sedermera vann. Men faktum är att vapenbäraren var tvungen att vara minst lika modig och duktig som Jonatan, och förmodligen hade Jonatan inte ens kunnat bege sig in i striden utan vapenbäraren.

Kanske är du som Jonatan, att Gud har lagt något på ditt hjärta som han kallar just dig till att göra. Gå då och var frimodig i din kallelse! Men kanske har inte Gud gett dig en specifik uppgift, utan snarare kallar dig till att vara någon annans vapenbärare?

Det är i så fall en mycket hedersam uppgift som kräver minst lika mycket mod och arbete, men som inte resulterar i motsvarande uppmärksamhet. Kanske kommer folk inte ens veta om hur mycket du har gjort för Guds rike, du kanske förblir lika anonym som Jonatans vapenbärare? Men för dig är det viktigare att tjäna Gud än att bli känd och få ära för allt du har gjort. Men Gud ser allt och känner ditt hjärta. Låt oss tjäna Herren tillsammans, oavsett om vi är en Jonatan eller en vapenbärare!

“Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”” (Upp 7:9–10)

I och med att Jesus föddes på jorden, så har Guds rike, dvs. himmelriket, kommit till jorden, och i församlingen så får vi en försmak av hur himlen kommer att vara.

I denna text från Uppenbarelseboken så ser vi att i himlen så kommer människor från alla folk, alla stammar, alla länder och alla språk stå tillsammans och helhjärtat lovprisa Gud för hans frälsning. Av detta kan vi lära oss åtminstone tre saker.

För det första, innan Jesus kommer tillbaka måste vi nå ut med evangeliet till alla folk och stammar och länder och språk. Vi behöver satsa på mission bland de folkslag som fortfarande är onådda.

För det andra kan vi lära oss, att Gud älskar när vi kristna står tillsammans och prisar Gud. Även om vi är olika så förenas vi i lovsången till Jesus.

För det tredje, om församlingen är en försmak av det framtida himmelriket, behöver församlingen spegla hur det är i himmelen. Vi behöver låta alla olika sorters människor få uttrycka sig i församlingen på sitt sätt och på sitt eget språk.

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8)

Bön och Bibelläsning hör ihop, det ser vi av detta ord från Jesus. Vi kan be om vad vi vill, och dessutom få det, om vi förblir hos Jesus och om Jesu ord förblir hos oss. Men om vi ber om något som inte stämmer överens med Jesu ord, då kan vi inte förvänta oss att få det, så därför är det viktigt att studera Guds ord så att man lär sig vad man bör be om.

Bön handlar nämligen inte först och främst om att be om egoistiska saker som man själv vill ha, utan om att närma sig Gud och söka hans vilja. När vi lär oss att be på rätt sätt så kommer Gud att ge oss allt det andra som vi också behöver. När vi lär oss att be att vår Fader ska förhärligas, och inte oss själva, då kommer Gud att svara på den bönen. När vi lär oss att be om det som ligger på Guds hjärta, då kommer Gud att svara hastigare än du och jag kan föreställa oss.

Min personliga erfarenhet är att när jag ber Gud att han ska förhärliga sig själv i mitt liv, då brukar det ofta plötsligt dyka upp tillfällen då jag får vittna om min tro på Jesus eller hjälpa någon som har det svårt. Jag får då dela med mig av det Gud har gett mig och genom givandet till andra så förhärligas Gud i mitt liv.

7Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” (Joh 8:7)

Samtidigt som Jesus undervisar folket på tempelplatsen kommer fariséerna fram till Jesus med en äktenskapsbryterska. De har tagit henne på bar gärning och vill nu följaktligen att hon ska dömas av Jesus enligt Mose lag till dödsstraff genom stening.

Fariséerna försöker snärja Jesus och lura honom i en fälla genom att tvinga honom att välja mellan att lyda Mose lag och därmed döda kvinnan, eller att inte lyda Mose lag och låta kvinnan gå fri. Om Jesus lydde Mose lag och befallde att hon skulle stenas, då skulle han få romarna emot sig eftersom romarna hade tagit ifrån judarna möjligheten att utdöma dödsstraff. I värsta fall kunde Jesus anses vara en revolutionär och därmed själv dömas till döden av romarna. Om Jesus å andra sidan inte lydde Mose lag och lät kvinnan gå fri, då skulle han istället få judarna emot sig eftersom han diskvalificerade sig själv som Messias och lärare. Så antingen blir Jesus fiende med romarna eller med judarna. Vilket ska han välja?

Men istället för att välja något utav fariséernas två alternativ väljer Jesus istället sitt eget tredje alternativ; han anklagar fariséerna för att själva inte lyda Mose lag!

Reglerna kring stening var så hårda att det krävdes flera helt samstämmiga vittnen som hade sett det faktiska äktenskapsbrottet. På grund av detta var det väldigt ovanligt att någon verkligen dömdes till döden på grund av äktenskapsbrott. Men eftersom kvinnan greps på bar gärning borde fariséerna rimligtvis även ha gripit mannen som kvinnan begick äktenskapsbrottet med. Mose lag är ju tydlig med att även han ska straffas. Men eftersom mannen inte greps visar det att fariséerna hade något fuffens för sig.

Enligt Mose lag skulle de som bevittnat brottet kasta de första stenarna, så när Jesus uppmanar dessa att träda fram och kasta de första stenarna, avslöjar han samtidigt att dessa själva har brutit mot Mose lag eftersom de inte också grep mannen som kvinnan begick äktenskapsbrottet med. Om det vid en närmare granskning skulle visa sig att allt inte står rätt till med det här gripandet, vilket mycket tyder på, då riskerar dessa fariséer att själva gripas för att ha gett ”falskt vittnesbörd”, dvs. att de ljuger om vad som egentligen har hänt. Detta innebär att de i så fall enligt Mose lag skulle få samma straff som de hade tänkt ut åt den de anklagade; dvs. i detta fall stening till döds!

Fariséerna får en efter en samvetskval och lämnar platsen utan att kasta någon sten. De förstår att de också har brutit mot Mose lag och följaktligen även de borde stenas till döds. Ur det perspektivet är det nog bättre att fria än att fälla så att man själv inte får samma straff som äktenskapsbryterskan.

När kvinnan står ensam kvar vägleder Jesus, som är full av både nåd och sanning, äktenskapsbryterskan genom att säga sanningen till henne, men han gav henne också nåd från den synd hon hade begått.

Att bara ge nåd utan att avslöja sanningen är kontraproduktivt eftersom det inte ger någon möjlighet att få förlåtelse för sin synd och därmed inte leder till ett omvänt liv i helgelse. Att bara avslöja sanningen utan att ge nåd är också kontraproduktivt eftersom det bara leder till att folk känner sig dömda och dåliga och inte leder till ett liv i Kristi frihet och förlåtelse.

Jesus, den ende som är helt syndfri och därmed också den ende som kunde ha kastat någon sten, förlåter äktenskapsbryterskans synder, men han skickar också iväg henne med uppmaningen att inte fortsätta synda. Att bli förlåten innebär inte att man därmed kan fortsätta med samma synd, för då visar man att förlåtelsen egentligen inte var så värdefull.

När äktenskapsbryterskan står ensam kvar tillsammans med Jesus får hon erfara det som Paulus skriver till de kristna i Rom: “Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Utan Jesus hade kvinnan blivit stenad till döds för sin synd, men hos Jesus är hon förlåten.

jesus-heals-blind-man32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart.” (Mark 7:32–35)

Jesus botade ofta sjuka genom att någon form av ”troshandling” föregick miraklet. Exempelvis uppmanar Jesus den lame att ställa sig upp. Det var ju precis exakt det som han inte kunde göra, men i samma ögonblick som den lame tror på Jesus och gör som Jesus säger, så sker miraklet. Hade han legat kvar hade han fortfarande varit lam.

Samma sak gör Jesus med mannen med en förtvinad hand; han säger åt honom att sträcka ut den, precis exakt det enda som han ju inte kunde göra. Men när mannen gör som Jesus säger så sker miraklet.

Att tro på Jesus och göra som Jesus säger är en viktig funktion i ett helande. Det är lika omöjligt för oss att bli helade utan Jesus, som det är för Jesus att hela oss utan tro. Det är inte för inte som Jesus säger till de två blinda männen: ”Tror ni att jag kan göra detta?” När de svarar: ”Ja, Herre.” så rör han vid deras ögon, ger dem sin syn tillbaka och säger: ”Som ni tror skall det ske med er.”

Men i fallet med den dövstumme mannen så kan ju mannen varken tala eller höra, så Jesus kan inte ställa frågor till mannen utan får använda sig av andra medel för att få mannen att tro på Jesus.

Även om mannen var döv och stum så kunde han ju se, så därför utför Jesus symboliska handlingar som ska få mannen att förstå vad som är på gång och på så sätt hjälpa mannen till att tro på Jesus kraft att bota.

På Jesu tid symboliserade himlen Gud och saliv ansågs ha en läkande förmåga. Så när Jesus tittar upp mot himlen, spottar och rör mannen på öronen och munnen, så förstår den dövstumme att Gud i himlen kommer att läka hans hörsel och talförmåga.

När Jesus sen säger ”Effata!” kan den döve mannen läsa på Jesus läppar och på så sätt få ytterligare hjälp att förstå vad som är på gång, varpå den dövstumme mannen tror på Jesus och blir helad.

Jesus kan hela även dig. Men om din tro för ett helande är liten, gör då som den dövstumme mannen och ta hjälp av dina vänner. Ibland räcker det med att någon annan har tro på Jesus för att ett mirakel ska ske.

Men om din tro är så liten som ett senapskorn, kom då ihåg att ”För Gud är ingenting omöjligt.”

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.