Kraften fullkomnas i svaghet

Christian Mölk Andakter, Blogg 2 Comments

“”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.” (2Kor 12:9) När vi människor blir frälsta fylls vårt inre av den helige Ande. Genom våra ord och våra handlingar kan andra människor se Jesus Kristus. Men vi människor är som glas. …

Vapenbäraren

Christian Mölk Andakter, Blogg Leave a Comment

“1En dag sade Sauls son Jonatan till sin vapenbärare: ”Kom, så går vi över till filisteernas förpost där på andra sidan.” Men detta talade han inte om för sin far. 2Saul befann sig då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring sexhundra man.” (1Sam 14:1–2) Samtidigt som kung Saul sitter under …

Himmelens lovsång

Christian Mölk Andakter, Blogg Leave a Comment

“Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”” (Upp 7:9–10) I och med att …

Be om vad ni vill, och ni skall få det

Christian Mölk Andakter Leave a Comment

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8) Bön och Bibelläsning hör ihop, det ser vi av detta ord från Jesus. Vi kan be om vad vi vill, och dessutom få det, …

Den som är utan synd må kasta första stenen – Jesus och äktenskapsbryterskan

Christian Mölk Andakter Leave a Comment

“7Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” (Joh 8:7) Samtidigt som Jesus undervisar folket på tempelplatsen kommer fariséerna fram till Jesus med en äktenskapsbryterska. De har tagit henne på bar gärning och vill nu följaktligen att hon ska dömas av Jesus enligt Mose lag till dödsstraff genom stening. Fariséerna försöker snärja Jesus och lura honom i …

Jesus spottar på den dövstumme mannen

Christian Mölk Andakter, Blogg Leave a Comment

“32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35Genast öppnades hans öron och …