Pastor Christian Mölk | Frälsning
Currently viewing the tag: "Frälsning"

BibelsamtalPå grund av synden har varje människa förlorat sin relation med Gud, sitt eviga liv och dessutom förstört och vanställt sig själv och sin omgivning. Men Gud älskade världen så mycket att han sände sin Son för att erbjuda frälsning till alla människor genom att dö på Golgata kors. Jesus offrade sig själv och utgöt sitt eget syndfria blod för att försona våra synder. Genom att omvända sig, tro på Jesus Kristus och bekänna honom som Herre och Frälsare så blir man frälst, något som man sedan bekräftar genom att låta döpa sig. Att bli frälst innebär att man redan här och nu blir förlåten för alla sina synder, försonad med Gud och föds på nytt till ett ”evigt liv” som Guds barn. Frälsningen innebär även att den helige Ande påbörjar en process där målet är att bli lik Jesus. Detta sker genom att han dels arbetar bort vår synd, men också genom att fylla våra liv med Guds kärlek och andliga gåvor och frukter.

Bibelord

22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” (Rom 3:22–24)

Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er.” (Jes 59:2)

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8)

16 Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apg 2:38)

28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:28)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.” (Ef 2:8–9)

19 Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:19)

17 Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.” (Rom 8:17)

Samtalsfrågor

 1. Vad behöver man göra för att bli frälst?
 2. Hur gick det till när du blev frälst?
 3. Hur är relationen mellan Gud och människa innan frälsning kontra efter frälsning?
 4. Vad innebär frälsningen här och nu?
 5. Vad innebär frälsningen för evigheten?
 6. Har du märkt att den helige Ande tagit bort synder ur ditt liv?
 7. Har du märkt att den helige Ande har gett dig andliga gåvor och frukter?

Fler intressanta bibelord

Ef 1:7, Kol 2:13, 1 Tim 1:15, Apg 10:43, Rom 5:9, 2 Kor 5:17, Rom 6:4, Joh 3:36, 1 Joh 1:7, Rom 8:10–11, Ef 2:1–5, Joh 1:12, 1 Pet 3:18

1 Ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.” 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.” 3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.” 4 Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då brast allt folket ut i gråt.

5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?” De berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från Herren över folket, så att de drog ut som en man. 8 Och Saul inmönstrade dem i Besek, och Israels barn utgjorde då 300 000 och Juda män 30 000. 9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet. 10 Då meddelade männen i Jabesh ammoniterna: ”I morgon skall vi ge oss åt er, och ni får då göra med oss vad ni finner för gott.” 11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans.

12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har Herren gett seger åt Israel.” 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.” 15 Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför Herren i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför Herrens ansikte, och Saul och alla Israels män var mycket glada.

 • Bakgrund
  • Saul är nybliven kung över Israel, men som vi ser i vers 12 så hade han innan denna händelse ännu inte hela folket med sig. Folket observerade honom och undrade om han verkligen var rätt man på rätt plats.
   • Detta är något som många ledare känner igen sig i, speciellt i början av sitt ledarskap. Bara för att man har blivit anställd som exempelvis pastor så betyder inte det automatiskt att man har alla församlingsmedlemmars förtroende med en gång. Man behöver förtjäna ett förtroende genom att visa de man är satt att leda att man är en duglig herde som bryr sig om både Gud och människor.
   • Nu uppstår dock en situation då Saul får tillfälle att visa att han är en duglig ledare över Israel.
 • Ammoniterna  
  • Ammoniterna härstammade från Lot, Abrahams brorson (1 Mose 19:38), var bosatta öster om Israel (Jos 12:2) och hade tidigare försökt erövra israelitisk mark (Dom 11:4ff). Medan Israel är upptaget med filisteerna i väst så passar ammoniterna i öst på att ge sig på ett försvagat Israel.
 • Nahas  
  • Namnet ”Nahas” betyder ”orm” och det finns många likheter mellan hans tillvägagångssätt och Djävulens, som ju framträder som en orm när han i Bibelns första bok lurar de första människorna att synda (1 Mos 3:1–20) och som sen kastas i fängelse i Bibelns sista bok (Upp 20:2).
   • Nahas var fiende till det jordiska Israel, precis som Djävulen är vår andliga fiende.
    • Enligt Paulus så strider inte vi kristna mot “kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6:12)
    • Israels stridigheter mot jordiska fiender tjänar ofta som exempel för oss hur vi ska strida mot våra andliga fiender.
 • Då sade alla män i Jabesh till Nahas: ”Slut förbund med oss, så skall vi tjäna dig.”
  • Israeliterna i Jabesh var helt plötsligt omringade av fientliga styrkor och gör vad de kan för att överleva. På ett sätt kan man förstå detta, men å andra sidan borde de kanske ha gått till sin kung först?
  • På samma sätt kan även vi idag ge upp alldeles för lätt. När vi möter svårigheter i livet så försöker vi ofta lösa det på egen hand innan vi ber Gud om hjälp. Man kan inte alltid rå för den situation man hamnar i, men man kan rå för hur man hanterar den.
  • Om man vill se mycket av Guds mirakler i sitt liv så är det inte nödvändigtvis fel att hamna i situationer då man faktiskt är i stort behov av Guds mirakler.
 • 2 Ammoniten Nahas svarade dem: ”På det villkoret skall jag sluta förbund med er, att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel.”
  • Detta villkor från Nahas kom troligtvis som en chock! Befolkningen i Jabesh hade förmodligen räknat med att få betala skatt till Nahas eller något liknande, inte att bli lemlästade på detta sätt!
  • I Dödahavsrullarna har man hittat ett textfragment (4QSam) där följande går att läsa: ”Nahas, kung av Ammons barn, förtryckte hårt Gads och Rubens barn, och han stack ut alla deras högra ögon och slog terror och fruktan i Israel. Det fanns inte bland Israels barn på andra sidan av Jordan ett enda vars högra öga inte hade blivit stucket av Nahas, kung av Ammon, utom de sju tusen män som flydde Ammons barn och kom till Jabesh i Gilead.” (Understanding the Dead Sea Scrolls, Vintage Books, 1993, s.156ff).
  • Genom att sticka ut ena ögat på israeliterna så tar han bort deras möjlighet att vid ett senare tillfälle göra uppror eftersom de blir odugliga krigare. Både hanterandet av svärd och pilbåge blir kraftigt försämrat med bara ett öga.
  • Men Nahas ville inte bara radera israeliternas stridsförmåga, han ville även skämma ut dem.
  • Djävulen vill göra på samma sätt mot dig och mig som Nahas ville göra mot israeliterna och därför tjänar den här Bibeltexten ypperligt bra som instruktion för hur vi ska hantera vår fiende.
   • Om Djävulen har omringat och belägrat dig med problem, låt dig då inte luras av hans förslag till fred som kommer att göra dig blind och ta bort din stridsförmåga. Vänd dig till Herren och be om hjälp. Låt inte Djävulen skrämma dig eftersom han inte kan besegra dig om Gud är på din sida.
   • Om Djävulen lyckas med att ”skämma ut” oss som ju Nahas ville, då finns det risk för att vi som troende inte vågar närma oss Gud. Om man någon gång har fallit för en frestelse så vet man det inte är alldeles lätt att direkt efter gå och ha en bönestund. Precis som Adam och Eva som gömde sig för Gud efter att de hade ätit av den förbjudna frukten så gömmer vi oss från Herren när vi har gett efter för Djävulens frestelser.
    • Botemedlet är att helhjärtat ångra sig och omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse.
   • Att som israeliterna vara belägrade av en fientlig styrka behöver inte vara den sämsta situationen att befinna sig i, det gav dem ju en möjlighet att få bevittna Guds mirakler. En ”attack från Djävulen” behöver således inte alltid vara en helt igenom negativ upplevelse eftersom situationen förhoppningsvis leder till att vi blir mer beroende av Gud, vilket är ett fullt önskvärt tillstånd.
    • Jag tror dessvärre att allt för många av oss kristna lever ett liv som är behagligt för Djävulen och han finner ingen anledning att attackera oss. Om vi ändå inte har för vana att be till Gud eller läsa Bibeln, varför skulle han då vilja attackera oss? Om vi inte utgör ett hot för honom kommer han troligtvis att låta oss vara.
    • Det är först när vi blir uppmärksammade om att vi verkligen behöver Jesus som vi till fullo vänder oss till honom.
 • 3 De äldste i Jabesh sade till honom: ”Ge oss sju dagars frist, så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig.”
  • Befolkningen i Jabesh visste inte vart de skulle hitta någon som kunde rädda dem så de skickade sändebud ”över hela Israels land”.
   • Det som är positivt med detta är att befolkningen i Jabesh visste att de inte kunde rädda sig själva och att de var beroende av en ”räddare”; d.v.s. en ”frälsare”.
    • Namnet ”Jesus” betyder ”Gud frälser” och hela detta kapitel pekar på Jesus. Att hamna i den yttersta nöd kan ibland vara positivt om det leder till att man inser att man behöver bli räddad av Jesus. Det är vanligare att människor ber till Jesus när de har stora problem som de inte själva kan reda ut än när allt är under kontroll och de inte är i behov av en räddare.
    • Befolkningen i Jabesh vet inte vart de skall hitta sin frälsare, så de provar att skicka ut sändebud överallt. På samma sätt är det för den människa som inte har hört talas om Jesus; de vet inte vart frälsningen står att finna, så de provar lite allt möjligt. Det bästa vore om vi kristna vittnade så mycket att när icke troende människor hamnar i djupa problem direkt vänder sig till Jesus eftersom de har hört att där finns det hjälp att få.
  • Varför tillät Nahas dem att bege sig ut i hela Israel och söka efter hjälp? Därför att då skulle hela Israel få höra talas om Nahas och hans makt, d.v.s. mer ära till Nahas och mer förnedring till Israel.
 • 5 Just då kom Saul gående från åkern bakom sina oxar, och Saul frågade: ”Vad är det med folket, eftersom de gråter?”
  • Saul verkar ännu inte riktigt ha börjat leva så som en kung utan lever som en vanlig man av folket och tar hand om sina oxar.
   • Kanske berodde detta på att folket ännu inte litade på Sauls duglighet alternativt att Saul ännu inte riktigt var redo att leva upp till sin roll som kung.
   • På samma sätt kan det vara med ledarskap. Det är först när du börjar få folks förtroende som de börjar höra av sig med sina problem och ber dig om hjälp.
   • På sätt och vis var det nog vist av Saul att gå tillbaka till sitt gamla jobb trots att han blivit kung. På så vis ödmjukade han sig och lät Gud upphöja honom vid rätt tillfälle istället för tvärtom.
    • Som kristen ledare är det viktigt att inte upphöja sig själv och ta åt sig äran för något som Gud gör.
 • 6 När Saul hörde detta föll Guds Ande över honom, och han blev mycket vred. 7 Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga: ”Den som inte drar ut efter Saul och Samuel, med hans oxar skall det göras på detta sätt.” Då kom förskräckelse från Herren över folket, så att de drog ut som en man.
  • Ofta tror vi kristna att det är syndigt att bli arg, men det synsättet kan ibland hindra oss att på ett rätt sätt bemöta Djävulen och synden. Det är inte fel att vara vred på ondskan i världen.
   • Saul blev inte enbart ”vred”, han blev till och med ”mycket vred”. När var du senast så arg på Djävulen att du styckade ett par oxar? Oxar är stora kraftiga djur som är mycket värdefulla, då som nu.
   • Det behöver inte alltid vara fel att visa omvärlden vad vi tycker om synden, framförallt inte när den framträder i våra egna liv. Att våga bli ”heligt arg” är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på att man tar sin tro på allvar och verkligen vill tjäna Gud.
  • Guds Ande föll över Saul för att ge hon kraft att besegra Nahas. På samma sätt kan vi få ta emot kraft av den helige Ande för att besegra Djävulen.
   • Guds Ande är inte en ”upplevelse” som vi kan söka för att få en ”kick” i vårat kristna liv. Guds Ande vill enligt Jesus ge oss kraft att bli ”vittnen” (Apg 1:8). Om du ber till Gud om att få mod till att vittna om din tro för andra då kommer han att fylla dig med sin helige Andes kraft.
  • Sauls metod att ”väcka” folket må ha varit aningens udda, att skicka runt köttstycken utöver landet låter ju mer som något som maffian sysslar med en en Gudsman, men det gav sannerligen effekt, hela folket sluter upp kring sin ledare!
   • Ibland behöver vi kristna lägga våra interna stridigheter åt sidan och sluta upp kring en ledare eller en aktuell fråga. Ibland är det fel att bara stillasittande tiga och titta på när något viktigt håller på att hända runtomkring oss.
 • 9 De sade till sändebuden som hade kommit: ”Så skall ni säga till männen i Jabesh i Gilead: I morgon skall ni få hjälp, när solen bränner som hetast.” Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta, och de blev glada över beskedet.
  • Saul hade bestämt sig, han skulle, med Guds hjälp, bli den kung och ledare som han var kallad och utvald till att bli.
 • 11 Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nergjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans.
  • Segern var total! Ammoniterna besegras, Jabesh räddas och Saul vinner folkets förtroende!
 • 12 Då sade folket till Samuel: ”Vilka var de som sade: Skulle Saul bli kung över oss! Tag hit dessa män, så att vi får döda dem.” 13 Men Saul sade: ”Denna dag skall ingen dödas, för i dag har Herren gett seger åt Israel.”
  • Saul kunde ha hämnats på de som inte trodde på honom, men han väljer att istället förlåta dem. Även om Saul så småningom blir en sämre och sämre kung så var han åtminstone vid detta tillfälle en bra kung som ger Gud äran för segern.
   • På samma sätt bör även vi fortsätta vara på vår vakt även efter att vi har varit med om en stor andlig seger. Vi är inte immuna mot Djävulens attacker bara för att vi har vunnit en gång, vi måste fortsätta växa i vår tro och närma oss Gud dag för dag.
 • 14 Samuel sade till folket: ”Kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där.”
  • Saul var kung över Israel även innan denna förnyelse, men i och med detta så började folket tjäna honom på riktigt.
   • På samma sätt kan du och jag ha Jesus som vår kung samtidigt som vi i ärlighetens namn inte direkt lever som om vi vore hans helhjärtade tjänare. Om så är fallet så kan det ibland vara gott att ”förnya” sin trohet inför Jesus och be om en nystart.

 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Ladda hem denna artikel i utskriftsvänligt pdf-format: Bibeln i korthet.

Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande varelser. Som kronan på verket skapade Gud mannen och kvinnan till sin avbild och gav dem i uppdrag att föröka sig och att förvalta Guds vackra skapelse. I paradiset levde människan inledningsvis gott och hade en naturlig gemenskap med Gud. Så småningom vände sig dock människan bort från Gud och syndade. Konsekvensen av detta blev att människan blev utkastad från paradiset och tvingades acceptera en tillvaro utan gemenskap med Gud och där synd, sjukdomar och död är en vardaglig verklighet.

Gud hade dock redan innan skapelsen bestämt sig för att rädda mänskligheten genom att när tiden är inne sända Sonen till världen. Gud väljer ut Abraham och Sara att bli stamföräldrar till Guds utvalda folk Israel, ett folk som på olika sätt ska få visa Guds vilja på jorden och som ska vara det folk som Sonen framöver kommer att födas in i.

Efter en hungersnöd flyttar Israels folk till Egypten där de efter en tid blir Faraos slavar. Efter 400 års slaveri uppenbarar sig Gud för Mose under namnet ”Jag är den Jag är” (Herren) och befriar sitt folk från slaveriet i Egypten. Vid berget Sinai ger Herren Gud Lagen till sitt folk och ingår förbund med dem. Gud lovar att vara Israels Gud och Israel lovar att följa Lagen. Gud lovar att ge Israel det till Abraham utlovade landområdet och beskydda Israel från alla fiender och Israel lovar att hålla sig till sin Gud, annars kommer de att förlora mot sina fiender och bli utkastade från sitt landområde.

Israel intar landet under ledning av Josua och delar upp området mellan sina tolv stammar. Gud väljer ut Jerusalem som platsen där Israel ska bygga ett tempel för att tillbe Gud. Tanken är att Israel, Jerusalem och templet ska fungera som ett ljus för alla andra folk och riken i världen. När andra folk ser på Israel så bör de förstå att det bara finns en Gud och att han har sitt tempel i Jerusalem. När andra folk kommer till Jerusalem så får de möjlighet att lära sig mer om Israels Gud och hur också de kan få tillhöra Guds folk.

Under denna tid ger Gud Gamla Testamentet till sitt folk. Den första delen är Torah (även känt som Lagen eller de 5 Moseböckerna) där Guds regler, instruktioner och lagar finns. Den andra delen är Profeterna, där sättet att följa Lagen tillämpas i nya tider. Den tredje delen är Vishetslitteraturen, där Israels respons till Lagen finns i form av bl.a. sånger, dikter och ordspråk.

Åren går och Israel pendlar mellan avfall, omvändelse och befrielse. Så fort Israel har fred och rikedom i sitt eget land så avfaller de från Gud och börjar tillbe andra gudar. Som en konsekvens av detta får andra länder makt över Israel som då vänder tillbaka till Herren Gud och ber om hjälp. Gud väljer då ut en specifik person som han fyller med sin Ande och som med hjälp av Guds kraft befriar och återupprättar Israel.

Under alla dessa år så har Gud, trots Israels avfall, alltid bevarat en liten skara människor som trofast har hållit sig till Gud och inte övergett förbundet. Denna utvalda skara är ofta förföljd, får lida för sin tro och tvingas samlas i små grupper.

Till slut går Israel så långt bort ifrån Gud att de är nära att totalt bryta förbundet. Gud sänder sina profeter för att varna Israel, men Israel omvänder sig bara sporadiskt. Till slut har Israel gått så långt bort från Gud att 10 av Israels 12 stammar helt går förlorade och de två andra, Juda och Benjamin, sänds bort i fångenskap i Babylon. Efter 70 år låter Gud de två stammarna komma tillbaka till sitt landområde, men något har definitivt hänt i relationen mellan Gud och det kvarvarande Israel. Israel får bygga upp sitt tempel igen men efter det så är tystnaden total i väntan på Messias och ett nytt, bättre förbund.

Efter 400 års tystnad kommer Gud själv ner till jorden och föds i all enkelhet i ett stall i Bethlehem. Jesus växer upp i den föraktade staden Nazareth och vid omkring 30 års ålder påbörjar han sin offentliga verksamhet. Jesus går runt i Israel och predikar att Guds rike nu är här och demonstrerar detta genom att bota sjuka, driva ut demoner och upprätta alla sorters människor. Jesus får många efterföljare och uppmanar alla att omvända sig från sina synder och att döpa sig. Av sina lärjungar väljer Jesus ut tolv till att bli apostlar som får djupare undervisning än övriga. Jesus undervisar Israel att de lyder Lagen om de älskar Gud av hela sitt hjärta och älskar sin medmänniska som sig själv.

Efter tre år, där Jesus har utmanat Israels ledarskap genom att avslöja deras falska gudsfruktan, upprättat vanliga, enkla människor och på alla sätt demonstrerat hur Gud vill att människan ska leva, påbörjar Jesus sin vandring mot Jerusalem där han kommer att dö på korset. På vägen till Jerusalem utmanar han alla människor att bli lärjungar genom att omvända sig från sina synder, tro på Jesus och döpa sig i vatten. Alla som tror på Jesus blir en del av Guds rike och utlovas frälsning från döden och evigt liv i himlen tillsammans med Gud.

Människan är från början skapad till Guds avbild men förstörd p.g.a. synden. Gud själv blev människa och ju mer vi ser på Jesus och försöker bli som han så formas vi till att åter bli det vi är skapade till att vara; Guds avbild. Jesus, själv Gud, är av förklarliga skäl därmed Guds perfekta avbild. Men trots att Gud själv kom ner till jorden så fortsätter mänskligheten att göra uppror mot Gud. När Jesus kommer till Jerusalem så förråds han av en av sina egna apostlar och döms till döden av både Guds eget folk Israel, men även av det världsliga Romarriket. Trots att Jesus är oskyldig och aldrig har syndat så korsfästs han och dör en mycket plågsam död. När Jesus dör på korset offrar han sig för hela mänskligheten och tar på sig straffet för mänsklighetens synder. På så sätt försonas alla människor som väljer att tro på Jesus med Gud och blir befriade från sina synder. Människan kan åter få gemenskap med Gud. I paradiset var människan oskyldig men syndade och vände sig bort från Gud. I och med Jesu död på korset så stiftas ett nytt förbund mellan Gud och människa. Alla som vill kan vända sig till Gud och få sina synder förlåtna. Istället för att som tidigare ha tvingats lyda Lagens alla regler så ger Gud nu av sin egen Ande till alla som tror på Jesus. Då blir det möjligt att frivilligt älska Gud av hela sitt hjärta och sin medmänniska som sig själv.

Efter tre dagar i graven uppstår Jesus från döden och visar sig för sina lärjungar. Jesus ger sina lärjungar uppdraget att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Tidigare måste hela världen komma till Jerusalem för att höra om Gud. Nu skulle budskapet om frälsning utgå från Jerusalem och spridas ut över hela världen. För att klara detta ofantliga uppdrag ger Jesus sin helige Ande, Hjälparen, till alla lärjungar. Tidigare fick bara enstaka befriare eller profeter del av Guds kraft, nu får alla Jesus lärjungar Guds Ande.

Trots att Jesus lärjungar nu har fått förlåtelse för sina synder så brottas de ändå med synd och allehanda problem.  Guds rike har kommit, men ännu inte fullt ut. Trots att Jesus besegrade synden genom sin död på korset så finns fortfarande synd, sjukdomar och död kvar på jorden. Jesus berättar för sina lärjungar att han snart ska komma tillbaka och då kommer detta att helt försvinna. Fram till dess får lärjungarna leva kvar i en tillvaro som präglas av synd, men också av förlåtelse. Deras uppdrag är att vittna för alla människor att Guds rike har kommit till jorden och att alla kan få sina synder förlåtna genom att tro på Jesus.

På alla platser där lärjungarna sprider evangeliet, det glada budskapet om Jesus, samlas de troende till en församling för att fira gudstjänst tillsammans.   Än idag döper sig alla som tror på Jesus och blir på så sätt medlemmar i församlingen. Än idag minns vi att Jesus dog för oss på korset genom att fira nattvard tillsammans. Brödet symboliserar att alla vi som tror på Jesus hör ihop och är en del av samma gemenskap. Vinet symboliserar Jesu blod när han dog för våra synder. Än idag är församlingen kallad att gå ut i hela världen och berätta om Jesus och bjuda in alla att tro på Jesus och bli hans lärjungar.

Vill du också bli en lärjunge till Jesus? Vill du också få dina synder förlåtna? Vill du också bli en del av en församling? Hör gärna av dig så hjälper jag dig: Kontakt.

1. Skapad till Guds avbild

Gud skapade ursprungligen människan som sin “avbild”. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro i Paradiset. Men när människan frestades av Djävulen att synda och föll för frestelsen, så kom synden in i världen och blev en tragisk del av mänskligheten, med död, sjukdom och mer synd som följd. Synden förstör den vackra avbild som Gud skapade, och för att vi ska kunna upprätta relationen med Gud igen så behöver Gud ta bort synden.

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1Mos 1:27)

2. Synd

SinAtt vara kristen innebär att “tillhöra Kristus” och kristen blir man genom att bli “frälst av Jesus”. Frälst är ett ganska märkligt och gammalt ord som ursprungligen kommer från ordet “frihalsad”, som betyder att en person som var belagd med boja runt halsen fick den borttagen. Den som blev frihalsad, frälst, blev alltså befriad från sina bojor och därmed räddad från sitt tidigare liv som slav. Ett mer modernt ord för frälst skulle alltså kunna vara “befriad” eller “räddad”. Enligt den kristna tron så är alla människor, ända sedan Adam och Evas första synd, “slavar under synden”. Synd betyder ursprungligen “att missa målet”, att bryta mot Guds bud, att med andra ord “göra fel”. Jag tror att de allra flesta människor kan konstatera att alla vi människor då och då gör fel, antingen mot Gud, mot oss själva, eller mot våra medmänniskor. När Adam och Eva syndade så bröts deras relation med Gud, de blev utkastade från Paradiset, och än idag är vår relation med Gud bruten. På grund av att alla vi människor är syndare så är vår relation med Gud bruten och vi är alla i behov av “frälsning”.

“Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

“Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”” (Apg 17:31)

3. Korset

CrossDet var givetvis aldrig Guds tanke att denna relation mellan Gud och människa skulle vara bruten, men eftersom vi människor inte kan befria oss själva från synden, så sände Gud sin Son för att rädda oss. Gud blev som oss för att vi skulle kunna bli som han. När Jesus dog på korset, så offrade han sig för vår skull och tog straffet för våra synder på sig själv. När Jesus uppstod så gav han alla människor möjligheten att ta del av försoningen mellan Gud och människa. Alla som tror på Jesus blir i och med Jesu död på korset förlåtna och befriade från synden och återförda till en relation med Gud igen.

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” (Joh 3:16–17)

4. Omvändelse

RepentanceOm man vill bli kristen, så handlar det i grund och botten om att be om förlåtelse för alla de synder man har gjort, omvända sig från dessa, tro på Jesus och bekänna att Jesus är Herre. Omvändelse innebär att “vända om”, att inse att man är en syndare, ångra, bekänna och be om förlåtelse för sina synder, sluta med sina synder och istället gå i en annan riktning. Att omvända sig handlar alltså om att man vänder sig bort från sitt tidigare liv som syndare och istället vänder sig mot Gud och ber om förlåtelse och frälsning.

“Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” (Ords 28:13)

5. Frälsning

En enkel frälsningsbön skulle kunna vara så här: “Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare. Förlåt mig för mina synder och lär mig att följa dig.”

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

6. Förlåten

Har man bekänt att man är en syndare, bett Gud om förlåtelse och bekänt att Jesus är Herre, då är man kristen. Då har Jesus frälst dig från dina synder och du har blivit förlåten.

“I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:14)

7. Dop

BaptismEfter att man har blivit frälst så vill Jesus att man ska döpa sig. Detta gör man för att visa sig själv, omvärlden och Gud att man menar allvar med sin tro och att man nu tar steget in i den kristna gemenskapen. Ordet “dop” kommer från det grekiska ordet “baptizo”, som betyder att “doppa” eller “nedsänka” och är ett ord som användes om att sänka skepp. På samma sätt som Jesus dog med våra synder och sen uppstod igen, så begraver vi vårt gamla syndiga liv i dopvattnet och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus.

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:26–28)

8. Helgelse

SanctificationVi människor är skapade till Guds avbild, men i och med att synden kom in i bilden så mer eller mindre ”förstördes” denna vackra Guds avbild. Men när Jesus Kristus, Guds Son, kom till jorden och föddes som en av oss, en människa, så gavs möjligheten för oss människor att se och lära av Gud själv hur vi människor är tänkta att vara. I och med att Jesus är Gud så är han också Guds perfekta bild och med den helige Andes hjälp så kan vi formas och helgas så att vi blir mer och mer lika Jesus. Detta gör man genom att läsa i Bibeln och försöka lära sig av det Jesus säger samtidigt som man ber Guds Ande om hjälp att förvandlas från syndare till helgon. Denna process är åtminstone livslång och fungerar bäst i en kristen gemenskap där man på olika sätt kan hjälpa varandra.

“Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.” (Rom 8:29)

9. Församling

ChurchAlla som tror på Jesus tillhör Kristus och blir ett Guds barn. Gud vill samla alla sina barn i en gemenskap med Jesus i centrum och det är därför det på de allra flesta orter idag finns “församlingar”. En församling är en samling med människor som tror på Jesus och samlas för att på olika sätt uttrycka sin tro genom gudstjänster, bön, lovsång, social hjälp till behövande, biblisk undervisning, osv. Det kristna livet handlar ju inte enbart om att bli förlåten från sina synder utan även om att nu leva ett nytt liv tillsammans med andra kristna och utöva sin tro i ord och handling. Det är både lättare och roligare att leva det kristna livet tillsammans med andra troende, än att göra det ensam, så om du har blivit kristen, kontakta gärna en församling på orten där du bor.

“Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” (1Pet 2:9–10)

10. Uppfylld av den helige Ande

När Gud har frälst dig så förlåter han dig inte bara dina synder, utan han ger dig också kraft till att leva det nya kristna livet. Det är Guds Ande som förvandlar dig till Jesu likhet, dvs. Guds avbild. Genom att läsa din Bibel och be till Gud om att få bli uppfylld av Anden så kommer Gud att förvandla dig från att vara värdslig till att bli andlig, från att vara världslik till att vara Kristlik.

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.” (Ef 5:18–19)

Några ytterligare Bibelord om detta med att bli kristen:

Bible“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Johannes 3:16)

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Romarbrevet 10:9–10)

“Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” (Johannes 1:12)

“Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Markus 16:16)

“Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

“Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade” (Apostlagärningarna 3:19)

“Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom.” (Jesaja 53:4–6)

Kontakt

Är du intresserad av att bli kristen eller vill du komma i kontakt med andra kristna? Mitt namn är Christian Mölk och jag är pastor i Sverige. Om du skickar ett mail till christianmolk@gmail.com kommer jag att försöka svara på dina frågor och hjälpa dig så gott jag kan.

 9Efter sin uppståndelse på första veckodagens morgon visade sig Jesus först för Maria från Magdala, som han hade drivit ut sju onda andar ur. 10Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. 11Men när de hörde att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 12Sedan visade han sig i en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. 13De gick också och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. 14Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. 15Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.” 19Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

 • Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.
  • Det var svårt för lärjungarna att tro att Jesus var uppstånden om de inte fick se det själva. Men på det sättet så lärde de sig hur det är för alla andra som inte har sett Jesus med sina egna ögon.
 • Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
  • Jesus ger här en befallning som församlingen måste lyda. Att predika evangelium är inte en fritidsaktivitet utan ett uppdrag som församlingens hela liv och väsen bör engagera sig i.
  • Även om Jesus sa ”hela världen” så dröjde det länge innan lärjungarna började röra sig utanför de egna judiska kretsarna.
  • Ett exempel på när Petrus predikar evangelium för judar: Apg 2:14–41.
  • Ett exempel på när Paulus predikar evangelium för greker: Apg 17:22-34.
 • Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.
  • ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9-10).
  • Den som får höra evangelium och tror på Jesus bör döpa sig som ett tecken på att man omvänder sig och är lydig Jesus befallningar.
  • Om man av någon anledning har missat att döpa sig kan man vara lugn eftersom Jesus här visar att det är bristen på tro, inte bristen på dop, som gör att man blir fördömd. Den som med andra ord är döpt men som inte tror riskerar att bli fördömd.
 • Tecken skall följa dem som tror detta.
  • Alla dessa tecken som Jesus räknar upp kommer att följa dem som tror. I Apostlagärningarna finner vi exempel på alla dessa:
   • Paulus driver ut en spådomsande ur en slavflicka (Apg 16:16-18).
   • Lärjungarna börjar alla tala i tungor när de uppfylls av den helige Ande (Apg 2:4).
   • Paulus blir biten av en huggorm utan att bli skadad (Apg 28:3-6).
   • Paulus la sina händer på en sjuk som blev helad (Apg 28:7-9).
  • I den sista versen i detta kapitel så ser vi att dessa tecken ska följa ”ordet” där det predikas. Kristna blir alltså inte alltid räddade när de exempelvis blir bitna av huggormar men kan förvänta sig liknande ting när de predikar evangelium.
 • Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.
  • Hade Jesus inte lämnat lärjungarna hade det funnits en risk att de inte tog sitt uppdrag på allvar utan istället förlitade sig på att Jesus skulle göra det.
   • När Jesus gick omkring på jorden så agerade han förebild för alla lärjungar. Med den helige Andes kraft så kan även vi göra storverk (John 14:12).
  • När Jesus sätter sig på Guds högra sida så uppfylls Psalm 110:1.
  • Stefanus fick se Jesus sitta på Guds högra sida strax före han dog martyrdöden (Apg 7:56).
 • Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
  • Även om Markus evangelium slutar med dessa ord så fortsätter evangelium ända in i våra dagar. Evangelium predikas över hela världen och under och tecken är fortfarande en viktig del i det kristna budskapet.
  • Dessa ord lär oss att vi inte ska sitta och vänta på tecken innan vi går ut och predikar utan vi ska börja predika evangelium och sen förvänta oss att tecken följer.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.