Pastor Christian Mölk | Apg1
Currently viewing the tag: "Apg1"

1 Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2 och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till ’den vägen’, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. 3 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4 Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. 5 Han frågade: ”Vem är du, Herre?” Rösten svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer. 6 Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra.” 7 Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. 8 Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. 9 Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. 10 I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: ”Ananias!” Han svarade: ”Här är jag, Herre.” 11 Herren sade till honom: ”Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se, han ber. 12 Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen.” 13 Då svarade Ananias: ”Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. 14 Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.” 15 Men Herren sade till honom: ”Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. 16 Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull.” 17 Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: ”Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande.” 18 Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt. 19a Sedan åt han och fick nya krafter.

 1. 1 Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2 och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till ’den vägen’, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem.
  1. Paulus, som tidigare förföljt kristna i Jerusalem, beger sig nu till staden Damaskus för att förfölja kristna även där. Paulus är uppbackad av den religiösa judiska eliten i Jerusalem.
   1. Den extrema religiösa iver som Paulus upplever, kan vara oerhört farlig. Den som tror sig göra Guds vilja kan vara beredd att utföra precis vad som helst. Det är inget fel på att vara religiöst ivrig, men man måste tänka på vilken frukt ens iver får. I detta fall leder Paulus iver till mord, förföljelse och våld. En mer rättriktad religiös iver skulle leda till evangelisation, hjälpa fattiga, bygga sjukhus, leda folk till frälsning, etc.
  2. De första kristna kallade inte sin tro för ”kristendomen” utan för ”Vägen” (Apg 16:17, 18:25-26, 19:9, 19:23, 22:4, 24:14, 24:22, 2 Pet 2:2). Jesus kallade också sig själv för ”Vägen” (Joh 14:6) vilket visar på den tydliga samhörighet som finns mellan Jesus och hans lärjungar.
   1. Det grekiska ordet för ”väg” är ”hodos” och har sin motsvarighet i det hebreiska uttrycket ”halakha”. Båda dessa ord kan också innebära ”vandring”, ”uppförande” eller ”sätt att leva”.
    1. Gud vill inte att människan ska gå ”sin egen väg” utan ”Guds väg” genom att lyda Guds befallningar. Att gå Guds väg innebär i Gamla testamentet att Israels folk skulle leva i förbundet med Gud och lyda den lag som Gud gav Israel via Mose. Att gå Guds väg innebär i Nya testamentet att alla människor ska lyda Guds befallningar genom att tro på Jesus. Israel lyder Guds befallningar till Mose genom att lyssna på Jesus undervisning eftersom Jesus är den som förkunnar Mose lag rätt.
    2. Den som går på ”fel väg” är den som förvränger ”Herrens raka vägar” och riskerar då att slås i blindo (Apg 13:10-11). Den som vill gå på Guds raka väg bör istället ”bana väg för Herren” och göra ”stigarna raka för honom” (Luk 3:4).
 1. 3 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. 4 Och han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”. 5 Han frågade: ”Vem är du, Herre?” Rösten svarade: ”Jag är Jesus, den som du förföljer. 6 Men stå upp och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra.”
  1. Vägen mellan Jerusalem och Damaskus är cirka 24 mil och tar ungefär fyra till sex dagar. Mitt på dagen, när solen skiner som starkast, upplever Paulus ett ännu starkare ljussken från himlen (Apg 26:13).
  2. Paulus faller till marken, ett beteende som är fullt rimligt när man kommer i närheten av Gud. En människa som möter Guds helighet kan reagera på olika sätt; man kan bli skräckslagen, ödmjukad, paff, etc.
   1. Själv har jag vid ett tillfälle varit med om något liknande. Jag gick på Bjärka-Säbys bibelskola och skulle eventuellt bli ungdomspastor i Filadelfia Bankeryd. Jag hade precis släckt lampan och gått och lagt mig, och fick plötsligt till min stora förvåning se Jesus stå vid sidan av sängen! Jag kunde inte se några exakta detaljer, det var som en mix mellan en ”riktig” syn och en andlig syn. Jag såg inte några detaljer i Jesus utseende, men han utstrålade ett vitt sken, och jag kunde tydligt förstå att det var just Jesus som stod vid min sida, eftersom han sa till mig: ”Det är min församling”. Dessa ord fick mig att omedelbart tänka på Jesu ord till Petrus i Matteus 16:18: “Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den”. I och med dessa ord förstod jag att Jesus hade kontroll över situationen. Om Jesus vill att jag ska bli ungdomspastor i Bankeryd så kommer jag att bli det eftersom församlingen tillhör Jesus och inte Bankeryds äldstekår. I och med dessa ord förstod jag att jag kommer att bli ungdomspastor i Bankeryd eftersom Jesus ville det. Jag kunde tryggt slappna av och lita på Guds omsorg. Numera ser jag denna upplevelse som min personliga kallelse till att bli pastor.
   2. Ett av kriterierna för att vara en ”apostel”, är enligt Apg 1:21-22 att man personligen har mött den uppståndne Jesus. Detta möte med Jesus som Paulus har på vägen till Damaskus använder Paulus sedermera som ett argument för att han är en apostel (1 Kor 9:1–2).
  3. När Gud upprepar en persons namn så signalerar det att budskapet är av största vikt! De övriga personer i Bibeln som har fått sådana tilltal är endast Abraham (1 Mos 22:11), Jakob (1 Mos 46:2), Mose (2 Mos 3:4), Samuel (1 Sam 3:10), Marta (Luk 10:41) och Simon Petrus (Luk 22:31).
  4. Jesus fråga till Paulus: ”Varför förföljer du mig?” visar på den tydliga identifikation som Jesus gör med sin förföljda församling. Jesus tar det personligt när någon förföljer kristna, eftersom alla troende är lemmar i Kristi kropp (1 Kor 12) och Jesus fortsätter sitt arbete på jorden via sin församling (Luk 1:1).
  5. En av de viktigaste lärdomarna från Jesu kallelse av Paulus, är att Jesus kan använda och omvända vem han vill. Ingen människa är för långt bort från Herren att de inte kan vända om och börja tjäna honom. Därför ska man aldrig ge upp om någon och alltid vittna om Jesus till allt och alla.
 1. 7 Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen.
  1. Ett möte med Gud är alltid personligt. Även om det är många människor runtomkring så är vår upplevelse av Herren alltid individuell. Personligen har jag i gudstjänster starkt upplevt Guds närvaro, samtidigt som folk runtomkring mig gäspat och uttråkade velat gå därifrån. Har även upplevt det motsatta, att folk runtomkring mig starkt upplevt Guds närvaro samtidigt som jag inte känner någonting. Upplevelsen av Gud är alltid personlig och individuell.
 1. 8 Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. 9 Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack.
  1. Paulus trodde att han hade ljus över situationen när han förföljde de kristna, men nu visar Jesus honom att han egentligen var blind över sanningen.
  2. Paulus var så tagen, paff och ödmjukad över mötet med Jesus att han inte kan göra något annat än att sitta still i blindo i tre dagar utan att varken äta eller dricka. Hela Paulus värld rasar samman och han blir tvungen till att totalt omvärdera sitt liv, sin tro och sina handlingar.
  3. På samma sätt som Jesus var död i graven i tre dagar, så dör den gamla Paulus i tre dagar, för att sen tillsammans med Jesus uppstå till ett nytt liv.
 1. 10 I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: ”Ananias!” Han svarade: ”Här är jag, Herre.” 11 Herren sade till honom: ”Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se, han ber. 12 Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen.”
  1. Ananias beskrivs i Apg 22:12 som en ”from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om”. Han verkar ha varit en vanlig enkel kristen som bodde i Damaskus. Detta visar oss att Gud inte bara har uppgifter åt apostlar, profeter, pastorer och evangelister, utan att Gud vill använda alla som är villiga att tjäna honom.
  2. För att Paulus skulle lyssna behövde Jesus konfrontera honom kraftigt, slå honom till marken och tala till honom övertydligt. Men för att Ananias ska lyssna på Herren så behövde Jesus tala på ett enkelt sätt genom en syn.
   1. Jämför exempelvis hur Gud talar till den babyloniske kungen Belsassar genom en hand som skriver en skrift på väggen (Dan 5), och hur Gud talar till profeten Elia genom en stilla susning (1 Kung 19). För den som lever i synd långt borta från Herren behöver Gud tala övertydligt, men för den som lever nära Gud och är lyhörd, så räcker det med att Gud viskar sina ord i stillhet.
  3. Det är ingen slump att Paulus blir frälst och en del av ”Vägen” just på den ”Raka gatan”. Tidigare har han förvrängt ”Herrens raka vägar” och slagits i blindo (se parallell i Apg 13:10-11). Den som vill gå på Guds raka väg bör ”bana väg för Herren” och göra ”stigarna raka för honom” (Luk 3:4).
 1. 13 Då svarade Ananias: ”Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. 14 Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.”
  1. Rent mänskligt är det fullt förståeligt att Ananias tvekar inför att gå till Paulus, han har hört talas om honom och förmodligen börjat förbereda sig på den förföljelse som snart skulle börja i Damaskus.
  2. När man upplever en kallelse eller en uppgift från Gud är det väldigt viktigt att pröva den. Det finns en möjlighet att man har hört fel eller missförstått. Det är alltså inte fel att ställa följdfrågor till Gud och öppna sitt hjärta för eventuell oro. Är det en stor, viktig eller till och med farlig uppgift är det bra att vänta tills man får en bekräftelse på att man har hört Guds röst rätt.
 1. 15 Men Herren sade till honom: ”Gå! Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. 16 Och jag skall själv visa honom, hur mycket han måste lida för mitt namns skull.”
  1. Gud upprepar uppgiften som han ger till Ananias. Ibland är det bra att man får sin kallelse bekräftad.
  2. Gud visste hur han ville använda Paulus redan innan Paulus hade blivit frälst. Gud såg något i Paulus som han kunde använda samtidigt som Paulus förföljde de kristna. Detta visar oss att vi aldrig ska ge upp hoppet om någon människa. Även den värsta sortens kriminell kan få ett personligt möte med Jesus och börja ett nytt liv tillsammans med Herren.
  3. Det Ananias såg när han mötte Paulus var vid detta tillfälle en bruten och blind man, men det Gud såg i Paulus var ett uppdrag att nå hedningar, kungar och Israel med evangelium.
  4. Med en stor kallelse följer också stora påfrestningar och utmaningar. Paulus skulle komma att bli en av de mest betydelsefulla kristna genom världshistorien, men han skulle också få lida mer än de flesta. På så sätt så följer han i Jesu fotspår eftersom även Jesus fick lida väldigt mycket. Men den som får lida för Kristus kommer också att få bli salig och förhärligad tillsammans med Kristus (Matt 5:11 & Rom. 8:17).
 1. 17 Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade: ”Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du skall kunna se igen och uppfyllas av den helige Ande.” 18 Genast var det som om fjäll föll från hans ögon, och han fick sin syn igen och blev döpt. 19a Sedan åt han och fick nya krafter.
  1. Det krävdes stort mod av Ananias att aktivt söka upp sin förföljare och be för honom. Eftersom Paulus inte kunde se så säger Ananias ”broder” och lägger sina händer på honom för att visa att han kommer som en vän och inte som en fiende.
  2. Fram tills detta tillfälle har Paulus varit blind, nerbruten, förtvivlad och tvingats omvärdera hela sitt liv. Men från och med nu börjar Paulus nya liv.
   1. För en del människor krävs det att man kommer längst ner på botten av sitt liv innan man är redo att ta emot Jesus som sin frälsare. När en människa är så långt nere i den tragiska dyn, då är det viktigt att man möter en vän som Ananias, som inte skräms bort utan istället söker upp.
   2. Paulus nya liv började med en broders förbön, uppfyllelse av den helige Ande, ett mirakel och dop. Det vittnar om vad resten av hans liv skulle handla om.

26En Herrens ängel talade till Filippus: ”Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.” 27Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe 28och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. 29Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.” 30Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” 31Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?” Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. 32Skriftstället som han läste var detta: Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. 33Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden. 34Hovmannen sade till Filippus: ”Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?” 35Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. 36När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” 38Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. 39När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. 40Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer, tills han nådde Cesarea.

 • 26En Herrens ängel talade till Filippus: ”Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.”
  • Filippus var en av de sju diakonerna som utvaldes i Apg 6:1-7.
  • Det kan tyckas konstigt att en Herrens ängel ber Filippus lämna en mycket framgångsrik och fruktbärande missionsverksamhet (Apg 8:4–13) för att gå ut i en öde öken.
   • Gud ser alltid längre än oss och har alltid en långsiktig plan. Det gäller för oss att lita på att Gud vet vad han gör när han befaller oss att göra sådant som rent mänskligt sett kan verka oförståndigt.
    • Rent mänskligt sett borde Filippus ha stannat i Samarien och tagit hand om sin framgångsrika missionsverksamhet, men Gud hade andra planer.
    • På samma sätt behöver vi kristna idag lära oss att följa Guds vilja när han kallar oss in i någonting nytt. Kanske ber han oss lämna ett fruktbärande arbete för att gå in i en öken där det inte ser ut att kunna växa någonting. Kanske verkar det mänskligt sett oförståndigt, men om vi är säkra på att det är Gud som talar så bör vi också lyda, för Gud vet vad han gör.
   • Ibland komplicerar vi det kristna livet så mycket att vi slutar göra det som Gud säger åt oss att göra.
  • Gud har frälst stora folkmassor i tusental tidigare i Apostlagärningarna (Apg 2:41, Apg 4:4), men nu dirigerar han Filippus för att frälsa en enskild individ.
   • Det är få platser man kan känna sig så ensam som i en stor församling. Men i den här texten ser vi att Gud bryr sig väldigt mycket om dig som individ. Även om Gud också arbetar med stora sammanhang så arbetar han minst lika mycket med individer.
   • Om du var pastor i en stor församling och Gud plötsligt kallade dig till att flytta till ett land långt borta för att lärjungaträna enbart en enda person, skulle du flytta då?
 • 27Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe 28och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja.
  • Dåtida ”Etiopien” är inte riktigt samma sak som dagens Etiopien, utan var ett land även känt som ”Nubien” och låg mellan södra Egypten och Khartoum i Sudan.
  • ”Kandace” var en titel på den etiopiska drottningen ungefär som ”farao” var en titel på den egyptiske kungen.
  • Den etiopiske hovmannen var förmodligen ett mellanting mellan en ”främling som fruktade Gud” och en ”judisk proselyt”. Han hade besökt Jerusalem och satt nu i sin vagn på väg hem och läste Bibeln.
   • Det var när hovmannen läste Guds ord som vägen till Gud öppnades för honom.
  • Den etiopiske hovmannen var en framgångsrik man med stort ansvar över den etiopiska drottningens skattkammare.
   • Även om hovmannen var värdsligt sett framgångsrik så sökte han ändå svaren på livets frågor. Pengar och framgång kan aldrig fylla det behov av Gud som alla människor behöver.
  • Den etiopiske hovmannen var en eunuck, dvs. kastrerad. Det var inte helt ovanligt att kungar på Bibelns tid föredrog tjänare som var eunucker eftersom de var mer lojala mot kungen eftersom de inte hade någon familj. Dock användes ibland titeln eunuck även på hovtjänare som inte var kastrerade.
   • På samma sätt kan det i vissa fall vara lättare att tjäna Gud om man är ogift, eftersom man då kan lägga all sin tid och energi osplittrat på att tjäna Gud (1 Kor 7:25–40).
   • Egentligen var det förbjudet för eunucker att komma in i ”Herrens församling” (5 Mos 23:1), men enligt Jesaja kommer eunucker i den messianska tiden få ta del av stora välsignelser (Jes 56:3-5).
 • 29Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.”
  • I vers 26 var det en ängel som talade till Filippus och nu är det Guds Ande i vers 29. Gud kan tala till oss troende på många olika sätt:
   • Gud talar genom Bibeln (2 Tim 3:16).
   • Gud talar genom Kristus (Heb 1:1-2).
   • Gud talar genom naturen och skapelsen (Rom 1:20).
   • Gud talar genom andra troende (1 Kor 14:29).
   • Gud talar genom sin Ande (Joh 14:26).
   • Gud talar genom änglar (Luk 1:26).
   • Gud talar i drömmar (1 Kung 3:5).
  • Återigen är Filippus väldigt lyhörd och lydig. Han lyssnar på Guds Ande och gör precis som han säger.
   • Att lyssna på Guds Ande är inte alltid så enkelt och kräver ett visst mått av träning. Det största hindret för att höra Guds Ande är att man inte lyssnar. Men när man väl har börjat lyssna kan det vara svårt att skilja på vad som är egna tankar och vad som är Guds röst. För detta krävs träning, övning och hjälp av kristna som har kommit längre än dig på detta område. Den bästa platsen att lära sig lyssna på Guds Ande är mitt i församlingen, i exempelvis en liten bönegrupp. Då har man nämligen möjlighet att tillsammans avgöra om det budskap man hör från Gud stämmer överens med Bibeln och om det är riktat till någon speciell person eller är ett budskap från Gud till dig själv.
 • 30Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” 31Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?” Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.
  • På Bibelns tid var det vanligt med högläsning och när Filippus hör att hovmannen läser från profeten Jesaja förstår han att Gud har sänt honom just för detta specifika möte.
   • Ibland kan vi i vår iver predika och vittna för alla möjliga människor som kommer i vår väg utan att se något resultat. Men när Gud har förberett och öppnat upp en möjlighet för oss att vittna så räcker det med ett enda litet samtal så är den personen beredd att ge sitt liv till Jesus.
    • För den som brinner för evangelisation är det viktigt att inte bara evangelisera utan även be Gud om öppna dörrar till människor som Gud har förberett.
   • Även om det så klart var bra att hovmannen läste Bibeln så gav det inte så mycket eftersom han inte förstod innebörden av texten. Bibeln är inte alltid så lätt att förstå och ibland räcker det inte med att bara uppmana folk att läsa Bibeln, man behöver också finnas till hands för att hjälpa till att förklara vad texterna betyder.
    • På liknande sätt kan det ibland vara svårt att förstå en predikan. Även om man försöker lyssna så har man svårt att förstå eftersom ordvalen och sättet att predika är främmande och svårt att förstå. Som predikant är det viktigt att tala så att de lyssnare man har förstår vad man säger, annars är det meningslöst att predika.
    • Man ska inte som kristen vara rädd för att be om hjälp att förstå Bibeln. Ingen har en fullständig förståelse över alla texter i hela Bibeln, utan det är tillsammans och med hjälp av varandra som vi kan förstå Bibeln på bästa sätt.
 • 32Skriftstället som han läste var detta: Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. 33Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden.
  • Gud hade inte bara väglett Filippus till den etiopiske hovmannen, han hade också väglett hovmannen till att läsa Jesaja 53, där det står om Messias som offrar sig för våra synder.
   • Det är nästan svårt att hitta en mer klockren text från Gamla testamentet att utgå ifrån om man vill samtala om Jesus och korset!
 • 34Hovmannen sade till Filippus: ”Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?”
  • Hovmannen hade säkerligen, precis som tolvårige Jesus (Luk 2:46), samtalat med lärarna vid templet i Jerusalem och frågat även dem vem den här texten handlade om egentligen. De laglärda hade tre olika tolkningar på den här texten:
   • Den lidande tjänaren var nationen Israel.
   • Den lidande tjänaren var Jesaja själv.
   • Den lidande tjänaren var Messias.
 • 35Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom.
  • Ett gammalt välkänt uttryck är Kristus är Skriftens stjärna och kärna, dvs. hela Bibeln handlar om och pekar mot Jesus Kristus (Luk 24:27). Filippus utgick från Jesaja 53:7-8, den text som hovmannen läste, och förklarade sen mer om vem Jesus är.
 • 36När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” 38Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.
  • Hovmannen var före mötet med Filippus intresserad av Gud och ville förstå mer, men det är först efter att han får höra om Jesus som han är redo att bli döpt.
   • Det spelar ingen roll hur många religiösa traditoner man kan eller hur mycket man läser Bibeln eller hur duktig och framgångsrik man är, det enda som spelar roll för att bli frälst är att få höra om Jesus och ge sitt liv till honom.
  • Vi vet inte så mycket om vad Filippus berättade för hovmannen men onekligen bör han ha berättat om dopet och dess betydelse för den kristna tron.
  • Vers 37 saknas i de flesta av de äldre handskrifterna och har därför plockats bort ur Svenska Folkbibeln och Bibel 2000, men lyder så här fritt översatt från KJV: ”Och Filippus sade, om du tror med hela ditt hjärta så kan du. Och han svarade och sade, jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.”
   • Även om vers 37 inte hör till originalversionen av Apostlagärningarna utan är ett senare tillägg, så är budskapet i versen viktig, dvs. att för att bli döpt så är det viktigt att verkligen tro på Jesus av hela sitt hjärta och bekänna sin tro (Joh 9:35–38, Matt 14:33).
   • Det är skillnad på att tro på Jesus med sin hjärna eller med sitt hjärta. Även Djävulen vet vem Jesus är, men han tror inte på Jesus med sitt hjärta (Matt 4:1–11, Jak 2:19, Matt 22:34-37).
 • 39När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. 40Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer, tills han nådde Cesarea.
  • Filippus och hovmannen ”steg ner” i vattnet och ”steg upp” ur vattnet. Så långt det är möjligt är det viktigt att hela kroppen sänks ner i vattnet när man döps eftersom det symboliskt visar på den totala överlåtelsen till Jesus.
   • Dopet liknas ibland vid en begravning, dvs. att man begraver sitt gamla liv och uppstår tillsammans med Jesus till ett nytt liv. Då är det viktigt att man inte lämnar kvar en lite bit av det gamla livet utan överlämnar sig själv helt åt Gud (Kol 2:12–13).
   • En av de tidigaste kristna skrifterna, Didaché, skriver så här om dopet (kapitel 7):
    • ”Beträffande dopet, döp på detta sätt: Efter att först ha reciterat alla dessa ting, döp i Faderns och Sonens och den Heliga andens namn i rinnande vatten. Men om du inte har något rinnande vatten, döp då i annat vatten, och om du inte kan döpa i kallt vatten, gör det i varmt. Och om du inte har någotdera, häll då vatten på huvudet tre gånger, i Faderns och Sonens och den Heliga andens namn.”
     • Med ”rinnande vatten” menas troligtvis en flod eller liknande. Om möjligheten till att döpa i en flod saknas, t.ex. pga. att man råkar befinnas sig exempelvis i en öken eller i fängelse, då kan man döpa genom att hälla vatten på huvudet. Poängen är alltså att man så långt det är möjligt ska döpa genom nedsänkning men om det inte är möjligt får man lösa det på andra sätt. Det viktiga är att man blir döpt, inte exakt hur det går till.
    • Den helige Ande ”ryckte bort” Filippus, dvs. förflyttade honom plötsligt på ett övernaturligt sätt till en annan plats.
     • Även om detta låter väldigt främmande för en vanlig kristen, så förekom det faktiskt ibland i Bibeln.
      • Lärjungarnas båt var plötsligt framme dit de var på väg (Joh 6:21).
      • Jesus stod plötsligt mitt ibland lärjungarna trots att de hade låst dörren (Joh 20:19).
      • Alla troende som lever när Jesus kommer tillbaka kommer att ”ryckas upp bland moln” (1 Thess 4:16–17).

Copyright 2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. 17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” 

 • 11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad.
  • Folket var ”utom sig av häpnad” över att ha bevittnat ett mirakel, men Petrus hade lärt sig av Jesus att ett mirakel i sig självt inte leder någon till frälsning (Luk 16:19-31), så Petrus gör sig redo för att ta tillfället i akt och predika evangeliet för de nytillkomna åhörarna.
 • 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?
  • Petrus är noga med att poängtera att detta mirakel inte är orsakat av varken apostlarnas egen kraft eller fromhet, utan av Gud.
   • Det finns alltid en risk att vi felaktigt tror att det är vissa predikanter eller pastorer som gör mirakler när det ju är Gud som utför dem. Även om Gud använder vissa personer extra mycket ibland, så ska vi alltid ge äran till Gud.
  • Petrus ifrågasätter varför folket är förvånade över detta mirakel; Jesus botade ju sjuka när han gick omkring på jorden, så varför skulle han inte fortsätta att göra det ifrån himlen?
   • Ofta har jag personligen önskat att man hade levt på Jesu tid och fått bevittna alla de mirakler som Jesus gjorde. Men faktum är att Jesus är lika verksam idag som då (Heb 13:8) och han har till och med lovat att vi ska få se ännu större mirakler än de Jesus gjorde (Joh 14:12).
 • 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom.
  • Att Petrus inleder sin predikan med att nämna ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud” visar att kristendomen inte är någon annan religion än den som Israel redan tillhörde.
  • Petrus inleder med att identifiera sig själv med övriga judar på plats, för att i nästa andetag anklaga dem för Jesu död.
   • Judarna fick inte utföra dödsstraff enligt sina romerska ockupanter så även om Pilatus ville frige Jesus så gick han ändock med på att avrätta honom, och därmed har judarna och hedningarna lika stor skuld i att Jesus dog.
   • Men om vi ska granska oss själva så är vi faktiskt allihopa lika skyldiga till Jesus död eftersom det var för våra synder som han dog.
 • 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven.
  • I Gamla testamentet används titeln ”den Helige” mer än 40 gånger om Herren Gud, och nu använder Petrus den om Herren Jesus, en tydlig indikation om vem Jesus är.
  • Den mördare som folket begärde att få frigiven var Barabbas (Mark 15:6-15).
   • ”Barabbas” betyder ”faderns son” och när folket tar emot Barabbas men förkastar Jesus så tar de emot den falske sonen och förnekar den riktige Sonen.
   • Kontrasten mellan Barabbas och Jesus är stor. Barabbas är en mördare, en person som tar liv. Jesus är livgivaren, en person som ger liv.
   • Barabbas fungerar som en symbolisk förebild för alla människor i och med att han blir frigiven när Jesus tar hans dödsdömda plats trots att han är skyldig till sina brott.
 • 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.
  • Självklart kan inte ”livets furste” förbli död någon längre tid, utan Gud uppväckte honom från de döda.
  • Apostlarna var ögonvittnen till uppståndelsen eftersom de mötte Jesus livs levande efter hans död. Men även vi idag är vittnen till Jesu uppståndelse när vi berättar för folk att vi har mött honom.
 • 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.
  • Petrus är återigen noga med att ge äran för miraklet till Gud. Miraklet skedde inte i Petrus namn, utan i Jesus namn.
   • Vi får aldrig göra vår kristna tro beroende av en pastor eller någon ledare, för om den personen avviker från tron så står vi plötsligt där ensamma. Vi behöver tro på Jesus och lita på Gud så som ett spädbarn som ligger i sin moders famn. Gud kommer aldrig att svika eller överge oss (5 Mos 31:6, Heb 13:5).
  • Att göra någonting i ”Jesu namn” innebär att det sker tack vare Jesu auktoritet, och inte vår egen auktoritet.
   • På samma sätt kan en ambassadör uttala sig i sitt lands namn eller representera sitt land. I sig själv är ambassadören obetydlig men när han agerar i sitt lands namn så är han lika mäktig som sitt land.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv.
   • Jesus namn (Josua, Yeshua eller Yehoshuah) är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho” och ”shua”.
    • ”Yeho” är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, dvs. Guds namn ”Jag är den Jag är” som vi på svenska ofta skriver ”HERREN” (2 Mos 3:15).
    • ”Shua” betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”.
    • Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss människor.
 • 17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida.
  • Även om Petrus anklagade folket å det grövsta när han förkunnade att de hade dödat Jesus, så kan han ändå kalla dem för ”bröder”. Petrus hatade inte sina fiender utan förlåter dem och berättar för dem hur de kan bli frälsta.
   • Petrus kan göra detta eftersom han själv tre gånger förnekade Jesus och övergav sin Herre, men blev förlåten och tagen tillbaka. Petrus vet av egen erfarenhet att Jesus förlåter.
    • På liknande sätt bör du dela med dig av dina erfarenheter med Gud till de som är beredda på att lyssna.
  • När Gud väl har bestämt sig för någonting, så går det inte att hindra hans plan från att förverkligas. Även om Guds plan möter på motstånd så använder Gud det till sin egen fördel.
 • 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.
  • Varje förälder lär sig snabbt att bara för att barnen säger ”förlåt” när de har gjort fel, så betyder inte det att de verkligen menar vad de säger. Att ångra sig och vända om innebär att helt byta riktning och gå en annan väg än den man tidigare gått på.
   • Om vägen folket tidigare vandrat på varit destruktiv och lett till Jesus död, så måste de nu vända om och gå i motsatt riktning och välkomna Jesus som Herre i deras liv.
  • Alla som ångrar sig och vänder om kommer också att få alla sina synders förlåtna och utplånade.
  • På Bibelns tid fanns inte sådant bläck som vi har idag, utan man använde ofta färg som man kunde torka bort med en blöt trasa. När Petrus säger att våra synder blir ”utplånade” kan man jämföra det med att man suddar ut texten från ett papper.
 • 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.
  • När Petrus predikade för folket så hade Jesus alldeles nyligen farit upp till himlen och satt sig på Guds högra sida. Men det kommer att komma en tid då Jesus återvänder till jorden för att till fullo upprätta Guds rike.
 • 22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas.
  • Profetian som Petrus hänvisar till återfinns i 5 Mosebok kapitel 18.
  • Det fanns en diskussion bland judarna om huruvida denne Profet som Mose profeterade om var samme person som Messias eller inte. Här visar Petrus att Profeten och Messias är samme person, dvs. Jesus Kristus.
 • 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.
  • Här ser vi att det djupast sett är Gud som vänder oss bort från våra onda gärningar. Att vi omvänder oss och slutar synda är egentligen inte någonting som vi klarar av i oss själva utan något som Gud gör i oss.
   • Men en fråga vi alla måste ställa oss är huruvida vi vill vända oss bort från våra synder.
  • Orsaken till att Jesus kom till jorden var för att ”välsigna” oss, inte för att fördöma oss. Om vi vill att Gud ska förvandla oss och vända oss bort ifrån synd så behöver vi ta emot Jesus och bekänna honom som vår Herre och Frälsare.

 

Copyright 2013-2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från 
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.