Pastor Christian Mölk | Påsk
Currently viewing the tag: "Påsk"

BibelsamtalNattvard, även känt som Herrens måltid, kvällsmat, kommunion, brödsbrytelse och eukaristi (tacksägelse), är en ceremoni som Jesus instiftade på skärtorsdagen i samband med den judiska påskmåltiden. Nattvarden är ursprungligen en ”kärleksmåltid” där troende samlas för att äta tillsammans och där brödet i måltiden symboliserar Kristi kropp och vinet symboliserar Jesu blod. När vi alla äter varsin del av brödet förstår vi att alla vi kristna är en del av en gemenskap som hör ihop, och när vi dricker vinet förstår vi att det var tack vare Jesu död som vi fick evigt liv. Nattvarden är en symbolisk handling som visar att den som tror på Jesus är en del av det nya förbundet och kommer att delta i den stora messianska ”bröllopsmåltiden” i himmelen. Jesus uppmanade oss att fira nattvard ända tills han kommer tillbaka så att vi ständigt påminner oss om att vi är en gemenskap tack vare Jesu död.

Bibelord

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29 Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min Fars rike.”” (Matt 26:26–29)

42 De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. … 46 Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” (Apg 2:42, 46)

16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16–17)

20 Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid, 21 för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ene är hungrig, den andre berusad. 22 Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förödmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för det här kan jag inte berömma er. 23 Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, 24 tackade Gud, bröt det och sade: “Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.” 25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.” 26 Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. 27 Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. 28 Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. 29 Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. 30 Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. 31Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. 32 Men när vi döms fostras vi av Herren, för att inte bli fördömda tillsammans med världen. 33 Alltså, mina bröder: när ni samlas för att äta, så vänta på varandra.” (1 Kor 11:20–33)

53 Jesus svarade: “Jag säger er sanningen: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. 54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55 Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.” (Joh 6:53–56)

Samtalsfrågor

 1. Hur upplever du firandet av nattvard?
 2. Har du varit med om olika sätt att fira nattvard?
 3. Hur tycker du att nattvard bör firas?
 4. Vilka bör delta i nattvarden?
 5. Varför har nattvarden blivit en orsak till splittring kristna emellan?
 6. Är nattvarden enbart symbolisk?
 7. Hur undviker man att man ”äter och dricker en dom över sig”?
 8. Vad finns det för koppling mellan den judiska påskmåltiden och nattvarden?

Fler intressanta bibelord

Mark 14:22-24, Luk 22:17-20, 1 Kor 10:21-22, Joh 6:22–65, Jud 12, 2 Petrus 2:13, Upp 19:9, Jes 25:6, Matt 22:2-14

21Simon från Cyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet.
Honom tvingade de att bära Jesu kors.”
(Mark 15:21)

Simon CyreneDenne Simon kom från Cyrene, en stad i Nordafrika som hade en relativt stor judisk befolkning. Troligtvis var Simon en av alla diaspora-judar som var på besök i Jerusalem för att fira påsken med sina landsmän. Men aldrig hade nog Simon från Cyrene anat att han som av en märklig slump skulle föräras en av världshistoriens kanske viktigaste och hedersammaste uppgifter; att få hjälpa Jesus bära sitt kors på vägen till Golgata. Betydelsen av Jesu död på korset kan aldrig nog betonas, och att få vara den som hjälpte Jesus är en ära utan dess like!

Normalt sett brukade romarna låta den som skulle korsfästas bära sitt eget kors på vägen till avrättningen, men eftersom Jesus var så svårt gisslad så orkade han inte. Till saken hör också att Simon Petrus bara några timmar tidigare hade lovat att aldrig överge Jesus, men nu när Jesus behöver honom som mest, så är det en annan Simon som får hjälpa Jesus.

Det positiva vi kan lära från detta är ju att även om Jesu lärjungar överger Jesus, så har Gud fortfarande makt att genomföra sin plan även utan lärjungarna. Det negativa med detta är att vi riskerar missa allt det fantastiska som Gud har planerat för oss.

Bibeln avslöjar inte exakt när Jesus korsfästes, men det finns ett antal ledtrådar som kan hjälpa oss att ta reda på när Jesus dog.

1. Överstepräst Kajafas

Enligt evangelierna så var Kajafas överstepräst när Jesus korsfästes (Matt 26:3-4, John 11:49-53). Enligt andra källor vet vi att han var överstepräst mellan år 18-36 e.Kr. så någon gång mellan dessa år borde alltså Jesus ha korsfästs.

2. Landshövding Pontius Pilatus

Enligt evangelierna så var Pontius Pilatus landshövding när Jesus korsfästes (Matt 27:24-26, Mark 15:15, Luk 23:24, John 19:15-16). Enligt andra källor så var Pilatus landshövding i Judéen mellan åren 26-36 e.Kr.

3. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår

Enligt Lukasevangeliet så började Johannes Döparen sin verksamhet under kejsar Tiberius femtonde regeringsår (Luk 3:1-2) och detta var enligt forskare år 29 e.Kr. Eftersom Jesus började sin verksamhet efter Johannes så har vi nu alltså ringat in åren 29-36 e.Kr.

4. Korsfäst på en fredag

Enligt evangelierna så korsfästes Jesus på “tillredelsedagen” (Matt 27:62, Mark 15:42, Luk 23:54, John 19:42). Tillredelsedagen var en förberedelsedag dagen innan sabbat, som ju är på en lördag, vilket alltså betyder att Jesus korsfästes på en fredag.

5. En fredag under påsken

Enligt evangelierna så korsfästes Jesus i samband med påskfirandet (Matt 26:2, Mark 14:1, Luk 22:1, John 18:39). Här finns det vissa problem med att lista ut vilken dag detta var eftersom det fanns flera olika kalendrar att gå efter på Jesu tid. Enligt den vanliga judiska kalendern så fanns det mellan åren 29-36 e.Kr. bara två aktuella påskfredagar: 7 april år 30 och 3 april år 33.

6. Johannes tre påskhögtider

Enligt Johannesevangeliet så var det tre påskhögtider under tiden som Jesus gick omkring och predikade (John 2:13, 6:4, 11:55). Det betyder att Jesus höll på i cirka 3 år, och om punkt nummer 3 stämmer (att Jesus påbörjade sin verksamhet efter år 29) så betyder det rimligtvis att Jesus inte kan ha korsfästs år 30. Kvar återstår alltså bara år 33 e.Kr.

7. Vid nionde timmen

Enligt evangelierna så dog Jesus “vid nionde timmen” (Matt 27:45-50, Mark 15:34-37, Luk 23:44-46). Den nionde timmen är vad vi idag skulle kalla 15:00, eller klockan 3 på eftermiddagen.

Allt detta sammantaget leder oss till slutsatsen att Jesus dog på korset klockan 3 den 3 april år 33 e.Kr. 

Inspirerat och delvis översatt från Jimmy Akin.

Här kan du få lyssna  och läsa min påskpredikan i Sundsvall Pingst. Klicka på länken för att lyssna eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format: Markus 16:1-4, Johannes 20:1-10 & Markus 16:9-14 – 7 lärdomar från Påsken – 28:54.

(Markus 16:1-4) – Vem ska rulla bort stenen?

1När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. 3 De sade till varandra: ”Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?” 4 Men när de såg upp, fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor.

 • 3 De sade till varandra: ”Vem skall rulla bort stenen från gravöppningen åt oss?”
  • Tänk om kvinnorna som gick till graven hade ställt in sig på att det inte skulle gå att flytta på stenen, då hade de inte gått.
   • De visste inte hur de skulle flytta på stenen, men de gick ändå.
  • Tänk om de romerska vakterna bara hade skrattat åt kvinnorna och vägrat hjälpa till, ja då hade det kanske inte gått. Men då får man väl pausa och be och fundera hur vi ska göra härnäst.
   • Men vi får inte låta alla möjliga hinder hindra oss från att gå!
   • Vi ser hinder och vi är realistiska och inser att om ingen flyttar på stenen så kommer vi inte in i graven, men vi går ändå.
    • Man behöver inte lämna sitt förnuft bara för att man går i tro.
    • Man behöver inte vara dum, stoppa huvudet i sanden och låtsas som att man inte ser problemen framför sig.
    • Se problemen, men lita samtidigt på att vi har en Gud som är kapabel att göra under.
    • Förnuft och tro.
  • När jag tidigare jobbade som ungdomspastor i Bankeryd så brukade min mamma säga åt mig att jag borde läsa på någon högskola. Hon tyckte jag hade ett läshuvud som jag inte borde slösa bort.
   • Själv brukade jag alltid svara att jag inte är någon akademiker. Jag gillar inte när man krånglar till det för mycket.
   • Dessutom, eftersom jag skolkade så mycket i gymnasiet så har jag inte gymnasieexamen och är därmed inte högskolebehörig.
   • Till slut så lyssnade jag på min mamma och sökte ändå, trots att det inte borde gå. Gud öppnade en dörr och gjorde det möjligt!
   • Jag är nog en av få som har en kandidatexamen men inte en gymnasieexamen!
 • När jag har försökt lyssna på Guds röst angående denna predikan så är detta något som är återkommande. Jag tror att detta är ett budskap från Gud till pingstförsamlingen i Sundsvall:
  • Ge inte upp bara för att allt pekar i fel riktning. Låt istället dina begränsningar få bli en möjlighet för Gud att få visa sin makt.
  • Den första lärdomen är alltså att inte blunda för problem, men ändå gå i tro.

Läs mer

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.