2 Krön 20 – Josafat besegrar Moab och Ammon

Christian Mölk2 Krönikeboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Sedan kom Moabs barn och Ammons barn och tillsammans med dem andra ammoniter för att strida mot Josafat. 2Man kom och berättade detta för Josafat och sade: ”En stor skara kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och de är i Hasason-Tamar, det vill säga En-Gedi.” I det förra kapitlet undkom kung Josafat döden med nöd …

Be om vad ni vill, och ni skall få det

Christian MölkAndakter Leave a Comment

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8) Bön och Bibelläsning hör ihop, det ser vi av detta ord från Jesus. Vi kan be om vad vi vill, och dessutom få det, …

1 Kung 17:1-7 – Elia vid bäcken Kerit

Christian Mölk1 Kungaboken, Andakter, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Tisbiten Elia, som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: ”Så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar: Under de här åren skall varken dagg eller regn falla, om inte jag säger det.” 2Och Herrens ord kom till honom: 3”Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. 4Du …

Födda i synd

Christian MölkTankar om bön 1 Comment

“Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.” (Ps 51:7) Den här reflektionen tar sin början i vår mänsklighets arma tragedi. Vi människor är födda i synd och är i ett nästintill obegripligt stort behov av frälsning. På alla områden. Att inte inse detta leder till att man tror sig klara sig …

Förhärliga ditt namn

Christian MölkTankar om bön Leave a Comment

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8) Jesu ord ”be om vad ni vill, och ni skall få det” klingar fram och tillbaks i mitt huvud likt pendeln på ett gammalt …