Pastor Christian Mölk | Petrus
Currently viewing the tag: "Petrus"

1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.” 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. 8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.

 • 1En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, 2fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. 3Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten.
  • Jesus, och flera av de första lärjungarna, bodde i närheten av Gennesarets sjö, eller Galileiska sjön som den är mer känd som.
  • Att arbeta som fiskare var ett hårt yrke på Jesu tid. På natten fiskade man och på dagen rensade och sköljde man näten i förberedelse inför nästa fisketur, och sen sålde eller saltade man fisken. Just detta efterarbete höll fiskarna på med när Jesus kom förbi.
  • Jesus var inte beroende av en kyrka med en predikstol för att undervisa Guds ord. Det viktiga för Jesus är inte formen för budskapet, utan innehållet. På samma sätt bör vi vara noga med att inte fastna för mycket i traditioner så att de blir viktigare än evangeliet i sig självt. Också viktigt att alltid vara beredd att förkunna evangelium vart man än är, oavsett om det är i en kyrka eller i en båt.
   • Idag är det mer normalt att predikanten står upp och lyssnarna sitter ner. Men på Jesu tid var det tvärtom, predikanten satt ner och lyssnarna fick stå.
   • Ibland när Jesus undervisade så kom det så mycket folk som tryckte på att Jesus var tvungen att sätta sig i en båt för att få lite distans och kunde tala så att alla hörde. Förmodligen var den här båten knappt 10 meter och jag ser framför mig hur Jesus sitter på relingen och dinglar med benen i vattnet samtidigt som han undervisar folket som står på stranden.
 • 4När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.”
  • Simon hade varit givmild gentemot Jesus och lånat honom sin båt, och nu ger Jesus tillbaka genom att välsigna honom med en stor mängd fisk!
   • När vi ger det vi har till Gud så kommer han först att använda det för att visa på evangelium, och sen kommer han att välsigna oss i överflöd.
   • Har du en gåva eller begåvning? Är du duktig på att sjunga? Har du mer pengar än du behöver? Är du duktig på att skriva? Säg till Gud att han gärna får använda det du har, så kommer du att både bli använd och välsignad.
  • Det ter sig nästan lite komiskt att en erfaren fiskare tar emot råd från en snickare i hur man fiskar. Simon kunde ha svarat hånskrattandes att Jesus minsann bara var en snickare som inte vet något om fiske. Men hur duktiga och kunniga vi än är på vår eventuella begåvning, så är det ingenting i jämförelse med om Gud får välsigna oss.
   • Att vara en Jesu lärjunge innebär ibland att, likt Simon Petrus, lyda när Jesus ger instruktioner som till synes går emot bättre vetande. Eftersom Jesus ser den större bilden och har möjlighet att utföra mirakler, så kommer lydnaden i längden att löna sig. Men för stunden kan den innebära rynkade ögonbryn och ifrågasättande kommentarer.
  • Simon kunde också ha svarat att de var trötta efter en hel natts hårt arbete och att det var meningslöst att bege sig ut igen, framförallt inte på dagtid när fisken ändå inte nappar. Men Simon väljer att mot sitt eget bättre vetande ändå lyssna på Jesus. Ibland kan Gud lägga något på vårt hjärta som övergår allt mänskligt förstånd. Då är det inte fel att pröva detta och se om Gud har en välsignelse att erbjuda om vi tror på honom och hans ord.
 • 6De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. 7Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka.
  • Simon kunde ha sagt nej till Jesus eftersom han hade både mer kunnande och mer erfarenhet än Jesus vad gäller fiske. Men Simon lyssnade på Jesus trots att omständigheterna sa emot, och belönades rikligen för sin tro.
   • Hade Simon inte trott på Jesus eller skyllt på att han inte orkade eftersom han var för trött, så hade han inte fått ta emot denna stora välsignelse.
  • Det är också värt att notera att Simon inte hade kunnat bärga denna stora välsignelse om han inte hade jobbat tillsammans med den andra båten.
   • På samma sätt bör vi idag inte vara missunnsamma när en annan kyrka blir välsignad med väckelse, utan istället försöka hjälpa varandra.
 • 8När Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” 9Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått, 10också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som fiskade i lag med Simon.
  • Jesus hade tidigare helat Simon Petrus svärmor (Luk 4:38-39), men det miraklet ledde inte till att Simon fullt ut gav sitt liv till Jesus. Kanske hade Simon svårt att riktigt förstå helande-miraklet eftersom han var okunnig vad gäller sjukdom och läkedom. Men detta fiske-mirakel verkar ha berört honom ända in i själen eftersom han som erfaren fiskare visste hur mirakulöst detta var.
   • Det är en sak att bli förundrad när Jesus gör ett mirakel med någon annan, men en helt annan sak när Jesus gör ett mirakel med mig själv.
  • I vers 5 tilltalar Simon Jesus som ”Mästare”, vilket betyder ungefär ”chef”. Efter att ha upplevt detta mirakel tilltalar Simon nu Jesus som ”Herre” i vers 8. Efter att ha upplevt ett personligt mirakel förändras Simons syn på Jesus och han börjar förstå vem Jesus verkligen är. Mitt bland sprattlande fiskar och glädjerop över den mirakulösa storfångsten stillar sig Simon och böjer knä inför Jesus.
   • Men problemet för Simon är att ju klarare han ser vem Jesus är, desto större upplever han kontrasten mellan Jesus helighet och sin egen syndighet. När Simon verkligen förstår att Jesus är en Gudsman anser han sig själv inte tillräckligt värdig att vara i Guds närhet och vill därför att Jesus ska lämna hans båt. Petrus verkar tro att Gud är en avlägsen helig och arg Gud som hellre straffar syndare än upprättar dem.
    • Men samtidigt verkar det finnas en längtan inom Simon att få ta del av Jesu helighet, en längtan som hindrar Simon att själv gå bort från Jesus. Istället sitter han kvar och ber Jesus lämna, kanske i en förhoppning om att han inte alls ska lämna.
   • Som tur är för Simon så ser Jesus med kärleksfulla ögon bortom Petrus synd och erbjuder en möjlighet till upprättelse istället för straff. Gud är medveten om vår synd men har inte kommit för att straffa oss utan för att förlåta oss och skapa någonting nytt. När Simon enbart såg sin egen synd i mötet med Jesus, så såg Jesus istället en möjlighet till upprättelse.
   • Simons reaktion i mötet med Herren blir att be Jesus gå eftersom Simon tror att bara värdiga Gudsmän kan få tjäna Gud. Men det är skillnad på att vara en syndare och förneka det och att vara en syndare och bekänna det. Denna ödmjuka inställning till Jesus gör att Simon nu får erfara att Jesus inte har kommit till jorden för att döma syndare utan för att frälsa och förlåta syndare. När vi ger våra liv till Jesus får inte han del av vår synd, utan vi får istället del av Jesus helighet. Att vi erkänner att vi är syndare i behov av nåd är snarare en förutsättning för tjänstgöring än ett hinder.
   • Simon identifierade sig själv som en ovärdig syndare, men Jesus såg i Simon en möjlighet att förvandla Simon från syndare till ett verktyg för Guds rike. Det är aldrig vår egen självbild som definierar våra möjligheter att tjäna Gud. På så sätt blev Simons medvetenhet om sin egen svaghet den styrka som Gud kunde använda för att leda Simon till att göra Guds verk.
 • Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. Härefter skall du fånga människor.” 11Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom.
  • Även om Gud är värd vår fruktan och vi borde vara rädda för hans väldiga makt, så vill han inte relatera till oss människor utifrån rädsla, utan utifrån förlåtande kärlek. Även om vi kanske ”borde” vara rädda för Gud, så behöver vi det inte.
  • Simons uppdrag skulle från och med nu bli att fiska människor, och den här händelsen lärde Simon en hel del. När Jesus får dirigera så leder det alltid till någon form av välsignelse.
   • På samma sätt ska även vi idag ”fiska människor” genom att lyssna på Jesus undervisning, ställa våra gåvor och begåvningar till Guds förfogande, och lyssna på Jesus när han dirigerar oss mot välsignelsen.
  • Det verkar som att Simon och de andra lärjungarna lämnade den mirakulösa fiskefångsten på stranden när de följde Jesus. Den ekonomiska välsignelsen fiske-miraklet innebar var ingenting i jämförelse med att få förmånen att få följa Jesus och bli hans lärjunge.
   • Betyder detta att alla som vill tjäna Gud måste lämna sitt nuvarande jobb och jobba heltid för Gud? Nej, Jesus undervisade många på stranden, men det var bara Simon Petrus som han, åtminstone vid detta tillfälle, kallade in i heltidstjänst. Och även om Simon lämnade sitt jobb som fiskare så fortsatte exempelvis Paulus med sitt jobb som tältmakare. Det finns många olika sätt att tjäna Gud och man får be Gud om vägledning.
   • Sammanfattningsvis kan vi se att denna lilla text handlar om Jesu kallelse in i heltidstjänst för Guds rike. Men varför fick just Simon Petrus denna kallelse? Jo, han var för det första villig att lyssna på Jesus direktiv, han var för det andra ödmjuk och böjde sig inför Jesus, och han var för det tredje beredd att lämna allt och följa Jesus helhjärtat.

1Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. 2Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. 3När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. 4Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar, om vardera fyra man, att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. 5Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. 6Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. 7Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: ”Skynda dig upp!” Då föll kedjorna från Petrus händer, 8och ängeln sade till honom: ”Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna.” Petrus gjorde det, och ängeln sade: ”Ta på dig manteln och följ mig.9Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. 10De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom. 11När Petrus blev sig själv igen sade han: ”Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.12Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. 13Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. 14När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15De sade till henne: ”Du är tokig!” Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: ”Det är hans ängel.16Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. 17Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta, och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sade: ”Berätta detta för Jakob och de andra bröderna.” Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. 18På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? 19När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom, förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judeen och for ner till Cesarea och uppehöll sig där.

 • 1Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen
  • Denne Herodes Agrippa I var sonson till Herodes den Store som försökte mörda Jesus när han föddes och brorson till Herodes Antipas som avrättade Johannes Döparen och som var inblandad i att Jesus korsfästes.
  • Herodes var uppväxt i Rom, men försökte bevisa sin judiskhet genom att på alla sätt följa de judiska lagarna. Han verkar inte ha brytt sig så mycket om människor, utan snarare om att stärka sin egen makt. Blev det något uppror så dödade han upprorsmakarna. Nu märkte han att många judar tyckte illa om de kristna så han avrättar en av de kristna ledarna.
   • Dock resulterade detta beteende i att han blev den siste judakonungen.
 • 2Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd
  • Det står inte så mycket om Jakob i Bibeln. Nästan det enda som står är att Jakob tillsammans med Petrus och Johannes var en av Jesus tre närmaste lärjungar och att han säger till Jesus att han kan tänka sig att “dricka samma kalk som Jesus och döpas med samma dop” som Jesus (Mark 10:35–40).
   • Eftersom Jesus svarar jakande på de två bröderna Jakobs och Johannes bön om att få dricka samma kalk som Jesus, så kanske det var just det som Jakob fick göra genom sin martyrdöd.
    • Om Jakob var den förste aposteln som dog, så var Johannes den siste. Båda dessa liv har sina svårigheter. Jakob fick komma till Jesus medan Johannes fick arbeta för Jesus. En apostel måste vara beredd att både leva och dö för Jesus, och det är inte säkert att det ena är lättare än det andra.
   • Det svenska ordet ”martyr” kommer från det grekiska ordet ”martyron” som betyder ”vittne” (Heb 12:1). En martyr är en person som berättar och vittnar om något som man har sett och som man är villig att dö för.
    • En nepalesisk vän till mig blev en ”levande martyr” när han arresterades av den nepalesiska polisen på grund av att han brutit mot lagen genom att predika om Jesus för hinduer. När han hade chansen att fly valde han istället att gå in i fängelset trots att han visste att han inte skulle överleva en fängelsevistelse. Vi bad väldigt mycket för honom och till slut blev han frisläppt.
   • När någon blev fängslad på apostlarnas tid så blev de fastkedjade med en vaktsoldat. Enligt Klemens från Alexandria (150–215) så passade Jakob på att vittna om sin tro på Jesus för sin vaktsoldat. Enligt Klemens så blev den soldaten frälst och senare avrättad tillsammans med Jakob.
 • 3När han såg att detta vann bifall hos judarna, fortsatte han och lät gripa också Petrus
  • När kung Herodes såg att judarna tyckte om att Jakob avrättades så tänker han nu göra samma sak även med Petrus. Ett klassiskt sätt att försöka stoppa en framgångsrik rörelse är att avrätta ledaren. Detta försökte det judiska ledarskapet göra med Jesus, men det ledde dock till att de kristna bara blev bara ännu fler.
  • Kung Herodes vet att Petrus på ett mystiskt sätt har lyckats smita från fängelse förut (Apg 5), så nu låter han fyra vaktsoldater vakta Petrus samtidigt. Dessa fyra vakter byter med fyra andra vakter efter tre timmar, så Petrus var väldigt väl bevakad.
 • 6Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta, låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset.
  • Kung Herodes hade ett fängelse och soldater som sina vapen, men församlingens enda vapen var bön. De bad ivrigt natt och dag. När alla dörrar är stängda så är dörren upp till himlen alltid öppen.
  • Petrus ligger och sover natten innan han ska avrättas. Om jag hade varit i en mörk fängelsehåla fastkedjad till vaktsoldater, samt visste att jag skulle avrättas nästa dag, då hade jag INTE kunnat somna…
   • Petrus måste onekligen ha varit väldigt avslappnad och helt lugnt litat på att Gud är med honom, oavsett om han lever eller dör.
 • 7Och se, en Herrens ängel stod där, och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: Skynda dig upp! Då föll kedjorna från Petrus händer, 8och ängeln sade till honom: Sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det, och ängeln sade: Ta på dig manteln och följ mig. 9Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. 10De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata, och plötsligt lämnade ängeln honom.
  • Samtidigt som Petrus sover så gör en ängel en storslagen entré med ljussken och allt! Men tydligen sover Petrus så djupt att ängeln får försöka väcka honom genom att stöta till honom i sidan. Petrus är så yrvaken att ängeln får tala om för Petrus vad han ska göra.
 • 11När Petrus blev sig själv igen sade han: Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig.
  • Varför räddade Gud Petrus och inte Jakob? Varför dog Jakob? Hade inte Gud stor användning av en apostel som Jakob? Detta är svåra frågor som det inte alltid finns svar på. Liknande frågor ställer många av oss idag; ”Varför helade Gud den personen, men inte mig?”
   • Kanske ville Gud visa för oss kristna idag att vi alla måste vara beredda på lidande och förföljelse. Gud har inte anseende till person och det kan drabba vem som helst, till och med en apostel eller pastor.
   • När man blir kristen är det viktigt att tänka igenom om man är både beredd att leva och att dö för Jesus. Båda dessa beslut är viktiga och jag är inte säker på vilket som är svårast.
   • Ibland så låter Gud jobbiga saker hända. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att vi har problem med Gud, utan kanske snarare att Gud leder oss igenom prövningar som så småningom kommer att göra oss starkare.
    • En tyngdlyftare blir ju inte starkare av att sitta på soffan hela dagen, utan genom att lyfta tyngder. På samma sätt blir vi starkare när vi går igenom svårigheter och tvingas bära på tunga bördor.
    • Min personliga erfarenhet är att jag aldrig upplevt Gud vara närmare än när jag gått igenom svårigheter. Vid ett tillfälle blev jag så lycklig av Guds närvaro vid en jobbig händelse att jag råkade utbrista: ”Om detta är lidande så vill jag alltid lida!”
   • Vi människor har en benägenhet att alltid vilja hitta en mening med allt. Men finns det alltid en mening? Eller finns det en mening, men som vi kommer förstå först när vi kommer till himlen? Oavsett om det finns en mening med vårt lidande eller inte, så är det viktiga att Gud blir ärad.
   • Vi får inte alltid veta hur det kommer att gå, men vi kan lära oss av Petrus att vi ändå alltid bör lita på Herren och vara trygga i honom.
 • 12Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. 13Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. 14När hon kände igen Petrus röst, blev hon så glad att hon i stället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. 15De sade till henne: Du är tokig! Men hon höll fast vid att det var så, och då sade de: Det är hans ängel. 16Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han.
  • För de första kristna var församlingen oerhört viktig. Det första som Petrus gör efter att han har blivit fri, är att gå till sina kristna bröder och systrar.
   • De första kristna hade inga kyrkobyggnader, utan samlades i sina hem. Förmodligen var Maria den som hade störst hus, och därför var hennes hem en naturlig samlingsplats.
    • Ofta gör vi misstaget att bara upphöja de apostlar och pastorer som predikar eller syns på estraden, men om inte Maria hade tjänat Gud med de gåvor som hon hade, då hade församlingen inte kunnat samlas. Det är viktigt att tacka Gud för de människor som helhjärtat tjänar Gud med de gåvor de har fått, men som inte syns lika mycket.
    • Den tidigaste kyrkobyggnad arkeologin har funnit är ett hus från omkring år 232 i Dura-Europos i dagens Syrien. Byggnaden är ett vanligt hus där en vägg mellan två rum har slagits ut för att göra plats för att kunna samla omkring 70 personer. Med andra ord var den första kyrkobyggnaden även den egentligen ett vanligt hem.
   • Ett vanligt hus på Nya testamentets tid hade en port, en innergård och sen själva huset. Församlingen är upptagna i bön och hör inte när Petrus bultar på
    • När tjänsteflickan Rode hör Petrus blir hon så till sig att hon glömmer att öppna och springer in till de andra i huset.
   • Det verkar ha varit lättare för Petrus att komma ut ur fängelset, än in i kyrkan.
    • Ett liknande mönster kan ibland skönjas även i våra församlingar idag. Vi ber om att det ska komma nya människor till kyrkan, men vi släpper inte in dem när de väl kommer!
     • En människa kan ha mött Jesus, blivit härligt frälst och befriad från droger, kriminalitet och missbruk, men lyckas inte komma in i församlingsgemenskapen.
     • En människa som längtar efter Gud, men har tatueringar eller konstiga kläder, och får därmed svårt att fullt ut bli accepterad i församlingen eftersom de andra kristna tittar snett och pratar bakom ryggen.
     • Ibland kan det vara lättare för en person att tack vare Jesus lämna sitt gamla liv i ”fängelse”, än att komma in i den kristna gemenskapen. Det måste vi redan kristna tänka på! Vi som är kristna måste se till så att det är lätt att komma in i våran gemenskap! Det är aldrig den nyfrälstes skyldighet att hitta kristna vänner, det är vårt ansvar att hjälpa till med.
    • Medan Petrus står där utanför och knackar och vill komma in, så håller församlingen på att be till Gud att Petrus ska bli fri. När Rode kommer inspringandes och berättar för församlingen att Petrus har blivit fri, så skriker de åt stackars Rode att hon är tokig! När Rode fortsätter insistera på att Petrus är här, så tror de ändå inte på henne och försöker hitta på alla möjliga konstiga förklaringar. Församlingen var alltså för upptagen med att be så att de inte såg när bönesvaret kom.
     • Även vi svenska kristna har nu länge bett om väckelse. Vi ber om att våra kyrkor ska fyllas av människor som längtar efter Jesus. Denna bön har Gud nu börjat svara på, men kanske inte på det sätt som vi tror.
     • Blickar vi ut över världen kan vi se att det finns ofattbara 60 miljoner människor som lever som flyktingar. Många av dessa kommer från länder som ur ett missionsperspektiv ofta brukar betraktas som ”stängda”, nämligen Syrien, Afghanistan och Somalia. Vi har inte möjlighet att gå till dem och missionera, men istället strömmar dessa människor nu till oss. De har flytt från ett ”fängelse” och knackar nu på vår kyrkdörr och ber om att få komma in. Kommer vi att fortsätta be för dem eller kommer vi att öppna dörren och släppa in dem? Idag har vi en sällan skådad möjlighet att vittna om Jesus i ord och handling för människor vi annars aldrig hade kunnat nå.
     • För en tid sedan, när jag precis hade avslutat en begravningsgudstjänst och var på väg till dagis för att hämta min son, knackade det på dörren till mitt kontor i kyrkan. Det var en afghan som med hjälp av en tolk berättade att han ville “byta religion från muslim till kristen”! Jag blev glad och överraskad och tyckte att hans förslag var mycket bra! Jag bad han komma tillbaka vid 19 eftersom då skulle min afghanske medarbetare vara i kyrkan så han kunde vara med och tolka. Min medarbetare är en duktig evangelist och eftersom han själv är afghan och f.d. muslim känner han den afghanska kulturen och den muslimska religionen. När klockan slog 19 kom afghanen tillbaka, och dessutom hade han tagit med sig en till afghan som också ville bli kristen! Efter ett antal samtal är nu dessa två afghaner frälsta, döpta och aktiva medlemmar i vår församling.
     • Precis som för de första kristna, så står det människor utanför vår kyrka och ”bultar på porten”. Vi har bett om väckelse och nu är den här! Just i detta nu så står människor från andra länder och religioner och knackar på vår kyrkdörr och ber om att få komma in. Vi behöver omfamna dessa människor med Guds kärlek och vittna om vår tro på Jesus för dem. Vi ska behandla dem som vi vill bli behandlade själva. Visst, vi kommer att möta svårigheter, kulturkrockar, brottslighet, etc., etc., men vi kommer att klara detta. Ju allvarligare läget blir, desto större kommer vår förtröstan på Gud att bli. Det är nu vår tro prövas. Det är nu vi svenskar måste lämna vår apatiska bekvämlighet och resa oss upp och lyda vår Mästare!
     • Om din församling ännu inte har öppnat sina dörrar för flyktingarna, så sätt igång så fort som möjligt! Starta ett språkcafé, bjud in till dopskola, öppna kyrkan för ensamkommande ungdomar, osv, osv! Tiden är inne! Det är dags! Skörden är stor, det enda som fattas är arbetare! Skörden är till och med så stor att den som sår och den som skördar kommer att få glädja sig på samma gång! Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd!
     • 35Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 36Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. 37Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar. 38Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete.”” (Joh 4:35–38)

11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. 17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida. 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.” 

 • 11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad.
  • Folket var ”utom sig av häpnad” över att ha bevittnat ett mirakel, men Petrus hade lärt sig av Jesus att ett mirakel i sig självt inte leder någon till frälsning (Luk 16:19-31), så Petrus gör sig redo för att ta tillfället i akt och predika evangeliet för de nytillkomna åhörarna.
 • 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?
  • Petrus är noga med att poängtera att detta mirakel inte är orsakat av varken apostlarnas egen kraft eller fromhet, utan av Gud.
   • Det finns alltid en risk att vi felaktigt tror att det är vissa predikanter eller pastorer som gör mirakler när det ju är Gud som utför dem. Även om Gud använder vissa personer extra mycket ibland, så ska vi alltid ge äran till Gud.
  • Petrus ifrågasätter varför folket är förvånade över detta mirakel; Jesus botade ju sjuka när han gick omkring på jorden, så varför skulle han inte fortsätta att göra det ifrån himlen?
   • Ofta har jag personligen önskat att man hade levt på Jesu tid och fått bevittna alla de mirakler som Jesus gjorde. Men faktum är att Jesus är lika verksam idag som då (Heb 13:8) och han har till och med lovat att vi ska få se ännu större mirakler än de Jesus gjorde (Joh 14:12).
 • 13 Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom.
  • Att Petrus inleder sin predikan med att nämna ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud” visar att kristendomen inte är någon annan religion än den som Israel redan tillhörde.
  • Petrus inleder med att identifiera sig själv med övriga judar på plats, för att i nästa andetag anklaga dem för Jesu död.
   • Judarna fick inte utföra dödsstraff enligt sina romerska ockupanter så även om Pilatus ville frige Jesus så gick han ändock med på att avrätta honom, och därmed har judarna och hedningarna lika stor skuld i att Jesus dog.
   • Men om vi ska granska oss själva så är vi faktiskt allihopa lika skyldiga till Jesus död eftersom det var för våra synder som han dog.
 • 14 Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven.
  • I Gamla testamentet används titeln ”den Helige” mer än 40 gånger om Herren Gud, och nu använder Petrus den om Herren Jesus, en tydlig indikation om vem Jesus är.
  • Den mördare som folket begärde att få frigiven var Barabbas (Mark 15:6-15).
   • ”Barabbas” betyder ”faderns son” och när folket tar emot Barabbas men förkastar Jesus så tar de emot den falske sonen och förnekar den riktige Sonen.
   • Kontrasten mellan Barabbas och Jesus är stor. Barabbas är en mördare, en person som tar liv. Jesus är livgivaren, en person som ger liv.
   • Barabbas fungerar som en symbolisk förebild för alla människor i och med att han blir frigiven när Jesus tar hans dödsdömda plats trots att han är skyldig till sina brott.
 • 15 Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.
  • Självklart kan inte ”livets furste” förbli död någon längre tid, utan Gud uppväckte honom från de döda.
  • Apostlarna var ögonvittnen till uppståndelsen eftersom de mötte Jesus livs levande efter hans död. Men även vi idag är vittnen till Jesu uppståndelse när vi berättar för folk att vi har mött honom.
 • 16 Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser.
  • Petrus är återigen noga med att ge äran för miraklet till Gud. Miraklet skedde inte i Petrus namn, utan i Jesus namn.
   • Vi får aldrig göra vår kristna tro beroende av en pastor eller någon ledare, för om den personen avviker från tron så står vi plötsligt där ensamma. Vi behöver tro på Jesus och lita på Gud så som ett spädbarn som ligger i sin moders famn. Gud kommer aldrig att svika eller överge oss (5 Mos 31:6, Heb 13:5).
  • Att göra någonting i ”Jesu namn” innebär att det sker tack vare Jesu auktoritet, och inte vår egen auktoritet.
   • På samma sätt kan en ambassadör uttala sig i sitt lands namn eller representera sitt land. I sig själv är ambassadören obetydlig men när han agerar i sitt lands namn så är han lika mäktig som sitt land.
  • På Bibelns tid var en persons namn något mer än bara ett tilltalsnamn, det representerade personens syfte, karaktär och liv.
   • Jesus namn (Josua, Yeshua eller Yehoshuah) är en hopslagning av de två hebreiska orden ”yeho” och ”shua”.
    • ”Yeho” är ett ord som kommer från ”YHWH” / ”Yahweh”, dvs. Guds namn ”Jag är den Jag är” som vi på svenska ofta skriver ”HERREN” (2 Mos 3:15).
    • ”Shua” betyder ”frälsning” eller ”rädda oss!”.
    • Sammantaget blir alltså Jesus namn ”Gud räddar oss” eller ”Gud frälsaren”, vilket ju stämmer väldigt väl överens med att Jesus är Gud som blev människa för att frälsa oss människor.
 • 17 Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. 18 Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida.
  • Även om Petrus anklagade folket å det grövsta när han förkunnade att de hade dödat Jesus, så kan han ändå kalla dem för ”bröder”. Petrus hatade inte sina fiender utan förlåter dem och berättar för dem hur de kan bli frälsta.
   • Petrus kan göra detta eftersom han själv tre gånger förnekade Jesus och övergav sin Herre, men blev förlåten och tagen tillbaka. Petrus vet av egen erfarenhet att Jesus förlåter.
    • På liknande sätt bör du dela med dig av dina erfarenheter med Gud till de som är beredda på att lyssna.
  • När Gud väl har bestämt sig för någonting, så går det inte att hindra hans plan från att förverkligas. Även om Guds plan möter på motstånd så använder Gud det till sin egen fördel.
 • 19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.
  • Varje förälder lär sig snabbt att bara för att barnen säger ”förlåt” när de har gjort fel, så betyder inte det att de verkligen menar vad de säger. Att ångra sig och vända om innebär att helt byta riktning och gå en annan väg än den man tidigare gått på.
   • Om vägen folket tidigare vandrat på varit destruktiv och lett till Jesus död, så måste de nu vända om och gå i motsatt riktning och välkomna Jesus som Herre i deras liv.
  • Alla som ångrar sig och vänder om kommer också att få alla sina synders förlåtna och utplånade.
  • På Bibelns tid fanns inte sådant bläck som vi har idag, utan man använde ofta färg som man kunde torka bort med en blöt trasa. När Petrus säger att våra synder blir ”utplånade” kan man jämföra det med att man suddar ut texten från ett papper.
 • 21 Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.
  • När Petrus predikade för folket så hade Jesus alldeles nyligen farit upp till himlen och satt sig på Guds högra sida. Men det kommer att komma en tid då Jesus återvänder till jorden för att till fullo upprätta Guds rike.
 • 22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er. 23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. 24 Alla profeterna, så många som har talat från Samuel och framåt, har också förkunnat dessa dagar. 25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas.
  • Profetian som Petrus hänvisar till återfinns i 5 Mosebok kapitel 18.
  • Det fanns en diskussion bland judarna om huruvida denne Profet som Mose profeterade om var samme person som Messias eller inte. Här visar Petrus att Profeten och Messias är samme person, dvs. Jesus Kristus.
 • 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.
  • Här ser vi att det djupast sett är Gud som vänder oss bort från våra onda gärningar. Att vi omvänder oss och slutar synda är egentligen inte någonting som vi klarar av i oss själva utan något som Gud gör i oss.
   • Men en fråga vi alla måste ställa oss är huruvida vi vill vända oss bort från våra synder.
  • Orsaken till att Jesus kom till jorden var för att ”välsigna” oss, inte för att fördöma oss. Om vi vill att Gud ska förvandla oss och vända oss bort ifrån synd så behöver vi ta emot Jesus och bekänna honom som vår Herre och Frälsare.

 

Copyright 2013-2014 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från 
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sade: ”Se på oss!” 5 Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. 6 Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” 7 Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. 9 Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. 10 Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. 

 • Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen.
  • Dagens uppdelning mellan judendom och kristendom fanns inte på samma sätt så här tidigt i historien. De första kristna var judar och fortsatte med sin judiska kultur och religiositet så länge som det inte krockade med det nya förbundet (Gal 2:11–14). Exempelvis samlades de första kristna ofta i templet (Apg 2:46).
  • Normalt sett så samlades många judar för bön i templet tre gånger om dagen; på morgonen, vid nionde timmen (kl 15:00) och vid skymningen (2 Mos 29:38-39). Anledningen till att klockan 15:00 betecknas som ”nionde timmen”, beror på att romarna började räkna dygnet från soluppgången.
   • Den första och den sista bönesamlingen i templet innehöll ett offer och det är intressant att Petrus och Johannes väljer att gå på just den bönesamling då det inte offras. Jesus har burit fram sig själv som ett syndoffer och det behövs därför inte längre några mer syndoffer (Heb 10:11-18).
   • Detta är ett bra exempel på hur de första kristna levde kvar i sin judiska kultur och religiositet så länge som det inte krockade med det nya förbundet; de gick på den gemensamma judiska bönen men avstod att delta i det onödiga syndoffret eftersom de redan fått alla sina synder förlåtna.
   • På samma sätt bör även vi idag fundera på vad det är i vår kultur som krockar med det nya förbundet och vår kristna tro. Detta bör alltid vara ett ständigt pågående samtalsämne i den kristna församlingen. Man behöver inte sluta vara svensk bara för att man har blivit kristen, man kan gott och väl fortsätta med sina svenska seder och bruk, men man behöver kritiskt granska sin kultur och fundera på om det finns något som är ogudaktigt och inte går att förena med den kristna tron.
 • Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten
  • Det fanns flera portar in i Jerusalems tempel och detta var förmodligen templets östra port som ledde från kvinnornas förgård till hedningarnas.
  • Den lame mannens situation var hopplös. Han var över 40 år (Apg 4:22), hade varit lam ända från födelsen och var totalt beroende av andra människor. Den lame mannen har dock fogat sig i sin situation och förväntade sig inte något mirakel.
  • Mannen ber Petrus och Johannes om lite pengar för att kunna leva vidare med sitt handikapp. Dock vill inte Gud bara underlätta vår situation, han vill upprätta vår situation. Det är inte Guds vilja att vi människor enbart ska få lite hjälp så att vi klarar av att överleva en dag till i vår miserabla situation, nej Gud vill upprätta, hela och fullständigt befria oss från våra bekymmer!
 • Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något.
  • Den lame mannen förväntade sig att få lite pengar, men Gud ville ge honom något mycket större och bättre; ett helande!
   • Gud är så mycket godare och kärleksfullare än vad vi kan förstå och ofta förväntar vi oss alldeles för lite från honom. Gud vill välsigna och hela oss, men ofta nöjer vi oss med något mycket mindre än vad Gud egentligen vill ge oss.
   • Enligt Efesierbrevet har Gud välsignat oss kristna med ”all den himmelska världens välsignelse” (Ef 1:3) och vi behöver lyfta blicken och be om att få det Gud vill ge oss.
   • Ibland tänker jag att vi kristna ibland sätter oss själva i den lame mannens hopplösa situation och förväntar oss inte de mirakler som Gud egentligen vill ge oss. Det vore ju väldigt tråkigt om vi missade en massa av Guds välsignelser bara för att vi trodde för lite om Gud.
   • Även om den lame mannen egentligen inte förväntade sig ett helande, så gav Gud honom ett helande ändå! Även om vår tro inte alltid räcker till, så kan Gud välsigna oss ändå. Ibland är det lätt hänt att man känner en press och att man tvingar sig själv till att ”tro på att man ska bli helad” så att man till slut mår dåligt, och det är inte Guds tanke.
 • Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!”
  • Det finns tyvärr en felaktig uppfattning bland somliga kristna att rikedom innebär att man är välsignad av Gud. Dock är det lyckligtvis så att Guds välsignelse inte handlar om att bli rik på pengar, utan att få ta del av upprättelse och helande till ande, kropp och själ.
   • Den troende behöver enligt Jesus aldrig bekymra sig om pengar, Gud har omsorg om de som tillhör honom och kommer att ge oss allt vi behöver (Matt 6:24–34).
  • Petrus kunde, om han hade haft pengar, gett den lame mannen några kronor och på så sätt underlättat mannens besvärliga situation en aning, men då hade mannen varit tillbaka som tiggare även dagen efter och situationen hade varit oförändrad.
   • Petrus nöjer sig inte med att bara underlätta mannens situation, utan vill istället fullständigt befria honom från handikappet så att han får en möjlighet till ett nytt liv!
  • Det är givetvis inte fel att ge tiggare pengar eller på något annat sätt underlätta en besvärlig situation, det är alltid gott att hjälpa. Men vi som kristna måste komma ihåg att Gud vill något mycket större och bättre än att bara för dagen underlätta en miserabel situation, Gud vill helt ta bort problemet och istället upprätta varje människa och erbjuda ett nytt liv!
   • Vi kristna behöver i större utsträckning be Gud om större tro i våra liv och mer av den helige Andes kraft i våra böner så att vi ännu mer kan delta i Guds upprättande av hela mänskligheten.
  • Om du fick välja mellan att vara rik på pengar eller rik på himmelska välsignelser, vad skulle du välja?
   • Idag finns det många kyrkor och många kristna som gott och väl skulle kunna säga ”silver och guld har vi”, men som är långt borta från att säga ”i Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!”. Kanske är det dags att omvärdera vad som är viktigast?
  • Än idag kallas kristna för ”nasarener” i Israel.
 • men vad jag har, det ger jag dig
  • Petrus hade själv tagit del av Jesu kraft och kunde därför förmedla den vidare (Apg 1:8, Apg 2:1-4).
  • Vem som helst kan inte gå omkring och slita handikappade ur deras rullstol och utgå ifrån att Gud helar dem. Att förmedla Guds kraft innebär att man också själv på något sätt har tagit del av Guds kraft.
  • Paulus uppmanar alla kristna att söka vinna de andliga gåvorna (1 Kor 14:1), och vill man kunna göra som Petrus gjorde så bör man be Gud om att få någon av dessa andliga gåvor (1 Kor 12:4-11).
  • Om man nödvändigtvis ska spekulera om vilken andlig gåva Petrus hade fått och som han brukade vid detta tillfälle så skulle jag personligen tro att han dels hade fått gåvan att bota sjuka, men också trons gåva. Onekligen blev ju den lame mannen helad och botad från sitt handikapp så den gåvan var ju på något sätt i bruk. Men på det häpnadsväckande sätt som Petrus i tro visste att just denna man skulle bli helad tyder på att Petrus även fått del av trons gåva.
   • Dock får man inte glömma att den helige Ande bor i varje kristen och det är den helige Ande som äger alla gåvor och han kan givetvis förmedla dem hur han vill (1 Kor 12:11). Så även om man inte fått just gåvan att bota sjuka, så kan ändå varje kristen be för sjuka och låta den helige Ande bota. Att få gåvan att bota sjuka handlar om att Gud använder just den gåvan på ett tydligare sätt.
 • I Jesu Kristi, nasaréns, namn
  • I vår västerländska kultur är namn mest bara ett tilltalsnamn, men i Mellanöstern på Bibelns tid var ett namn något mycket mer än bara ett tilltalsnamn. När någon biblisk person var med om något stort och avgörande så hände det ibland att Gud gav dem ett nytt namn för att markera det nya liv som nu började.
   • Jakob (=han som håller i hälen) får det nya namnet Israel (=han kämpar med Gud) efter att han har brottats med Gud (1 Mose 32:28).
   • Simon (=bönhörelse) får det nya namnet Petrus (=klippa) efter att han har bekänt att Jesus är Messias, den levande Gudens Son (Matt 16:17-18).
  • Jesus betyder ”Gud frälser” och Kristus betyder ”den Smorde”. När vi tror på att Jesus är Kristus så får vi del i Guds frälsning och får därmed del i Jesu namn.
   • Det är därmed inte konstigt att de första kristna blev glada när folk började kalla Jesu lärjungar för ”kristna” (Apg 11:26, 1 Petr 4:16) för det innebar ju att de även hade del i Guds frälsning. Att kalla sig själv för ”kristen” innebär alltså att man identifierar sig själv med Jesus Kristus och att man tillhör honom.
  • Att använda sig av Jesu Kristi namn på det sätt som Petrus gör här kan liknas vid en namnunderskrift. Om jag som polis kommer till ett hus med ett husrannsakandokument signerat av en polischef, då får jag enligt lag göra en husrannsakan. Men om dokumentet inte är signerat får jag inte gå in i huset. Polisen som ska göra husrannsakan använder sig av polischefens auktoritet och får därmed tillstånd att göra husrannsakan. På samma sätt kan Petrus bota den lame mannen i Jesu namn eftersom Petrus använder sig av Jesus auktoritet. Ingen människa kan i sig själv mirakulöst bota någon sjuk, men Jesus kan, och om Jesus ger oss sin auktoritet så kan vi bota sjuka i Jesu namn (Luk 9:1-2, Mark 16:17, Joh 14:13).
   • Det är dock viktigt att komma ihåg att Jesu namn inte är någon magisk trollformel som man avslutar sin bön med för att säkerställa att man verkligen får ett bönesvar.
 • Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister.
  • Ofta kommer ett helande i samband med någon form av ”troshandling”, d.v.s. att man i tro gör något som man egentligen inte kan göra. Vid detta tillfälle får den lame mannen styrka i sina ben i samband med att Petrus reser honom upp. Några andra exempel på detta är:
   • Jesus uppmanar den lame att ställa sig upp (Mark 2:11).
   • Jesus uppmanar mannen med en förtvinad hand att sträcka ut den (Mark 3:5).
   • När kvinnan med blödarsjuka rör vid Jesus i tro på att hon kan bli frisk, då blir hon frisk (Mark 5:28–29).
   • När kvinnan med en besatt dotter inte lämnar Jesus trots ett till synes avvisande svar så botar Jesus hennes dotter (Mark 7:24–30).
   • Jesus frågar två blinda: ””Tror ni att jag kan göra detta?” De svarade: ”Ja, Herre.” Då rörde han vid deras ögon och sade: ”Som ni tror skall det ske med er.” Och deras ögon öppnades.” (Matt 9:28–30).
 • Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud.
  • Tidigare var den lame mannens situation hopplös, men nu när han är helad hoppar han upp och prisar Gud. Mannens situation är inte längre hopplös ;)
  • Vi kan lära oss mycket gott från den lame mannens respons på sitt helande. (1), mannen följer apostlarna, (2), mannen använder det Gud har gett honom och (3), mannen prisar Gud.
  • Jesaja profeterade många hundra år innan denna händelse att Gud själv kommer att komma till jorden och frälsa oss människor och att ”den lame” då ”skall hoppa som en hjort” (Jes 35:6). Denna profetia uppfylls nu konkret inför ögonen på Jerusalem-borna.
 • Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten, och de fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom.
  • Den lame mannen hade ju varit lam i 40 år och var väl igenkänd bland alla dem som brukade gå till templet. Ingen kunde förneka att det helt uppenbart hade skett ett fantastiskt mirakel!
   • Folket som kände igen mannen och insåg att Gud hade gjort ett mirakel blev förskräckta och förundrade. En bättre respons hade varit om de hade gjort som den lame mannen; prisat Gud!
   • När du och jag ser Gud göra mirakler, hur reagerar vi? Bemöter vi det med skepsis, rädsla, otro eller glädje?
  • Mannen brukade sitta och tigga vid Sköna porten, vilket högst troligtvis innebär att Jesus måste ha gått förbi mannen när han gick in i templet. Varför helade inte Jesus denna man? Ibland är det så att Jesus inte botar sjuka när de inte tror på honom (Mark 6:5-6), men det kan också vara så att Jesus av någon anledning visste att den rätta tiden för mannens helande var när han fick träffa Petrus. Gud vet när det är rätt tid för ett helande och ibland kanske man behöver invänta Guds rätta tid. 

Copyright 2013 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

När Petrus börjar sitt lärjungaskap heter han Simon, är cirka 30 år och väldigt energisk, impulsiv och instabil. Efter att ha vandrat ett par år med Jesus och även blivit fylld med den helige Ande så har han utvecklats till en stabil förkunnare och ledare för de kristna.

Fiskare

Petrus bodde i den lilla fiskarbyn Kfar Nahum vid Kinnereths sjö i norra Israel. Där jobbade han som fiskare tillsammans med sin bror Andreas, Johannes och några andra för att försörja sin fru och svärmor. Petrus var inte mer utbildad än någon annan utan var en typisk arbetare men med tydliga ledaregenskaper.

Jesus lärjunge

När Jesus valde ut Petrus som lärjunge framstod det nog som ett mysterium för många som kände honom. Som lärjunge var nämligen Petrus ofta överilad, hade kraftiga humörsvängningar och gjorde nästan allting fel. Typiskt för Petrus är att han handlade först och tänkte sen. Men Petrus var även nyfiken och fungerade ofta som talesman för de övriga lärjungarna. Exempelvis är Petrus den förste att bekänna Jesus som Messias, men sin gamla vana trogen, sekunderna efter detta storslagna uttalande blir han kraftigt tillrättavisad av Jesus pga hans försök att övertala Jesus att inte slutföra sitt uppdrag.

Trots att Jesus mycket väl kände till Petrus instabila natur så är bland det första Jesus ser till att göra är att ge Petrus det nya namnet “Klippan”. Detta måste ha uppfattats som en aning ironiskt av alla runtomkring som kände Petrus i och med att han ju var själva motsatsen till en stabil klippa.  Men detta vittnar samtidigt om Jesus fantastiska förmåga att förändra människor till det bättre.

Men vägen till en stabil klippa var kantad av en lång rad misslyckanden. Speciellt känt är väl strax före korsfästelsen, där Petrus först modigt lovar Jesus att aldrig någonsin överge honom, för att bara några timmar senare både överge och förneka honom. Detta misslyckande tar väldigt hårt på Petrus, det står att han “grät bittert”. Men precis som för de flesta andra normala människor så blir Petrus en mycket hängiven Jesu apostel efter att han fått Jesus förlåtelse och upprättelse. Det verkar som att kombinationen av Petrus ständiga misslyckanden och Jesus ständiga upprättelse resulterade i en mycket stabil ledare.

Ledare för församlingen

Med tanke på Petrus förnekelse av Jesus fanns det nog få människor som blev så glada över Jesus uppståndelse som Petrus. Men på samma sätt som Petrus förnekade Jesus tre gånger får han också bekänna sin kärlek till Jesus tre gånger. När Jesus flyger upp till himlen och lämnar sina lärjungar med Petrus som ledare gör Petrus få besvikna. Petrus är, tack vare den helige Andes kraft, en modig predikant som nu, istället för att förneka Jesus, öppet bekänner sin tro och predikar för alla att Jesus är Messias.

Men Petrus får lida för sin övertygelse, han blir både fängslad och slagen, dock utan att det hindrar honom, snarare tvärtom. Det står inte mycket om Petrus senare liv i Bibeln, mer än att han fokuserade på att berätta om Jesus för judarna. Enligt traditionen så levde han sina sista år i Rom där han led martyrdöden genom korsfästelse. Traditionen säger också att Petrus inte ansåg sig värdig att dö på samma sätt som sin Mästare, Jesus, utan valde själv att få korsfästas upp och ner.

Det är anmärkningsvärt att den store ledaren för de första kristna har en så brokig bakgrund. Jag tror att Jesus valde Petrus som ledare just för att han var så instabil, för då kunde ju ingen hävda att det var i egen kraft som Petrus var en god ledare. Alla som såg Petrus förvandlade liv var tvungna att erkänna att äran för detta underverk tillhörde Jesus, och precis så vill ju Gud ha det!

 

 

Copyright 2011 Christian Mölk – All Rights Reserved.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.