Församlingsledarskap

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Timoteusbrevet 3 Introduktion: Paulus undervisning om församlingsledarskap betonar vikten av sund lära, moralisk integritet och andlig mognad hos församlingens ledare. Den beskriver kvalifikationerna för tillsyningsmän och diakoner och betonar behovet av att ledare är exempel på tro, karaktär och god förvaltning inom församlingen och i sina egna hushåll. Nyckelvers: “Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar …

Jesus tvättar sina lärjungars fötter

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Johannes 13:1–17 Introduktion: Den här berättelsen illustrerar vikten av ödmjukhet, tjänande och kärlek i det kristna lärjungaskapet. Den lär oss att tjäna andra osjälviskt och att efterlikna det exempel som Jesus gav i sin gärning. Nyckelvers: “Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett …

Jetros råd

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 2Moseboken 18 Introduktion: Den här texten om Jetros råd belyser vikten av klok delegering och ledarskapsstruktur inom de troendes gemenskap. Den betonar värdet av att dela ansvar och söka råd från kloka och erfarna personer. Nyckelvers: “Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar oärlig vinst, och sätt dem …

1 Tim 3:1-7 – Församlingsledaren

Christian Mölk1 Timoteusbrevet, Bibelkommentarer Leave a Comment

1 Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 2 En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. 4 Han ska ta väl hand om sin …

Dom 4:1-24 – Debora

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

1När Ehud var död gjorde Israel åter det som var ont i Herrens ögon. 2Då sålde Herren dem i den kananeiske kungen Jabins hand. Han regerade i Hasor, och hans befälhavare var Sisera, som bodde i Haroset-Haggojim. 3Israels barn ropade till Herren, ty Jabin hade niohundra vagnar av järn och hade förtryckt Israel våldsamt i tjugo år. 4Debora, en profetissa, …