Uppenbarelseboken 3:7-13 – Brevet till Filadelfia

Christian MölkUppenbarelseboken 1 Comment

7Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. 10Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. 11Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. 12Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. 13Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Adressering

 • 7Skriv till församlingens ängel i Filadelfia
  • Filadelfia är en mindre stad i dagens västra Turkiet som numera heter ”Alaşehir”.
  • Stadens namn ”Filadelfia” är grekiska och betyder ”broderskärlek”. Namnet kommer av att kung Eumenes II av Pergamon grundade staden år 189 f.Kr. och kallade staden ”Filadelfia” på grund av kärlek till sin bror Attalus II, som kallades ”Philadelphus” och som sedermera efterträdde Eumenes på tronen.
  • Staden var relativt rik och välmående eftersom den på grund av sitt geografiska läge och starka försvarsfästning kontrollerade en av de största handelsvägarna som knöt samman Europa och Österlandet, samt låg i en dalgång med goda odlingsmöjligheter, framförallt vindruvor. Staden behövde dock evakueras titt som tätt på grund av jordbävningar som emellanåt raserade staden.
   • Det är intressant att notera att i staden som heter ”broderskärlek” växte nattvardens bröd och vin fram.
  • På grund av stadens läge vid Europas ytterkant använde kung Attalus Filadelfia ursprungligen som en ”missionsstation” för den grekiska civilisationen och det grekiska språket. Det byggdes så många grekiska tempel i Filadelfia att staden blev känt som ”lilla Aten”.

Presentation

 • Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna
  • Jesus presenterar sig själv som både den Helige och den Sanne.
   • Jesus är inte bara ”helig”, han är ”DEN Helige”. Jesus är inte bara en helig människa som vandrade runt på jorden för 2000 år sedan och tjatade om att vi ska vara snälla mot varandra, Jesus är något mycket heligare än så, han är nämligen vår Helige Gud själv.
    • Jag är Herren, er Helige, Israels skapare, er konung.”(Jes 43:15)
   • Jesus är “den Sanne”, i bemärkelsen äkta. På samma sätt som att de allra flesta populära varor kopieras, så försöker många falska profeter och demoner efterlikna Jesus och göra sken av sig att de är som Honom. Men bara Jesus är äkta och sann och alla andra religioner och avgudar är kopior.
  • Jesus hänvisar till Jesaja 22:20-23 där nyckeln till Davids hus gavs till Eljakim som då hade tillgång och myndighet över hela Davids hus och alla hans tillgångar.
   • Det är Jesus som har nyckeln till himmelriket och det är bara genom Jesus man kan komma in i himlen (Joh 14:6). Fadern har överlämnat domen åt Jesus (Joh 5:22).
   • På samma sätt som att staden Filadelfia med sin starka försvarsfästning kontrollerade vilka som kunde komma in i eller lämna Europa via den stora handelsvägen, så kontrollerar Jesus vilka som får komma in i himlen eller inte.

Beröm

 • 8Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.
  • Precis som Jesus säger till alla församlingar, ”jag känner dina gärningar”, så säger han det också nu till församlingen i Filadelfia. Även om församlingen måhända var liten och svag så kände han till församlingens situation och berömde dem för att ha hållit fast vid Guds ord och inte förnekat Jesu namn.
   • Även vi idag behöver påminna oss om att Jesus känner till vår situation även om vi själva kanske tycker att vi är små och obetydliga. Församlingen tillhör Jesus och han har ett egenintresse av att se till så att just din församling mår bra.
  • Staden Filadelfia användes för att kontrollera vilka som fick komma in eller ut ur Europa samt för att sprida den grekiska civilisationen.
   • Mot denna bakgrund presenterar sig Jesus som den som kontrollerar vilka som får komma in i himlen och berättar för församlingen i Filadelfia att dörren till himlen är öppen för dem eftersom de har hållit fast vid Jesu ord och inte förnekat hans namn.
   • Men inte nog med att dörren in till himlen är öppen för de som tror på Jesus, Jesus har även öppnat dörren för församlingen att gå ut och sprida budskapet om Jesus ut över världen. Normalt sett innebär nämligen ”en öppen dörr” evangelisations- och missionsmöjligheter (Apg 14:27, 1 Kor 16:9, 2 Kor 2:12, Kol 4:3).
  • Även om församlingens kraft var ”ringa” så betyder inte det att församlingen var kraftlös, snarare tvärtom! När en församling inser sin egen svaghet kan Guds kraft fylla tomrummet (Joh 3:30, 2 Kor 12:7-10).
   • Gud kan göra mer genom en liten och svag församling än genom en stor och högmodig församling.
  • Filadelfia höll fast vid Guds ord och anpassade inte den kristna tron efter världsliga filosofier eller den rådande tidsandan, utan lät tvärtom istället sina egna tankar och liv påverkas av Guds ord.
   • Ett sådant förhållningssätt stöter alltid på motstånd allteftersom tidsandan ändras. Men för den som vill hålla fast vid Guds ord kan man vara säker på att det alltid kommer vara något som inte är politiskt korrekt eller passa samhället. Då gäller det att göra som församlingen i Filadelfia och hålla fast vid Guds ord även när man stöter på motstånd.
  • Filadelfia förnekade inte Jesu namn. Vi vet inte exakt vad som har drabbat de kristna i Filadelfia, men vi förstår att de stött på motstånd i någon form, men stått upp för sin tro och vägrat förneka Jesu namn.
   • Att inte förneka Jesu namn handlar inte bara om att våga stå för att man är kristen när någon frågar, utan även att med sitt liv våga leva utefter den tro man bekänner.
   • Varje samhälle och varje ny tid har något som går emot Guds ord. Detta förändras över tid och i olika samhällen och kulturer, men det finns alltid något. Som kristen gäller det att vara så insatt i Guds ord att man låter Bibeln påverka synen på livets alla olika områden så att man inte blir förvärldsligad utan att ens märka det.
    • Teologer har en särskild uppgift att ständigt utveckla och jobba fram ett kristet förhållningssätt inför varje nytt kulturellt påhitt eller ny tidsanda. Gud förändras inte, men eftersom samhället förändras måste vi ständigt tänka igenom hur vi ska förhålla oss till olika samhällsförändringar.
   • Alla andra församlingar i Uppenbarelseboken får höra någon form av kritik, men till Filadelfiaförsamlingen har Jesus ingen kritik alls att framföra! Detta beror till stor del på detta:
    • Filadelfia hade en öppen dörr in till himlen och ut till mission.
    • Filadelfia litade på Guds kraft istället för sin egen.
    • Filadelfia höll fast vid Guds ord och vägrade förneka Jesu namn.

Befallning

 • 9Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär.
  • Man kan vara jude dels genom sitt ursprung, men också genom sin religion. Jesus och i stort sett samtliga av de första kristna var judar till sitt ursprung, och till en början ansåg (åtminstone de romerska myndigheterna) att den fariseiska (den rabbinska judendomen) och den messianska (kristendomen) judendomen båda var en del av den judiska religionen. Men allteftersom blev gapet mellan de ”rabbinska” och de ”messianska” judarna allt större och judendomen delades i judendomen och kristendomen.
   • För Jesus var det viktigt att man som jude inte bara utgick ifrån att man var ett Guds barn bara för att man var släkt med Abraham, utan att man också delade Abrahams tro:
    • 9Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.” (Matt 3:9)
    • 28Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen.” (Rom 2:28)
   • Troligtvis fanns det i staden Filadelfia en judisk synagoga där några av judarna kom till tro på Jesus som Messias medan andra inte ville tro. Kanske uppstod det bråk mellan dessa två judiska grupper där de fariseiska judarna försökte förmå de messianska judarna att förneka sin tro på Jesus (något liknande hände i Apg 17:1-10). När sen de messianska judarna vägrade göra detta blev de uteslutna ur stadens synagoga och tilläts heller inte vara med i den judiska gemenskapen.
    • Det svar Jesus ger dessa messianska judar är att även om dörren till synagogan stängs så är dörren till himlen öppen genom deras tro på Jesus. Även om dessa fariseiska judar utesluter de messianska judarna ur den judiska gemenskapen så är det sig själva de egentligen har uteslutit ur Guds gemenskap och tillhör nu Satan istället eftersom de har förnekat Jesus. De fariseiska judarna kallar sig själva för äkta judar, men genom att inte tro på Jesus som sin Messias, så visar de att de inte har trons fader, Abraham, som sin fader.
   • Jesus tröstar församlingen i Filadelfia och lovar dem att de kommer vara de som i slutändan står på den segrande sidan. Alla andra människor kommer till sist, antingen frivilligt eller inte, att böja sig inför Jesus och inse att han är Herren (Fil 2:9–11).
 • 10Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.
  • Eftersom Jesus här talar om en prövning ”som skall komma över hela världen”, talar han förmodligen om ”vedermödan” som ska komma i den sista tiden före Jesu återkomst (Matt 24).
   • En del kristna tror att alla troende kommer att ”ryckas upp” (1 Thess 4:17) före den stora vedermödan, och ser då denna vers som ett bevis för sin ståndpunkt.
   • Andra kristna tror att alla troende kommer att finnas kvar på jorden under vedermödan, men att Jesus kommer att bevara oss från de värsta plågorna.
 • 11Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.
  • Att Jesus kommer ”snart” betyder inte ”strax” utan ”snabbt”.
   • Även om vi kristna gör väl i att leva som om Jesus kommer alldeles strax, så kan vi ändock inte veta exakt när Jesus kommer. Dessutom har Jesus sagt att han inte kommer tillbaka förrän evangeliet har predikats i hela världen och för alla folk (Matt 24:14), något som ännu inte har hänt, och som definitivt inte låg inom räckhåll för de första kristna i Filadelfia.
    • 14Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” (Matt 24:14)
   • Så vi kan inte veta om Jesus kommer ”strax” eller inte, däremot kan vi veta att när han väl kommer, så kommer han ”snabbt” och ”plötsligt”, och därför gäller det att alltid vara beredd. Man ska därför akta sig för att skjuta upp sin frälsning eller vänta med att leva som kristen tills man blir pensionär.
    • 36Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 40Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.” (Matt 24:36–44)
   • Den krona som församlingen har, är ”livets” krona, som Jesus benämner den i sitt brev till församlingen i Smyrna (Upp 2:10). Att få denna krona innebär att man får det eviga livet och får komma in i himmelriket.
    • Församlingen i Smyrna skulle få denna krona om de var trogna intill döden, men församlingen i Filadelfia har redan fått denna krona eftersom de hållit fast vid Guds ord och inte förnekat Jesu namn. Jesus har redan öppnat dörren in till himmelriket för de kristna i Filadelfia.
    • Det är intressant att notera att det grekiska ordet för ”krona” är ”stephanos”, namnet på den första kristna martyren (Apg 7:59). 

Löfte

 • 12Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.
  • En pelare symboliserar styrka och hållfasthet. På grund av stadens många jordbävningar jämför Jesus den troende med en ”pelare” som står stadigt även om allt runtomkring rasar.
   • När en stad helt har raserats av en jordbävning kan man ofta se diverse pelare stå stadigt mitt ibland rasmassorna. På samma sätt kommer de som behåller sin tro stå stadigt mitt i en värld som håller på att falla sönder.
  • I den antika världen var det inte ovanligt att den som exempelvis finansierade ett tempelbygge eller gav det politiska byggnadstillståndet fick sitt namn ingraverat på någon av pelarna. När då de som gick in i templet såg alla dessa namn blev de påminda om vem som hade finansierat och byggt templet.
   • Dels är Gud själv Guds tempel, och kommer finnas i den nya staden (Upp 21:22), men Guds tempel är också Kristi kropp (Joh 2:21), de troende (1 Kor 6:19). Gud skriver sitt namn på oss för att visa resten av världen att vi tillhör honom och att det är han som har ”byggt” oss genom pånyttfödelsen och ”finansierat” oss genom Jesu död på korset.
    • 32Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.” (Matt 10:32) 

Uppmaning

 • 13Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • Detta budskap är först och främst riktat till den lokala församlingen i staden Filadelfia för 2000 år sedan, men är samtidigt också riktat till alla kristna i alla tider. Den som vill vara som församlingen i Filadelfia bör göra mer än bara kalla sin församling för ”Filadelfiaförsamlingen”, och även göra som församlingen i Filadelfia gjorde, dvs. hålla fast vid Guds ord och inte förneka Jesu namn!

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Dela

Comments 1

 1. Först när Herren likt 5 Mos.32:36 ser “Vår egen kraft är borta,” kommer Han verka.När vi också enligtJoh.15:5 erkänner:”TY Mig (Jesus) Förutan kunnen i Intet Göra:” då vi Inser och Uppriktigt AV Hjärtat Erkänner Detta,Tömda PÅ OSS Själva får Herren den Frihet och Utrymme Han söker hos Dig och Mig!

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.