Som en tiggare till en annan tiggare

Christian MölkAndakter, Blogg 2 Comments

Om man tog bort alla berättelser i Bibeln som handlar om små, svaga, sjuka, utstötta eller fattiga människor, då skulle det inte finnas många berättelser kvar. Bibeln är de undanskuffades historiebok. När Israels huvudstad Samaria en gång i tiden var belägrad av arameiska fiendestyrkor så uppehöll sig fyra spetälska män utanför stadsporten. De var utstötta och tilläts inte vara inne …

Debora – den kvinnliga domaren

Christian MölkAndakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

I min jakt på en “biblisk” feminism (en feminism som med Bibeln som grund skapar förutsättningar för kvinnor att fullt ut tjäna Gud enligt den kallelse Gud ger och med de gåvor den helige Ande utrustar med) är turen kommen till Debora i Domarboken kapitel 4: “Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var vid den tiden domare i Israel. Hon brukade …

Jesus och kvinnorna

Christian MölkAndakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

“Jesus sade till henne: ”Gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.” (Joh 20:17b-18) Det händer någonting vid korset. Ibland får man nästan …

Kraften fullkomnas i svaghet

Christian MölkAndakter, Blogg 2 Comments

“”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.” (2Kor 12:9) När vi människor blir frälsta fylls vårt inre av den helige Ande. Genom våra ord och våra handlingar kan andra människor se Jesus Kristus. Men vi människor är som glas. …

Vapenbäraren

Christian MölkAndakter, Blogg Leave a Comment

“1En dag sade Sauls son Jonatan till sin vapenbärare: ”Kom, så går vi över till filisteernas förpost där på andra sidan.” Men detta talade han inte om för sin far. 2Saul befann sig då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring sexhundra man.” (1Sam 14:1–2) Samtidigt som kung Saul sitter under …

Den stegrande synden

Christian MölkAndakter, Blogg Leave a Comment

“10För våld mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bli utrotad till evig tid. 11Den dag du stod på avstånd, den dag då främlingar förde bort hans rikedomar och utlänningar drog in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var också du som en av dem. 12Se inte med lust på din broders dag, på …

Himmelens lovsång

Christian MölkAndakter, Blogg Leave a Comment

“Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”” (Upp 7:9–10) I och med att …

Be om vad ni vill, och ni skall få det

Christian MölkAndakter Leave a Comment

“Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” (Joh 15:7–8) Bön och Bibelläsning hör ihop, det ser vi av detta ord från Jesus. Vi kan be om vad vi vill, och dessutom få det, …

Den som är utan synd må kasta första stenen – Jesus och äktenskapsbryterskan

Christian MölkAndakter 1 Comment

“7Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” (Joh 8:7) Samtidigt som Jesus undervisar folket på tempelplatsen kommer fariséerna fram till Jesus med en äktenskapsbryterska. De har tagit henne på bar gärning och vill nu följaktligen att hon ska dömas av Jesus enligt Mose lag till dödsstraff genom stening. Fariséerna försöker snärja Jesus och lura honom i …

Jesus spottar på den dövstumme mannen

Christian MölkAndakter, Blogg Leave a Comment

“32Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga 34och såg upp mot himlen, suckade och sade: ”Effata!” – det betyder: Öppna dig! 35Genast öppnades hans öron och …