Som en tiggare till en annan tiggare

Christian Mölk Andakter, Blogg 2 Comments

Om man tog bort alla berättelser i Bibeln som handlar om små, svaga, sjuka, utstötta eller fattiga människor, då skulle det inte finnas många berättelser kvar. Bibeln är de undanskuffades historiebok. När Israels huvudstad Samaria en gång i tiden var belägrad av arameiska fiendestyrkor så uppehöll sig fyra spetälska män utanför stadsporten. De var utstötta och tilläts inte vara inne …

Debora – den kvinnliga domaren

Christian Mölk Andakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

I min jakt på en “biblisk” feminism (en feminism som med Bibeln som grund skapar förutsättningar för kvinnor att fullt ut tjäna Gud enligt den kallelse Gud ger och med de gåvor den helige Ande utrustar med) är turen kommen till Debora i Domarboken kapitel 4: “Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var vid den tiden domare i Israel. Hon brukade …

Jesus och kvinnorna

Christian Mölk Andakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

“Jesus sade till henne: ”Gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.” (Joh 20:17b-18) Det händer någonting vid korset. Ibland får man nästan …

Kraften fullkomnas i svaghet

Christian Mölk Andakter, Blogg 2 Comments

“”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.” (2Kor 12:9) När vi människor blir frälsta fylls vårt inre av den helige Ande. Genom våra ord och våra handlingar kan andra människor se Jesus Kristus. Men vi människor är som glas. …

Vapenbäraren

Christian Mölk Andakter, Blogg Leave a Comment

“1En dag sade Sauls son Jonatan till sin vapenbärare: ”Kom, så går vi över till filisteernas förpost där på andra sidan.” Men detta talade han inte om för sin far. 2Saul befann sig då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde omkring sexhundra man.” (1Sam 14:1–2) Samtidigt som kung Saul sitter under …

Den stegrande synden

Christian Mölk Andakter, Blogg Leave a Comment

“10För våld mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bli utrotad till evig tid. 11Den dag du stod på avstånd, den dag då främlingar förde bort hans rikedomar och utlänningar drog in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var också du som en av dem. 12Se inte med lust på din broders dag, på …