Paulus i Aten

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 17:16-34 Introduktion: I Paulus tal till atenarna ser vi hur han engagerar sig i kulturen och världsbilden hos människorna i Aten och använder deras egna religiösa sedvänjor och filosofiska idéer som ingångar till att dela med sig av evangeliet. Han betonar sanningen att Gud är alltings skapare, den som ger liv åt alla, och kallar människor till omvändelse …

Paulus missionsresor

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 13–28 Introduktion: De här kapitlen illustrerar hur evangeliet sprids över kulturella och geografiska gränser genom den helige Andes kraft. Den belyser Paulus hängivenhet, mod och uthållighet i att förkunna budskapet om Jesus Kristus trots att han mötte olika utmaningar och motstånd. Nyckelvers: “Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda …

Paulus och Barnabas i Lystra

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Apostlagärningarna 14:8–20 Introduktion: Den här berättelsen visar på Guds kraft att hela och människors tendens att missförstå och feltolka gudomliga handlingar. Trots att de mötte motstånd och förföljelse förblev Paulus och Barnabas orubbliga i sitt uppdrag att förkunna evangeliet. Nyckelvers: “Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni! Vi kommer till er med evangeliet att …

Missionsbefallningen

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Matteus 28:16–20 Introduktion: Missionsbefallningen lyfter fram Jesu ord om att göra alla folk till lärjungar, döpa dem och lära dem att hålla hans befallningar. Det understryker kyrkans uppgift att sprida evangeliet och göra lärjungar i hela världen. Nyckelvers: “Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och …

Gåvotest: Missionär

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En missionär är en person som är särskilt kallad att sprida evangeliet och Guds kärlek till människor på olika platser och i olika kulturer. Missionärer spelar en viktig roll i att förmedla de goda nyheterna om Jesus Kristus till de som inte har hört dem, samt att etablera och stödja nya församlingar. Deras uppdrag är att följa Jesu befallning att …

Apg 15:36–16:5 – Paulus och Barnabas splittras

Christian MölkApostlagärningarna, Bibelkommentarer Leave a Comment

36 Efter en tid sade Paulus till Barnabas: “Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det.” 37 Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus. 38 Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte …

Apg 16:6–15 – Andens ledning

Christian MölkApostlagärningarna, Bibelkommentarer Leave a Comment

6Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8Då for de genom Mysien ner till Troas. 9På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad …